tư vấn pháp luật

Văn bản thuộc loại Thông tư

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
14/2017/TT-BXD
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 14/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định quản lý chi phí thực hiện dịch vụ công ích đô thị
32/2017/TT-BCT
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Circular 32/2017/TT-BCT guidelines Law on Chemical Decree 113/2017/ND-CP
35/2017/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 35/2017/TT-BGDĐT vận hành và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục
31/2017/TT-BCT
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 31/2017/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác quặng hầm lò
36/2017/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT quy chế công khai cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
64/2017/TT-BCA
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 64/2017/TT-BCA sửa đổi Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe
68/2017/TT-BTNMT
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 68/2017/TT-BTNMT định mức kinh tế kỹ thuật lập bản đồ địa chất khoáng sản phần đất liền
33/2017/TT-BCT
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 33/2017/TT-BCT sửa đổi mã số HS theo Thông tư 29/2016/TT-BCT
48/2017/TT-BYT
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 48/2017/TT-BYT trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý chi phí khám chữa bệnh
19/2017/TT-NHNN
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Circular 19/2017/TT-NHNN amending 36/2014/TT-NHNN prudential ratios limits credit institutions
18/2017/TT-NHNN
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 18/2017/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 24/2015/TT-NHNN
10/2017/TT-BTP
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 10/2017/TT-BTP quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê Ngành Tư pháp
28/2017/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 28/2017/TT-BNNPTNT Danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn
138/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 138/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 122/2017/NĐ-CP doanh nghiệp kinh doanh xổ số
67/2017/TT-BTNMT
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 67/2017/TT-BTNMT chỉ số đánh giá dịch vụ sự nghiệp công điều tra điều kiện tự nhiên
47/2017/TT-BYT
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 47/2017/TT-BYT Danh mục hoạt chất diệt côn trùng gia dụng y tế cấm sử dụng Việt Nam
136/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 136/2017/TT-BTC quản lý kinh phí chi hoạt động kinh tế nhiệm vụ chi tài nguyên môi trường
65/2017/TT-BTNMT
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 65/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông suối
135/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 135/2017/TT-BTC quy định định mức hao hụt muối ăn dự trữ quốc gia
62/2017/TT-BTNMT
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 62/2017/TT-BTNMT định mức kinh tế kỹ thuật lập bản đồ địa chất công trình dải ven biển
64/2017/TT-BTNMT
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 64/2017/TT-BTNMT quy định xác định dòng chảy tối thiểu trên sông suối hạ lưu các hồ chứa
63/2017/TT-BTNMT
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 63/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5000
29/2017/TT-BCT
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 29/2017/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini
32/2017/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 19/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 32/2017/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 38/2012/TT-BGDĐT Quy chế thi nghiên cứu khoa học
41/2017/TT-BTTTT
Ngày ban hành 19/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 41/2017/TT-BTTTT sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
09/2017/TT-BTP
Ngày ban hành 18/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 09/2017/TT-BTP sửa đổi 19/2015/TT-BTP tính pháp lý áp dụng biện pháp hành chính
31/2017/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 18/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trường phổ thông
132/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 15/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 132/2017/TT-BTC quy định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước
46/2017/TT-BYT
Ngày ban hành 15/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 46/2017/TT-BYT hướng dẫn Nghị định 36/2016/NĐ-CP quản lý trang thiết bị y tế
49/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành 15/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 49/2017/TT-BGTVT định mức kỹ thuật khảo sát đường thủy nội địa
40/2017/TT-BTTTT
Ngày ban hành 15/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 40/2017/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 25/2015/TT-BTTTT sử dụng kho số viễn thông
131/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 15/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 131/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 315/2016/TT-BTC sử dụng tài khoản của Kho bạc
39/2017/TT-BTTTT
Ngày ban hành 15/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 39/2017/TT-BTTTT tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan
KHONGSO
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông tư Danh mục dược liệu độc sử dụng làm thuốc tại Việt Nam 2017
03/2017/TT-BXD
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 03/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng
06/2017/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 15/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 06/2017/TT-BGDĐT Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học
KHONGSO
Ngày ban hành 14/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông tư hướng dẫn thực hiện 15/2015/NĐ-CP đầu tư theo hình thức đối tác công tư nông nghiệp 2017
07/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
KHONGSO
Ngày ban hành 09/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông tư Quy định về hướng dẫn tư vấn hỗ trợ trẻ em chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp với độ tuổi 2017
04/2017/TT-BCT
Ngày ban hành 09/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/2017/TT-BCT sửa đổi 20/2011/TT-BCT thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người
06/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 08/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 06/2017/TT-BLĐTBXH tuyển dụng sử dụng bồi dưỡng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
49/2017/TT-BQP
Ngày ban hành 08/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 49/2017/TT-BQP hướng dẫn 10/2016/QĐ-TTg thủ tục biên phòng điện tử cảng biển
50/2017/TT-BQP
Ngày ban hành 08/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 50/2017/TT-BQP mối quan hệ công tác Cục Thi hành án Phòng Thi hành quân khu Bộ Quốc phòng
02/2017/TT-BTNMT
Ngày ban hành 07/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 02/2017/TT-BTNMT kỹ thuật định mức kinh tế lập báo cáo hiện trạng môi trường
20/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 06/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 20/2017/TT-BTC sửa đổi Khoản 2 Điều 8 195/2015/TT-BTC
01/2017/TT-BYT
Ngày ban hành 06/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 01/2017/TT-BYT thực hiện hóa trị xạ trị hóa trị kết hợp xạ trị ban ngày tại cơ sở khám chữa bệnh
03/2017/TT-BCT
Ngày ban hành 03/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 03/2017/TT-BCT điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối trứng gia cầm
KHONGSO
Ngày ban hành 03/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá theo Luật Đấu giá tài sản 2017
04/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 02/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH Danh mục ngành nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp trình độ cao đẳng
05/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 02/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH quy chế tuyển sinh xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp cao đẳng
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162