Văn bản thuộc loại Thông tư

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
03/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 01/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ban hành chương trình thẩm định giáo trình trình độ trung cấp cao đẳng
02/2017/TT-BXD
Ngày ban hành 01/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 02/2017/TT-BXD hướng dẫn quy hoạch xây dựng nông thôn
06/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành 28/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 06/2017/TT-BGTVT quy trình sử dụng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ giao thông đường bộ
19/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 28/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 19/2017/TT-BTC quyết toán kinh phí ngân sách thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính
42/2017/TT-BQP
Ngày ban hành 27/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 42/2017/TT-BQP sửa đổi 17/2016/TT-BQP thực hiện công tác tuyển sinh vào trường trong Quân đội
01/2017/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành 24/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 01/2017/TT-BVHTTDL hướng dẫn Khoản 2 Điều 21 173/2016/NĐ-CP hoạt động Thanh tra
04/2017/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 24/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT Danh mục động vật thực vật hoang dã phụ lục Công ước CITES
40/2017/TT-BQP
Ngày ban hành 23/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 40/2017/TT-BQP công bố danh mục cụ thể hàng hóa cấm xuất nhập khẩu
05/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành 21/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 05/2017/TT-BGTVT sửa đổi 16/2013/TT-BGTVT quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo
37/2017/TT-BQP
Ngày ban hành 16/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 37/2017/TT-BQP hướng dẫn quản lý thu chi bảo hiểm xã hội bắt buộc
14/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 15/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 14/2017/TT-BTC quản lý sử dụng phí bảo đảm hàng hải dịch vụ công ích bảo đảm
13/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 15/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 13/2017/TT-BTC quản lý thu chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước
01/2017/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 14/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 01/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư cấp xã chương trình mục tiêu quốc gia
03/2017/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 13/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 03/2017/TT-BNNPTNT quy chuẩn kỹ thuật bảo đảm an toàn thực phẩm kinh doanh thủy sản
02/2017/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 13/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi 48/2013/TT-BNNPTNT chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản
34/2017/TT-BQP
Ngày ban hành 11/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 34/2017/TT-BQP tiêu chuẩn định lượng mức tiền ăn huấn luyện viên giáo viên thể dục
12/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 10/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 12/2017/TT-BTC hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường
01/2017/TT-BTNMT
Ngày ban hành 09/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 01/2017/TT-BTNMT Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa y tế giáo dục
11/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 08/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 11/2017/TT-BTC vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách cho vay người nghèo
01/2017/TT-NHNN
Ngày ban hành 07/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01/2017/TT-NHNN Danh mục máy móc thiết bị bộ phận phụ tùng nhập khẩu phục vụ in đúc tiền
01/2017/TT-BXD
Ngày ban hành 06/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 01/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định quản lý chi phí khảo sát xây dựng
09/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 06/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 09/2017/TT-BTC quy chuẩn kỹ thuật quốc gia máy bơm nước chữa cháy dự trữ quốc gia
01/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 02/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01/2017/TT-BLĐTBXH tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp người làm công tác xã hội
04/2017/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 25/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia xét công nhận tốt nghiệp
01/2017/TT-BCT
Ngày ban hành 24/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01/2017/TT-BCT áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu trứng gia cầm
01/2017/TT-BNV
Ngày ban hành 24/01/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 01/2017/TT-BNV phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối Đội trưởng Phó Đội nghiệp vụ thanh tra Giao thông
32/2017/TT-BQP
Ngày ban hành 24/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 32/2017/TT-BQP đăng ký quản lý sử dụng tàu thuyền quân sự
07/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 24/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 07/2017/TT-BTC hướng dẫn 20/2016/QĐ-TTg hỗ trợ kinh phí chống buôn lậu gian lận thương mại
08/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 24/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 08/2017/TT-BTC quản lý sử dụng tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường khai thác khoáng sản
01/2017/TT-BTP
Ngày ban hành 23/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01/2017/TT-BTP quản lý kho vật chứng tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự
03/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành 20/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 03/2017/TT-BGTVT chương trình đào tạo thuyền viên người lái phương tiện thủy nội địa
04/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành 20/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/2017/TT-BGTVT sửa đổi 47/2015/TT-BGTVT trách nhiệm của thuyền viên người lái phương tiện
06/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 20/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 06/2017/TT-BTC sửa đổi 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế
01/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành 20/01/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 01/2017/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật cơ sở đào tạo thuyền viên người lái phương tiện thủy
02/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành 20/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 02/2017/TT-BGTVT sửa đổi 56/2014/TT-BGTVT giấy chứng nhận thuyền viên
04/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 16/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/2017/TT-BTC hướng dẫn 18/2016/NĐ-CP thành lập tổ chức hoạt động Công ty Quản lý tài sản
01/2017/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 16/01/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 01/2017/TT-BNNPTNT bổ sung Danh mục hóa chất kháng sinh cấm nhập khẩu thức ăn chăn nuôi
05/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 16/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 05/2017/TT-BTC quản lý tạm ứng hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính
01/2017/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 13/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn giáo dục quốc phòng an ninh trong trường tiểu học trung học
02/2017/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 13/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 02/2017/TT-BGDĐT Chương trình giáo dục quốc phòng an ninh trường trung học phổ thông
03/2017/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 13/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 03/2017/TT-BGDĐT Chương trình giáo dục quốc phòng an ninh trong trường trung cấp cao đẳng
03/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 10/01/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 03/2017/TT-BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bè nhẹ cứu sinh dự trự quốc gia
08/2017/TT-BQP
Ngày ban hành 06/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 08/2017/TT-BQP hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn máy thiết bị vật tư trong Bộ Quốc phòng
02/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 06/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 02/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường
02/2017/TT-BQP
Ngày ban hành 05/01/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 02/2017/TT-BQP hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động
01/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 05/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính Công ty quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam
57/2016/TT-BCA
Ngày ban hành 31/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 57/2016/TT-BCA mua sắm tài sản hàng hóa trong công an nhân dân
40/2016/TT-NHNN
Ngày ban hành 30/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 40/2016/TT-NHNN hoạt động cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa ngân hàng thương mại
348/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 30/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 348/2016/TT-BTC quản lý tài chính chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học
49/2016/TT-BYT
Ngày ban hành 30/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 49/2016/TT-BYT tổ chức hoạt động cấp cứu tai nạn giao thông trên đường bộ cao tốc
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162