tư vấn pháp luật

Văn bản thuộc loại Thông tư

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
01/2018/TT-BTP
Ngày ban hành 02/02/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 01/2018/TT-BTP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
08/2018/TT-BTC
Ngày ban hành 25/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 08/2018/TT-BTC mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí hóa chất
04/2018/TT-BGTVT
Ngày ban hành 23/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 04/2018/TT-BGTVT quy định việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không
01/2018/TT-BYT
Ngày ban hành 18/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 01/2018/TT-BYT ghi nhãn thuốc nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
01/2018/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 16/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 01/2018/TT-BNNPTNT Danh mục giống vật nuôi được sản xuất kinh doanh tại Việt Nam
03/2018/TT-BTC
Ngày ban hành 12/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 03/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 273/2016/TT-BTC phí quyền hoạt động viễn thông
03/2018/TT-BGTVT
Ngày ban hành 10/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 03/2018/TT-BGTVT kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật đối với ô tô nhập khẩu
02/2018/TT-BGTVT
Ngày ban hành 09/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 02/2018/TT-BGTVT quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư 45/2017/TT-BGTVT
02/2018/TT-BNV
Ngày ban hành 08/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 02/2018/TT-BNV mã số chức danh nghề nghiệp viên chức công nghệ thông tin
01/2018/TT-BNV
Ngày ban hành 08/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 01/2018/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 101/2017/NĐ-CP bồi dưỡng cán bộ công chức
01/2018/TT-BXD
Ngày ban hành 05/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 01/2018/TT-BXD quy định chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh
01/2018/TT-BGTVT
Ngày ban hành 03/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 01/2018/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh
02/2018/TT-BTC
Ngày ban hành 02/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 02/2018/TT-BTC hướng dẫn cơ chế hỗ trợ tài chính đối với Khu kinh tế quốc phòng
27/2017/TT-NHNN
Ngày ban hành 31/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 27/2017/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 03/2013/TT-NHNN hoạt động thông tin tín dụng
22/2017/TT-NHNN
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 22/2017/TT-NHNN sửa đổi Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng
50/2017/TT-BYT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 50/2017/TT-BYT sửa đổi quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh
72/2017/TT-BTNMT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 72/2017/TT-BTNMT quy định việc xử lý trám lấp giếng không sử dụng
36/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 36/2017/TT-BLĐTBXH Danh mục ngành nghề học nặng nhọc độc hại nguy hiểm trung cấp
71/2017/TT-BTNMT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 71/2017/TT-BTNMT định mức kinh tế kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông suối
32/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 32/2017/TT-BLĐTBXH mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
51/2017/TT-BYT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 51/2017/TT-BYT hướng dẫn phòng chẩn đoán và xử trí phản vệ
75/2017/TT-BTNMT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 75/2017/TT-BTNMT quy định bảo vệ nước dưới đất hoạt động khai thác nước dưới đất
53/2017/TT-BYT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 53/2017/TT-BYT thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệu chuyên môn nghiệp vụ ngành y tế
20/2017/TT-NHNN
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Circular 20/2017/TT-NHNN on sale of receivables from financial leasing contracts
51/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 51/2017/TT-BGTVT đăng kiểm viên nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm tàu biển
23/2017/TT-NHNN
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 23/2017/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 37/2016/TT-NHNN Thanh toán điện tử liên ngân hàng
29/2017/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 29/2017/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm sữa tươi nguyên liệu
34/2017/TT-BCT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 34/2017/TT-BCT sửa đổi Thông tư 39/2013/TT-BCT dự án đầu tư xây dựng kho xăng dầu
52/2017/TT-BYT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 52/2017/TT-BYT đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược sinh phẩm trong điều trị ngoại trú
36/2017/TT-BLDTBXH
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Circular 36/2017/TT-BLĐTBXH promulgating the list arduous hazardous of post secondary education
55/2017/TT-BYT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 55/2017/TT-BYT tỷ lệ hao hụt thuốc tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh
146/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 146/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý giám sát việc thu thuế hoạt động kinh doanh casino
43/2017/TT-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 43/2017/TT-BTTTT giá cước tối đa dịch vụ truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng
46/2017/TT-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 46/2017/TT-BTTTT tiêu chuẩn chức danh âm thanh viên phát thanh viên kỹ thuật dựng phim
33/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 33/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội
53/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 53/2017/TT-BGTVT hướng dẫn đấu thầu đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ
50/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 50/2017/TT-BGTVT quy định việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường thủy nội địa
52/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 52/2017/TT-BGTVT quy định bảo trì công trình hàng hải
35/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 35/2017/TT-BLĐTBXH khai thác cơ sở dữ liệu người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài
35/2017/TT-BCT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 35/2017/TT-BCT bãi bỏ Thông tư 53/2015/TT-BCT đăng ký danh mục hàng nhập khẩu
25/2017/TT-NHNN
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 25/2017/TT-NHNN hướng dẫn thủ tục chấp thuận thay đổi tổ chức tín dụng phi ngân hàng
37/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 37/2017/TT-BLĐTBXH Danh mục ngành nghề đào tạo trung cấp cao đẳng khó tuyển sinh
77/2017/TT-BTNMT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 77/2017/TT-BTNMT chức danh Giám đốc Phó Giám đốc Sở Tài nguyên thuộc Ủy ban tỉnh
26/2017/TT-NHNN
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Circular 26/2017/TT-NHNN amendments 19/2016/TT-NHNN bank card operations
24/2017/TT-NHNN
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 24/2017/TT-NHNN trình tự thủ tục thu hồi Giấy phép thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng
45/2017/TT-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 45/2017/TT-BTTTT tiêu chuẩn chức danh viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin
47/2017/TT-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 47/2017/TT-BTTTT quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất
09/2017/TT-BNV
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 09/2017/TT-BNV sửa đổi Thông tư 04/2012/TT-BNV tổ chức hoạt động của thôn tổ dân phố
31/2017/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 31/2017/TT-BNNPTNT thời giờ làm việc với người lao động lĩnh vực phòng chống thiên tai
64/2017/TT-BCA
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 64/2017/TT-BCA sửa đổi Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162