tư vấn pháp luật

Văn bản thuộc loại Thông tư

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
135/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 08/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 135/2016/TT-BTC sửa đổi 29/2015/TT-BTC 93/2015/TT-BTC 95/2015/TT-BTC 167/2015/TT-BTC
134/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 08/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 134/2016/TT-BTC quy chế quản lý tài chính Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam
17/2016/TT-BKHCN
Ngày ban hành 01/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 17/2016/TT-BKHCN chương trình bảo tồn sử dụng nguồn gen 2025 2030
24/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 01/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 24/2016/TT-BXD
22/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 01/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 22/2016/TT-BGTVT
18/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 31/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 18/2016/TT-BCT thẻ kiểm tra thị trường sửa đổi mẫu biên bản kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính
20/2016/TT-BTTTT
Ngày ban hành 31/08/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 20/2016/TT-BTTTT hướng dẫn 45/2015/QĐ-TTg cung ứng dịch vụ bưu chính công ích báo chí
124/2016/TT-BQP
Ngày ban hành 30/08/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 124/2016/TT-BQP quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn trục cáp vận chuyển thuốc phóng thuốc nổ
17/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 30/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 17/2016/TT-BCT sửa đổi 31/2012/TTLT-BCT-KHĐT hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp
22/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 26/08/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 22/2016/TT-BTNMT Danh mục địa danh dân cư sơn văn thủy văn kinh tế xã hội thành lập bản đồ
23/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 26/08/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 23/2016/TT-BTNMT Danh mục địa danh dân cư sơn văn thủy văn kinh tế xã hội
21/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 26/08/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 21/2016/TT-BTNMT Danh mục địa danh dân cư sơn văn thủy văn kinh tế xã hội thành lập bản đồ
133/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 26/08/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
21/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 25/08/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 21/2016/TT-BGTVT
20/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 25/08/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 20/2016/TT-BTNMT xây dựng khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường biển hải đảo
30/2016/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 25/08/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 30/2016/TT-BNNPTNT sửa đổi điều 9 15/2015/TT-BNNPTNT nhiệm vụ Chi cục Sở Nông nghiệp
19/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 24/08/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 19/2016/TT-BTNMT báo cáo công tác bảo vệ môi trưởng 2016
113/2016/TT-BQP
Ngày ban hành 23/08/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 113/2016/TT-BQP chế độ nghỉ quân nhân chuyên nghiệp công nhân viên chức quốc phòng
16/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 19/08/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 16/2016/TT-BCT
131/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 15/08/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 131/2016/TT-BTC
129/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 12/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 129/2016/TT-BTC sửa đổi 136/2015/TT-BTC thu nộp quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ
KHONGSO
Ngày ban hành 10/08/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định mức thu chế độ thu nộp sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá dịch vụ 2016
15/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 10/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 15/2016/TT-BCT hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành Công Thương
128/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 09/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 128/2016/TT-BTC miễn giảm thuế xuất khẩu sản phẩm thân thiện môi trường tái chế xử lý chất thải
KHONGSO
Ngày ban hành 09/08/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định mức thu chế độ thu nộp sử dụng phí khai thác sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia 2016
126/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 09/08/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 126/2016/TT-BTC sửa đổi 168/2015/TT-BTC mức thu chế độ thu sử dụng phí sử dụng đường bộ
127/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 09/08/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 127/2016/TT-BTC sửa đổi 50/2016/TT-BTC mức thu chế độ thu quản lý phí sử dụng đường bộ
12/2016/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 08/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 12/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện 16/2016/NĐ-CP sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức
109/2016/TT-BQP
Ngày ban hành 05/08/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 109/2016/TT-BQP ban hành quy chuẩn QCVN 02:2016/BQP hủy đốt thuốc phóng đạn dược
KHONGSO
Ngày ban hành 05/08/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư thăm khám quy trình sàng lọc để phát hiện điều trị các bất thường dị tật của bào thai 2016
29/2016/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 05/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 29/2016/TT-BNNPTNN tiêu chuẩn nhân viên thú y xã phường thị trấn
125/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 05/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 125/2016/TT-BTC sửa đổi 33/2016/TT-BTC mức thu chế độ thu sử dụng phí sử dụng đường bộ
14/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 05/08/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 14/2016/TT-BCT sửa đổi 36/2010/TT-BCT thực hiện quy tắc thủ tục cấp kiểm tra xuất xứ
KHONGSO
Ngày ban hành 04/08/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư thu nộp sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 2016
124/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 03/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 124/2016/TT-BTC quản lý tiền thu được cho thuê cho thuê mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
KHONGSO
Ngày ban hành 03/08/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định trình tự thủ tục xác nhận việc kháng nghị hàng hải 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 02/08/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư hướng dẫn tặng thưởng Huân chương Hữu nghị Huy chương Hữu nghị 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 01/08/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí thẩm định phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 29/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư mức chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí khai thác thông tin dữ liệu đo đạc bản đồ 2016
25/2016/TT-NHNN
Ngày ban hành 29/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 25/2016/TT-NHNN sửa đổi 11/2013/TT-NHNN cho vay hỗ trợ nhà ở theo 02/NQ-CP
KHONGSO
Ngày ban hành 28/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định tiêu chuẩn chuyên môn chứng chỉ chuyên môn thuyền viên thực tập trên tàu biển 2016
28/2016/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 27/07/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 28/2016/TT-BNNPTNT bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh tại Việt Nam
25/2016/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 26/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 25/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xác định quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
27/2016/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 26/07/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 27/2016/TT-BNNPTNT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi
18/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 25/07/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 18/2016/TT-BTNMT hướng dẫn lập quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo
KHONGSO
Ngày ban hành 25/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư Định mức kinh tế kỹ thuật vận hành khai thác bảo dưỡng Hệ thống AIS 2016
123/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 22/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 123/2016/TT-BTC mức thu chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ
KHONGSO
Ngày ban hành 22/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí bay qua vùng trời Việt Nam 2016
10/2016/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 22/07/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 10/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc giám sát theo dõi kiểm tra hoạt động đấu thầu 2016
10/2016/TT-BTP
Ngày ban hành 22/07/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 10/2016/TT-BTP báo cáo viên pháp luật tuyên truyền viên pháp luật
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940