Văn bản thuộc loại Thông tư

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
23/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 12/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 23/2016/TT-BCT bãi bỏ 37/2015/TT-BCT mức giới hạn formaldehyt amin thơm thuốc nhuộm azo
29/2016/TT-NHNN
Ngày ban hành 12/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 29/2016/TT-NHNN thấu chi cho vay qua đêm thanh toán điện tử liên ngân hàng
KHONGSO
Ngày ban hành 12/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định việc đăng ký thuốc cổ truyền dược liệu 2016
154/2016/TT-BQP
Ngày ban hành 12/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 154/2016/TT-BQP người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty Nhà nước một thành viên
KHONGSO
Ngày ban hành 10/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ Kế hoạch Đầu tư 2016
28/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 06/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 28/2016/TT-BTNMT thời gian tập sự theo chức danh viên chức ngành tài nguyên môi trường
01/2016/TT-TTCP
Ngày ban hành 06/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 01/2016/TT-TTCP công tác thi đua khen thưởng ngành Thanh tra 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 06/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn 2016
28/2016/TT-NHNN
Ngày ban hành 05/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 28/2016/TT-NHNN sửa đổi 21/2014/TT-NHNN ngoại hối tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài
KHONGSO
Ngày ban hành 05/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quản lý sử dụng quyết toán kinh phí xây dựng nông thôn mới 2016 2020
144/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 04/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 144/2016/TT-BTC phí thăm quan Bảo tàng Hải dương học
KHONGSO
Ngày ban hành 04/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư mức chế độ thu phí lệ phí năng lượng nguyên tử 2016
25/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 03/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 25/2016/TT-BGTVT sửa đổi định mức kinh tế kỹ thuật bảo trì đường thủy nội địa 64/2014/TT-BGTVT
22/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 03/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 22/2016/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN
KHONGSO
Ngày ban hành 30/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư sửa đổi Chương trình giáo dục mầm non kèm theo Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT 2016
15/2016/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 29/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 15/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển thầu lựa chọn nhà đầu tư PPP
KHONGSO
Ngày ban hành 29/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư người lao động nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp không thuộc diện cấp giấy phép lao động
13/2016/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 29/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 13/2016/TT-BKHĐT báo cáo trực tuyến quản lý hệ thống thông tin giám sát đánh giá đầu tư
14/2016/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 29/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 14/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn
36/2016/TT-BYT
Ngày ban hành 29/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 36/2016/TT-BYT cơ chế giao nhiệm vụ khám chữa bệnh chăm sóc người bệnh phong tâm thần
35/2016/TT-BYT
Ngày ban hành 28/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 35/2016/TT-BYT danh mục tỷ lệ điều kiện thanh toán dịch vụ kỹ thuật y tế người tham gia bảo hiểm
27/2016/TT-NHNN
Ngày ban hành 28/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 27/2016/TT-NHNN xây dựng ban hành văn bản quy phạm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
KHONGSO
Ngày ban hành 28/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư cấp thu hồi quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 26/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công quan trắc tài nguyên môi trường 2016
143/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 26/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 143/2016/TT-BTC lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tổ chức nước ngoài
KHONGSO
Ngày ban hành 23/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư thực hiện công khai ngân sách nhà nước các cấp ngân sách 2016
22/2016/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 22/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi đánh giá học sinh tiểu học thông tư 30/2014/TT-BGDĐT
25/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 22/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 25/2016/TT-BTNMT mẫu đơn đăng ký giấy chứng nhận mẫu báo cáo cơ sở bảo tồn sinh học
22/2016/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 22/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi đánh giá học sinh tiểu học thông tư 30/2014/TT-BGDĐT
KHONGSO
Ngày ban hành 22/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quản lý sử dụng xe ô tô cứu thương 2016
34/2016/TT-BYT
Ngày ban hành 21/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 34/2016/TT-BYT thăm khám quy trình sàng lọc để phát hiện điều trị các bất thường dị tật bào thai
141/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 21/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 141/2016/TT-BTC sửa đổi 172/2015/TT-BTC 173/2015/TT-BTC phí sử dụng đường bộ
147/2016/TT-BQP
Ngày ban hành 21/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 147/2016/TT-BQP quản lý người giữ chức danh người đại diện phần vốn công ty nhà nước
34/2016/TT-BYT
Ngày ban hành 21/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 34/2016/TT-BYT thăm khám quy trình sàng lọc để phát hiện điều trị các bất thường dị tật bào thai
20/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 20/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 20/2016/TT-BCT định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp thép
21/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 20/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 21/2016/TT-BCT xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam Liên minh Á Âu
140/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 19/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 140/2016/TT-BTC mức thu nộp lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ Niu Di lân Úc
KHONGSO
Ngày ban hành 19/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư hướng dẫn chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí chứng thực 2016
138/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 16/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 138/2016/TT-BTC thu nộp lệ phí cấp giấy phép lên bờ thuyền viên nước ngoài giấy phép xuống tàu
04/2016/TT-TANDTC
Ngày ban hành 16/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 04/2016/TT-TANDTC hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng
137/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 15/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 137/2016/TT-BTC sửa đổi 172/2014/TT-BTC 154/2015/TT-BTC về phí đường bộ
KHONGSO
Ngày ban hành 15/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám chữa bệnh 2016
32/2016/TT-BYT
Ngày ban hành 15/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 32/2016/TT-BYT chi trả chi phí thực tế việc chăm sóc sức khỏe sinh sản mang thai hộ
19/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 14/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 19/2016/TT-BCT
26/2016/TT-NHNN
Ngày ban hành 12/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 26/2016/TT-NHNN giám sát kiểm tra thanh tra Nhà máy In tiền Quốc gia
138/2016/TT-BQP
Ngày ban hành 12/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 138/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ huấn luyện viên vận động viên thể thao quân đội
136/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 12/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 136/2016/TT-BTC sửa đổi 146/2015/TT-BTC 84/2015/TT-BTC về phí sử dụng đường bộ
130/2016/TT-BQP
Ngày ban hành 10/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 130/2016/TT-BQP điều chỉnh trợ cấp hằng tháng quân nhân người làm công tác cơ yếu
24/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 09/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 24/2016/TT-BTNMT xác định công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt
25/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 09/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 25/2016/TT-BXD
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162