Văn bản thuộc loại Thông tư

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
03/2017/TT-BXD
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 03/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng
KHONGSO
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông tư Danh mục dược liệu độc sử dụng làm thuốc tại Việt Nam 2017
06/2017/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 15/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 06/2017/TT-BGDĐT Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học
KHONGSO
Ngày ban hành 14/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông tư hướng dẫn thực hiện 15/2015/NĐ-CP đầu tư theo hình thức đối tác công tư nông nghiệp 2017
07/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
KHONGSO
Ngày ban hành 09/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông tư Quy định về hướng dẫn tư vấn hỗ trợ trẻ em chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp với độ tuổi 2017
04/2017/TT-BCT
Ngày ban hành 09/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/2017/TT-BCT sửa đổi 20/2011/TT-BCT thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người
49/2017/TT-BQP
Ngày ban hành 08/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 49/2017/TT-BQP hướng dẫn 10/2016/QĐ-TTg thủ tục biên phòng điện tử cảng biển
50/2017/TT-BQP
Ngày ban hành 08/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 50/2017/TT-BQP mối quan hệ công tác Cục Thi hành án Phòng Thi hành quân khu Bộ Quốc phòng
06/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 08/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 06/2017/TT-BLĐTBXH tuyển dụng sử dụng bồi dưỡng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
02/2017/TT-BTNMT
Ngày ban hành 07/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 02/2017/TT-BTNMT kỹ thuật định mức kinh tế lập báo cáo hiện trạng môi trường
20/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 06/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 20/2017/TT-BTC sửa đổi Khoản 2 Điều 8 195/2015/TT-BTC
01/2017/TT-BYT
Ngày ban hành 06/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 01/2017/TT-BYT thực hiện hóa trị xạ trị hóa trị kết hợp xạ trị ban ngày tại cơ sở khám chữa bệnh
KHONGSO
Ngày ban hành 03/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá theo Luật Đấu giá tài sản 2017
03/2017/TT-BCT
Ngày ban hành 03/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 03/2017/TT-BCT điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối trứng gia cầm
05/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 02/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH quy chế tuyển sinh xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp cao đẳng
04/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 02/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH Danh mục ngành nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp trình độ cao đẳng
03/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 01/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ban hành chương trình thẩm định giáo trình trình độ trung cấp cao đẳng
02/2017/TT-BXD
Ngày ban hành 01/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 02/2017/TT-BXD hướng dẫn quy hoạch xây dựng nông thôn
06/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành 28/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 06/2017/TT-BGTVT quy trình sử dụng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ giao thông đường bộ
19/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 28/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 19/2017/TT-BTC quyết toán kinh phí ngân sách thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính
42/2017/TT-BQP
Ngày ban hành 27/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 42/2017/TT-BQP sửa đổi 17/2016/TT-BQP thực hiện công tác tuyển sinh vào trường trong Quân đội
01/2017/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành 24/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 01/2017/TT-BVHTTDL hướng dẫn Khoản 2 Điều 21 173/2016/NĐ-CP hoạt động Thanh tra
04/2017/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 24/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT Danh mục động vật thực vật hoang dã phụ lục Công ước CITES
40/2017/TT-BQP
Ngày ban hành 23/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 40/2017/TT-BQP công bố danh mục cụ thể hàng hóa cấm xuất nhập khẩu
05/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành 21/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 05/2017/TT-BGTVT sửa đổi 16/2013/TT-BGTVT quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo
37/2017/TT-BQP
Ngày ban hành 16/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 37/2017/TT-BQP hướng dẫn quản lý thu chi bảo hiểm xã hội bắt buộc
14/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 15/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 14/2017/TT-BTC quản lý sử dụng phí bảo đảm hàng hải dịch vụ công ích bảo đảm
13/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 15/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 13/2017/TT-BTC quản lý thu chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước
01/2017/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 14/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 01/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư cấp xã chương trình mục tiêu quốc gia
02/2017/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 13/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi 48/2013/TT-BNNPTNT chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản
03/2017/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 13/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 03/2017/TT-BNNPTNT quy chuẩn kỹ thuật bảo đảm an toàn thực phẩm kinh doanh thủy sản
34/2017/TT-BQP
Ngày ban hành 11/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 34/2017/TT-BQP tiêu chuẩn định lượng mức tiền ăn huấn luyện viên giáo viên thể dục
12/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 10/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 12/2017/TT-BTC hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường
01/2017/TT-BTNMT
Ngày ban hành 09/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 01/2017/TT-BTNMT Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa y tế giáo dục
11/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 08/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 11/2017/TT-BTC vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách cho vay người nghèo
01/2017/TT-NHNN
Ngày ban hành 07/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01/2017/TT-NHNN Danh mục máy móc thiết bị bộ phận phụ tùng nhập khẩu phục vụ in đúc tiền
09/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 06/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 09/2017/TT-BTC quy chuẩn kỹ thuật quốc gia máy bơm nước chữa cháy dự trữ quốc gia
01/2017/TT-BXD
Ngày ban hành 06/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 01/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định quản lý chi phí khảo sát xây dựng
01/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 02/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01/2017/TT-BLĐTBXH tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp người làm công tác xã hội
04/2017/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 25/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia xét công nhận tốt nghiệp
32/2017/TT-BQP
Ngày ban hành 24/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 32/2017/TT-BQP đăng ký quản lý sử dụng tàu thuyền quân sự
01/2017/TT-BNV
Ngày ban hành 24/01/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 01/2017/TT-BNV phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối Đội trưởng Phó Đội nghiệp vụ thanh tra Giao thông
01/2017/TT-BCT
Ngày ban hành 24/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01/2017/TT-BCT áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu trứng gia cầm
08/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 24/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 08/2017/TT-BTC quản lý sử dụng tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường khai thác khoáng sản
07/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 24/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 07/2017/TT-BTC hướng dẫn 20/2016/QĐ-TTg hỗ trợ kinh phí chống buôn lậu gian lận thương mại
01/2017/TT-BTP
Ngày ban hành 23/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01/2017/TT-BTP quản lý kho vật chứng tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự
03/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành 20/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 03/2017/TT-BGTVT chương trình đào tạo thuyền viên người lái phương tiện thủy nội địa
01/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành 20/01/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 01/2017/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật cơ sở đào tạo thuyền viên người lái phương tiện thủy
04/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành 20/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/2017/TT-BGTVT sửa đổi 47/2015/TT-BGTVT trách nhiệm của thuyền viên người lái phương tiện
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162