tư vấn pháp luật

Văn bản thuộc loại Thông tư

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
32/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 07/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 32/2016/TT-BTNMT xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật quản lý nhà nước
KHONGSO
Ngày ban hành 05/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư sửa đổi bổ sung bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật có quy định điều kiện đầu tư kinh doanh 2016
40/2016/TT-BYT
Ngày ban hành 04/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 40/2016/TT-BYT danh mục thực phẩm phụ gia chất hỗ trợ chế biến bao gói theo mã số HS
KHONGSO
Ngày ban hành 03/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư hướng dẫn Nghị định 69/2016/NĐ-CP điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 02/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Quần áo bảo hộ quần áo chống nhiệt và lửa 2016
23/2016/TT-BTTTT
Ngày ban hành 02/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 23/2016/TT-BTTTT điều tra sản lượng giá cước bình quân dịch vụ bưu chính công ích báo chí
KHONGSO
Ngày ban hành 01/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định an toàn bảo mật hệ thống công nghệ thông tin dịch vụ Ngân hàng trực tuyến 2016
177/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 01/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 177/2016/TT-BTC thu nộp quản lý sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh lữ hành
31/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 31/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 31/2016/TT-BGTVT tổ chức hoạt động Cảng vụ hàng hải
38/2016/TT-BYT
Ngày ban hành 31/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 38/2016/TT-BYT biện pháp thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ cơ sở khám chữa bệnh
33/2016/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 31/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 33/2016/TT-BNNPTNT trình tự thủ tục tiến hành thanh tra chuyên ngành nông nghiệp
170/2016/TT-BQP
Ngày ban hành 30/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 170/2016/TT-BQP cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp lương phong thăng giáng
KHONGSO
Ngày ban hành 29/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư Sổ lĩnh tiền trợ cấp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội 2016
30/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 28/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 30/2016/TT-BGTVT trình tự thủ tục xác nhận việc kháng nghị hàng hải 2016
175/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 28/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 175/2016/TT-BTC phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km72 930 đường Thái Nguyên Chợ Mới
174/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 28/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 174/2016/TT-BTC sửa đổi Điều 6 Thông tư 152/2015/TT-BTC thuế tài nguyên
173/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 28/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC
172/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 27/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 172/2016/TT-BTC mức thu chế độ thu nộp lệ phí hoạt động xây dựng
171/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 27/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 171/2016/TT-BTC mức thu chế độ thu nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch
KHONGSO
Ngày ban hành 27/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư sửa đổi 34/2012/TT-BGTVT 76/2015/TT-BGTVT 38/2010/TT-BGTVT giao thông đường sắt 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 26/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư sửa đổi Thông tư 153/2015/TT-BTC quy định phí sử dụng đường bộ 2016
169/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 26/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 169/2016/TT-BTC mức thu chế độ thu sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ
167/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 26/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 167/2016/TT-BTC mức thu chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép điện lực
170/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 26/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 170/2016/TT-BTC phí lệ phí trong hoạt động hóa chất
158/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 25/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 158/2016/TT-BTC phần mềm tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
161/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 25/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 161/2016/TT-BTC phí thăm quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam
163/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 25/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 163/2016/TT-BTC phí tham quan Bảo tàng Lịch sử quốc gia 2016
164/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 25/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 164/2016/TT-BTC phí xác minh giấy tờ tài liệu công nhận văn bằng cơ sở giáo dục nước ngoài cấp
160/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 25/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 160/2016/TT-BTC phí thăm quan Bảo tàng Văn hóa dân tộc 2016
32/2016/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 25/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 32/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động lương thưởng Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
162/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 25/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 162/2016/TT-BTC phí thư viện áp dụng tại Thư viện Quốc gia Việt Nam 2016
37/2016/TT-BYT
Ngày ban hành 25/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 37/2016/TT-BYT hướng dẫn cơ cấu tổ chức Trung tâm Y tế huyện quận thị xã thành phố
KHONGSO
Ngày ban hành 25/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư hướng dẫn về lệ phí môn bài năm 2016
30/2016/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 25/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 30/2016/TT-BLĐTBXH phụ cấp độc hại nguy hiểm cán bộ công viên chức nghĩa trang liệt sĩ
31/2016/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 25/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 31/2016/TT-BLĐTBXH quản lý lao động lương thù lao thưởng công ty Nhà nước chứng khoán
159/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 25/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 159/2016/TT-BTC thu nộp sử dụng phí tham quan làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam
43/2016/TT-BCA
Ngày ban hành 25/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 43/2016/TT-BCA thực hiện bảo hiểm y tế sĩ quan hạ sĩ quan chiến sĩ Công an nhân dân 2016
166/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 25/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 166/2016/TT-BTC thu nộp quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Thái Hà
161/2016/TT-BQP
Ngày ban hành 21/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 161/2016/TT-BQP quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mật mã dân sự ngân hàng
156/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 21/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 156/2016/TT-BTC thu nộp phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 20/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản 2016
29/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 20/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 29/2016/TT-BGTVT cách thức phân chia tiền công cứu hộ thuyền bộ tàu biển Việt Nam 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 18/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định giá kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường phương tiện đường sắt
KHONGSO
Ngày ban hành 17/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý lệ phí đăng ký cấp biển phương tiện giao thông 2016
151/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 17/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 151/2016/TT-BTC cơ chế hoạt động doanh nghiệp quốc phòng an ninh Nghị định 93/2015/NĐ-CP
150/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 14/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 150/2016/TT-BTC phí cấp phép hoạt động tổ chức tín dụng dịch vụ trung gian thanh toán 2016
148/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 14/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 148/2016/TT-BTC chế độ thu nộp phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
149/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 14/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 149/2016/TT-BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc thú y dự trữ quốc gia
147/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 13/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi 45/2013/TT-BTC quản lý sử dụng trích khấu hao tài sản cố định
KHONGSO
Ngày ban hành 13/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa nhập khẩu 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940