Văn bản thuộc loại Thông báo

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
149/TB-VPCP
Ngày ban hành 21/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 149/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Đại học Đà Nẵng 2017
150/TB-VPCP
Ngày ban hành 21/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 150/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo Tuyên Quang 2017
148/TB-VPCP
Ngày ban hành 17/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 148/TB-VPCP kết luận công tác thi đua khen thưởng phiên họp thứ 66 2017
145/TB-VPCP
Ngày ban hành 17/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 145/TB-VPCP Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm 2017
147/TB-VPCP
Ngày ban hành 17/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 147/TB-VPCP tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước 2011 2016 2017
141/TB-VPCP
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 141/TB-VPCP kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn 2017
142/TB-VPCP
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 142/TB-VPCP Đề án xây dựng nông thôn mới trong đô thị hóa cấp huyện 2017 2020
138/TB-VPCP
Ngày ban hành 15/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 138/TB-VPCP kết luận quy chế phối hợp công tác Chính phủ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 2017
137/TB-VPCP
Ngày ban hành 15/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 137/TB-VPCP ổn định đời sống kinh doanh 4 tỉnh miền Trung 2017
139/TB-VPCP
Ngày ban hành 15/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 139/TB-VPCP kết luận công tác hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 2017
133/TB-VPCP
Ngày ban hành 14/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 133/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng cuộc họp về tình hình nhập khẩu ô tô 2017
134/TB-VPCP
Ngày ban hành 14/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 134/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An 2017
132/TB-VPCP
Ngày ban hành 13/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 132/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh 2017
1518/TB-TCHQ
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 1518/TB-TCHQ kết quả xác định trước mã số 012017AV 2017
131/TB-VPCP
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 131/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ 2017
405/TB-BHXH
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 405/TB-BHXH thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 6 tháng lương Hồ Chí Minh 2017
129/TB-VPCP
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 129/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng cuộc họp bàn về Dự án hầm qua sông Hàn Đà Nẵng 2017
126/TB-VPCP
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 126/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ áp dụng tiêu chuẩn khí thải ô tô xe máy 2017
123/TB-VPCP
Ngày ban hành 08/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 123/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng cuộc họp Kế hoạch hoạt động 2017
117/TB-VPCP
Ngày ban hành 03/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 117/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Đề nghị Chương trình xây dựng luật pháp lệnh 2018 2017
120/TB-VPCP
Ngày ban hành 03/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 120/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng phiên họp xử lý doanh nghiệp chậm tiến độ 2017
1274/TB-TCHQ
Ngày ban hành 02/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 1274/TB-TCHQ kết quả xác định trước mã số 2017
112/TB-VPCP
Ngày ban hành 28/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 112/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng đề xuất kiến nghị cải cách hành chính 2017
715/TB-KBNN
Ngày ban hành 28/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 715/TB-KBNN tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03 năm 2017
111/TB-VPCP
Ngày ban hành 27/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 111/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Chính phủ Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tài chính 2017
110/TB-VPCP
Ngày ban hành 27/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 110/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng cuộc họp với Ủy ban tỉnh Nghệ An 2017
104/TB-BTC
Ngày ban hành 24/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 104/TB-BTC kế hoạch kiểm tra tự kiểm tra công tác thi đua khen thưởng 2017
108/TB-VPCP
Ngày ban hành 24/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 108/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng về chuẩn bị xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam 2017
362/TB-BHXH
Ngày ban hành 24/02/2017
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông báo 362/TB-BHXH điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng truy đóng bảo hiểm xã hội Hồ Chí Minh 2017
107/TB-VPCP
Ngày ban hành 24/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 107/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng làm việc triển khai hai dự án đường sắt đô thị Hà Nội 2017
105/TB-VPCP
Ngày ban hành 24/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 105/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk 2017
1611/TB-BNN-VP
Ngày ban hành 23/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 1611/TB-BNN-VP kết luận Bộ trưởng Hội nghị trực tuyến vệ sinh an toàn thực phẩm 2017
102/TB-VPCP
Ngày ban hành 23/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 102/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Hội nghị Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế 2017
96/TB-VPCP
Ngày ban hành 22/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 96/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Hội nghị tổng kết công tác triển khai nhiệm vụ 2016 2017
99/TB-VPCP
Ngày ban hành 22/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 99/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh Bình Định 2017
98/TB-VPCP
Ngày ban hành 22/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 98/TB-VPCP kết luận Thủ tướng tại cuộc làm việc với Kiểm toán Nhà nước 2017
93/TB-VPCP
Ngày ban hành 21/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 93/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng buổi làm việc tại tỉnh Đắk Nông 2017
90/TB-VPCP
Ngày ban hành 20/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 90/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng đánh giá kết quả đơn giản hóa thủ tục quản lý dân cư 2017
84/TB-VPCP
Ngày ban hành 17/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 84/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng cuộc họp chuẩn bị sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã 2017
89/TB-VPCP
Ngày ban hành 17/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 89/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Hội nghị phát triển ngành tôm Việt Nam 2017
83/TB-VPCP
Ngày ban hành 17/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 83/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng cuộc họp sửa đổi 193/2013/NĐ-CP 2017
86/TB-VPCP
Ngày ban hành 17/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 86/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng cuộc họp chuẩn bị sơ kết một năm thực hiện 35/NQ-CP 2017
82/TB-VPCP
Ngày ban hành 16/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 82/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hội nghị về Chỉ số Chính phủ Điện tử 2017
77/TB-VPCP
Ngày ban hành 15/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 77/TB-VPCP ý kiến Thủ tướng khi thăm mô hình sản xuất nông nghiệp dự lễ khởi động 2017
76/TB-VPCP
Ngày ban hành 14/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 76/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hội nghị tổng kết công tác 2016 2017
73/TB-VPCP
Ngày ban hành 10/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 73/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác 2016 2017
71/TB-VPCP
Ngày ban hành 10/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 71/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng quản lý phát triển thị trường bán lẻ thay thế 23/2007/NĐ-CP
712/TB-TCHQ
Ngày ban hành 09/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 712/TB-TCHQ kết quả xác định trước mã số Bình tập uống nước bằng nhựa 2017
69/TB-VPCP
Ngày ban hành 08/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 69/TB-VPCP kết luận Thủ tướng buổi làm việc với tỉnh Bình Dương 2017
67/TB-VPCP
Ngày ban hành 08/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 67/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng tại buổi làm việc tại tỉnh Lào Cai 2017
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162