tư vấn pháp luật

Văn bản thuộc loại Thông tư

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
2795/HC-TP
Ngày ban hành 12/12/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 2795/HC-TP
1086-TTG
Ngày ban hành 18/10/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 1086-TTg pháp lý áp dụng trả tự do người bị oan tội phản động phá hoại trong giảm tô, cải cách ruộng đất, chỉnh đốn tổ chức
1086/TTg
Ngày ban hành 18/10/1956
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư 1086/TTg
1086/TTg
Ngày ban hành 18/10/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 1086/TTg của Thủ tướng Chính phủ : Thông tư về biện pháp pháp lý áp dụng trong việc trả lại tự do cho những người bị oan về tội phản động và phá hoại trong giảm tô, cải cách ruộng đất, chỉnh đốn tổ chức
1500-HCTP
Ngày ban hành 23/08/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 1500-HCTP giam giữ kiểm tra trại tạm giam trại cải tạo
1500/HCTP
Ngày ban hành 23/08/1956
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư 1500/HCTP
1001-TTG
Ngày ban hành 10/08/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 1001-TTg tổ chức ngành Cảnh sát nhân dân
1001/TTg
Ngày ban hành 10/08/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 1001/TTg của Thủ tướng Chính phủ : Thông tư về việc tổ chức ngành Cảnh sát nhân dân
483-VF
Ngày ban hành 24/04/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 483-VF
156-TC-HCP
Ngày ban hành 21/02/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 156-TC-HCP
2-LĐ-TT
Ngày ban hành 13/01/1956
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư 2-LĐ-TT
1-LĐ-TT
Ngày ban hành 05/01/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 1-LĐ-TT
556/TTg
Ngày ban hành 29/06/1955
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 556/TTg
490/TTg
Ngày ban hành 31/03/1955
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư 490/TTg
490/TTg
Ngày ban hành 31/03/1955
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 490/TTg của Thủ tướng Chính phủ : Thông tư về bảo vệ cơ quan, bảo vệ tài liệu, cán bộ
490-TTG
Ngày ban hành 31/03/1955
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 490-TTg bảo vệ cơ quan tài liệu cán bộ
4-LĐTT
Ngày ban hành 09/03/1955
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư 4-LĐTT
5-LĐTT
Ngày ban hành 09/03/1955
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư 5-LĐTT
442/TTg
Ngày ban hành 19/01/1955
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 442/TTg
11-LĐ-TT
Ngày ban hành 21/11/1952
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư 11-LĐ-TT
10-LD-TT
Ngày ban hành 03/11/1952
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 10-LD-TT
18-TT-PT
Ngày ban hành 22/05/1952
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư 18-TT-PT
32-LĐ-TT
Ngày ban hành 03/11/1951
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư 32-LĐ-TT
71-TTG-4A
Ngày ban hành 17/02/1951
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư 71-TTG-4A
1-NV-2A-TT
Ngày ban hành 12/01/1951
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư 1-NV-2A-TT
15-LĐ-TT-P3
Ngày ban hành 06/11/1950
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 15-LĐ-TT-P3
41-NV-6-TT
Ngày ban hành 16/10/1950
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 41-NV-6-TT
5-TT
Ngày ban hành 29/03/1950
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 5-TT
14-ZY/TL
Ngày ban hành 29/09/1949
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 14-ZY/TL
15-ZY/TL
Ngày ban hành 22/09/1949
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư 15-ZY/TL
2600-P/2
Ngày ban hành 18/07/1949
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư 2600-P/2
45-TT
Ngày ban hành 04/07/1949
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 45-TT
476-NV/CC
Ngày ban hành 16/06/1948
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 476-NV/CC
3305-HO
Ngày ban hành 08/11/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 3305-HO thủ tục áp dụng trong việc xin tư pháp bảo trợ
3926-BTC/5
Ngày ban hành 04/11/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 3926-BTC/5 ấn định lương bổng nhân viên cùng có một bằng cấp
3925-BTC/5
Ngày ban hành 04/11/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 3925-BTC/5 tính lương công chức thuộc ngạch Âu, ngạch bản xứ tương đương ngạch quan lại cũ
3873-BTCK3
Ngày ban hành 29/10/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 3873-BTCK3 chi tiêu mua dụng cụ, vật liệu, thuế chuyên chở, làm công tác, trên 5.000đ phải có hợp đồng
3222BTC/HB
Ngày ban hành 21/08/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 3222BTC/HB tiền hưu liễm khấu trừ lương bổng
95P/4
Ngày ban hành 01/08/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 95P/4 niêm yết khẩu hiệu tại tòa án
66P/4
Ngày ban hành 25/07/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 66P/4 tổ chức tư pháp công an
55P/4
Ngày ban hành 22/07/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 55P/4 gửi Chưởng lý tòa Thượng thẩm Hà Nội, Huế, Sài Gòn
220NV/PC
Ngày ban hành 10/07/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 220NV/PC thiết quân luật lệnh giới nghiêm
1303BCN/VP
Ngày ban hành 28/06/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 1303 BCN/VP quản lý rừng
2089-P/4
Ngày ban hành 26/06/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 2089-P/4 bảo đảm tự do cá nhân
1963-TP/TT
Ngày ban hành 18/06/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 1963-TP/TT mẫu dấu thẻ Thẩm phán dùng trong tòa án
12-TT
Ngày ban hành 05/06/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 12-TT thảo luận dự thảo sắc lệnh
1735-P/4
Ngày ban hành 03/06/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 1735-P/4 thi hành án hình
1642-P/4
Ngày ban hành 28/05/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 1642-P/4 xử phạt lưu hành giấy bạc giả
203-NV/VP
Ngày ban hành 25/05/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 203-NV/VP phân định thẩm quyền cơ quan Tư pháp
1528-P/4
Ngày ban hành 18/05/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 1528-P/4 xét xử toà án đệ nhị cấp biệt lập chưa đủ thẩm phán chuyên môn
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940