tư vấn pháp luật

Văn bản thuộc loại Thông tư

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
04/2016/TT-BNV
Ngày ban hành 10/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/2016/TT-BNV hướng dẫn nội dung thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tôn giáo
05/2016/TT-BNV
Ngày ban hành 10/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 05/2016/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối tượng hưởng lương phụ cấp
09/2016/TT-BKHCN
Ngày ban hành 09/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 09/2016/TT-BKHCN trình tự thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm chất ôxy hóa
77/2016/TT-BQP
Ngày ban hành 08/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 77/2016/TT-BQP hướng dẫn mức lương cơ sở đối tượng đang hưởng lương phụ cấp quân hàm
05/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 06/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 05/2016/TT-BCT cung cấp dịch vụ công trực tuyến
79/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 06/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 79/2016/TT-BTC hướng dẫn thẩm định tài chính dự án vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài
05/2016/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 06/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 05/2016/TT-BKHĐT lồng ghép phòng chống thiên tai vào quy hoạch phát triển kinh tế xã hội
04/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 06/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/2016/TT-BCT sửa đổi Thông tư thủ tục hành chính thương mại điện tử hóa chất nhượng quyền
78/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 03/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 78/2016/TT-BTC sửa đổi 133/2014/TT-BTC thu nộp quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ
12/2016/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 02/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 12/2016/TT-BNNPTNT tổ chức chức năng nhiệm vụ quyền hạn Hội đồng thú y các cấp
19/2016/TT-BCA
Ngày ban hành 02/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 19/2016/TT-BCA huấn luyện cấp giấy chứng nhận sử dụng chứng chỉ quản lý vũ khí công cụ hỗ trợ
11/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 02/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 11/2016/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phân cấp đóng tàu biển trang bị an toàn
11/2016/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 01/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 11/2016/TT-BNNPTNT trang phục phù hiệu cấp hiệu biển hiệu thẻ kiểm dịch động vật
09/2016/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 01/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT kiểm soát giết mổ kiểm tra vệ sinh thú y
10/2016/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 01/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 10/2016/TT-BNNPTNT thuốc thú y được phép lưu hành cấm sử dụng ở Việt Nam
06/2016/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 31/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 06/2016/TT-BNNPTNT hàm lượng kháng sinh được sử dụng thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm
07/2016/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 31/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn
76/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 30/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 76/2016/TT-BTC quản lý tài chính biên chế Tổng cục Thuế Tổng cục Hải quan 2016 2020
07/2016/TT-NHNN
Ngày ban hành 27/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 07/2016/TT-NHNN sửa đổi 24/2015/TT-NHNN cho vay bằng ngoại tệ tổ chức tín dụng
06/2016/TT-NHNN
Ngày ban hành 27/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 06/2016/TT-NHNN sửa đổi 36/2014/TT-NHNN tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng
13/2016/TT-BTTTT
Ngày ban hành 25/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 13/2016/TT-BTTTT giá cước kết nối dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về
03/2016/TT-BNV
Ngày ban hành 25/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 03/2016/TT-BNV thành lập hoạt động hội đồng quản lý đơn vị sự nghiệp công lập
75/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 24/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 75/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 34/2013/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ
73/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 20/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 73/2016/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng than từ mùn cưa
74/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 20/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 74/2016/TT-BTC quản lý sử dụng tiền thu từ phí cho vay lại phần trích phí bảo lãnh 2016 2020
16/2016/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 18/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 16/2016/TT-BGDĐT hướng dẫn 72/2014/QĐ-TTg dạy học bằng tiếng nước ngoài nhà trường
71/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 18/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 71/2016/TT-BTC chế độ tài chính hoạt động Cục Sở hữu trí tuệ sửa chữa lớn tài sảntrong năm 2016
06/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 16/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 06/2016/TT-BTNMT loại bản tin thời hạn dự báo cảnh báo khí tượng thủy văn
10/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 16/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 10/2016/TT-BNTMT báo cáo quản lý tổng hợp tài nguyên bảo vệ môi trường biển hải đảo
09/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 16/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 09/2016/TT-BTNMT xây dựng thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết
64/2016/TT-BQP
Ngày ban hành 16/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 64/2016/TT-BQP nhiệm vụ quyền hạn quan hệ công tác ban quản lý nhà tang lễ Quốc gia phía Nam
08/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 16/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 08/2016/TT-BTNMT đánh giá tác động biến đổi khí hậu đánh giá khí hậu quốc gia
05/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 13/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 05/2016/TT-BTNMT quan trắc khí tượng thủy văn mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia
12/2016/TT-BYT
Ngày ban hành 12/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 12/2016/TT-BYT hóa chất chế phẩm diệt côn trùng diệt khuẩn dùng trong gia dụng y tế
11/2016/TT-BYT
Ngày ban hành 11/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 11/2016/TT-BYT đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập
03/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 10/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 03/2016/TT-BCT
04/2016/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 10/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 04/2016/TT-BNNPTNT phòng chống bệnh động vật thủy sản
69/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 06/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 69/2016/TT-BTC thủ tục hải quan xăng dầu hóa chất xuất nhập khẩu tạm nhập tái xuất chuyển khẩu
12/2016/TT-BTTTT
Ngày ban hành 05/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 12/2016/TT-BTTTT phòng thử nghiệm thừa nhận lẫn nhau phù hợp hàng hóa công nghệ thông tin
09/2016/TT-BYT
Ngày ban hành 05/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 09/2016/TT-BYT danh mục thuốc đấu thầu tập trung thuốc áp dụng hình thức đàm phán giá 2016
68/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 05/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 68/2016/TT-BTC sử dụng kinh phí Đề án học tập suốt đời công nhân lao động doanh nghiệp
10/2016/TT-BYT
Ngày ban hành 05/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 10/2016/TT-BYT danh mục thuốc sản xuất trong nước điều trị giá thuốc khả năng cung cấp
08/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 04/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 08/2016/TT-BGTVT Định mức kinh tế kỹ thuật Đài thông tin nhận dạng truy theo tầm xa
67/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 29/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 67/2016/TT-BTC sửa đổi 111/2007/TT-BTC quy chế quản lý tài chính ngân hàng Phát triển 2016
04/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 29/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/2016/TT-BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường
66/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 29/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 66/2016/TT-BTC hướng dẫn 12/2016/NĐ-CP phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản
04/2016/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 28/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/2016/TT-BLĐTBXH chương trình đào tạo tư vấn điều trị nghiện ma túy
05/2016/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 28/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 05/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn 26/2016/NĐ-CP trợ cấp phụ cấp công chức viên chức
65/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 26/04/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 65/2016/TT-BTC chế độ thu nộp sử dụng phí hoạt động chứng khoán Sở giao dịch Trung tâm lưu ký
07/2016/TT-BKHCN
Ngày ban hành 22/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 07/2016/TT-BKHCN hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học phát triển kinh tế nông thôn
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940