tư vấn pháp luật

Văn bản thuộc loại Thông tư

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
29/2016/TT-NHNN
Ngày ban hành 12/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 29/2016/TT-NHNN thấu chi cho vay qua đêm thanh toán điện tử liên ngân hàng
154/2016/TT-BQP
Ngày ban hành 12/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 154/2016/TT-BQP người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty Nhà nước một thành viên
KHONGSO
Ngày ban hành 12/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định việc đăng ký thuốc cổ truyền dược liệu 2016
23/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 12/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 23/2016/TT-BCT bãi bỏ 37/2015/TT-BCT mức giới hạn formaldehyt amin thơm thuốc nhuộm azo
KHONGSO
Ngày ban hành 10/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ Kế hoạch Đầu tư 2016
28/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 06/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 28/2016/TT-BTNMT thời gian tập sự theo chức danh viên chức ngành tài nguyên môi trường
KHONGSO
Ngày ban hành 06/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn 2016
01/2016/TT-TTCP
Ngày ban hành 06/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 01/2016/TT-TTCP công tác thi đua khen thưởng ngành Thanh tra 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 05/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quản lý sử dụng quyết toán kinh phí xây dựng nông thôn mới 2016 2020
28/2016/TT-NHNN
Ngày ban hành 05/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 28/2016/TT-NHNN sửa đổi 21/2014/TT-NHNN ngoại hối tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài
144/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 04/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 144/2016/TT-BTC phí thăm quan Bảo tàng Hải dương học
KHONGSO
Ngày ban hành 04/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư mức chế độ thu phí lệ phí năng lượng nguyên tử 2016
25/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 03/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 25/2016/TT-BGTVT sửa đổi định mức kinh tế kỹ thuật bảo trì đường thủy nội địa 64/2014/TT-BGTVT
22/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 03/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 22/2016/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN
KHONGSO
Ngày ban hành 30/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư sửa đổi Chương trình giáo dục mầm non kèm theo Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 29/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư người lao động nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp không thuộc diện cấp giấy phép lao động
15/2016/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 29/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 15/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển thầu lựa chọn nhà đầu tư PPP
13/2016/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 29/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 13/2016/TT-BKHĐT báo cáo trực tuyến quản lý hệ thống thông tin giám sát đánh giá đầu tư
36/2016/TT-BYT
Ngày ban hành 29/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 36/2016/TT-BYT cơ chế giao nhiệm vụ khám chữa bệnh chăm sóc người bệnh phong tâm thần
14/2016/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 29/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 14/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn
27/2016/TT-NHNN
Ngày ban hành 28/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 27/2016/TT-NHNN xây dựng ban hành văn bản quy phạm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
35/2016/TT-BYT
Ngày ban hành 28/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 35/2016/TT-BYT danh mục tỷ lệ điều kiện thanh toán dịch vụ kỹ thuật y tế người tham gia bảo hiểm
KHONGSO
Ngày ban hành 28/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư cấp thu hồi quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán 2016
143/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 26/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 143/2016/TT-BTC lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tổ chức nước ngoài
KHONGSO
Ngày ban hành 26/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công quan trắc tài nguyên môi trường 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 23/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư thực hiện công khai ngân sách nhà nước các cấp ngân sách 2016
22/2016/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 22/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi đánh giá học sinh tiểu học thông tư 30/2014/TT-BGDĐT
22/2016/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 22/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi đánh giá học sinh tiểu học thông tư 30/2014/TT-BGDĐT
25/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 22/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 25/2016/TT-BTNMT mẫu đơn đăng ký giấy chứng nhận mẫu báo cáo cơ sở bảo tồn sinh học
KHONGSO
Ngày ban hành 22/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quản lý sử dụng xe ô tô cứu thương 2016
34/2016/TT-BYT
Ngày ban hành 21/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 34/2016/TT-BYT thăm khám quy trình sàng lọc để phát hiện điều trị các bất thường dị tật bào thai
141/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 21/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 141/2016/TT-BTC sửa đổi 172/2015/TT-BTC 173/2015/TT-BTC phí sử dụng đường bộ
34/2016/TT-BYT
Ngày ban hành 21/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 34/2016/TT-BYT thăm khám quy trình sàng lọc để phát hiện điều trị các bất thường dị tật bào thai
147/2016/TT-BQP
Ngày ban hành 21/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 147/2016/TT-BQP quản lý người giữ chức danh người đại diện phần vốn công ty nhà nước
20/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 20/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 20/2016/TT-BCT định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp thép
21/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 20/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 21/2016/TT-BCT xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam Liên minh Á Âu
KHONGSO
Ngày ban hành 19/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư hướng dẫn chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí chứng thực 2016
140/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 19/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 140/2016/TT-BTC mức thu nộp lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ Niu Di lân Úc
04/2016/TT-TANDTC
Ngày ban hành 16/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 04/2016/TT-TANDTC hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng
138/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 16/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 138/2016/TT-BTC thu nộp lệ phí cấp giấy phép lên bờ thuyền viên nước ngoài giấy phép xuống tàu
137/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 15/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 137/2016/TT-BTC sửa đổi 172/2014/TT-BTC 154/2015/TT-BTC về phí đường bộ
32/2016/TT-BYT
Ngày ban hành 15/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 32/2016/TT-BYT chi trả chi phí thực tế việc chăm sóc sức khỏe sinh sản mang thai hộ
KHONGSO
Ngày ban hành 15/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám chữa bệnh 2016
19/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 14/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 19/2016/TT-BCT
26/2016/TT-NHNN
Ngày ban hành 12/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 26/2016/TT-NHNN giám sát kiểm tra thanh tra Nhà máy In tiền Quốc gia
138/2016/TT-BQP
Ngày ban hành 12/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 138/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ huấn luyện viên vận động viên thể thao quân đội
136/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 12/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 136/2016/TT-BTC sửa đổi 146/2015/TT-BTC 84/2015/TT-BTC về phí sử dụng đường bộ
130/2016/TT-BQP
Ngày ban hành 10/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 130/2016/TT-BQP điều chỉnh trợ cấp hằng tháng quân nhân người làm công tác cơ yếu
25/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 09/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 25/2016/TT-BXD
24/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 09/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 24/2016/TT-BTNMT xác định công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940