tư vấn pháp luật

Văn bản thuộc loại Thông tư

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
20/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 20/07/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 20/2016/TT-BGTVT
122/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 19/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 122/2016/TT-BTC mức thu chế độ thu sử dụng phí sử dụng đường bộ tại Km2171+200 quốc lộ 1
121/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 19/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 121/2016/TT-BTC mức thu quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ tại Km2123+250 quốc lộ 1
17/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 19/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 17/2016/TT-BTNMT nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên môi trường
23/2016/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 15/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội 55/2016/NĐ-CP
120/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 14/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 120/2016/TT-BTC Điều lệ hoạt động Công ty trách nhiệm hữu hạn Xổ số điện toán Việt Nam
KHONGSO
Ngày ban hành 14/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành thông tin và truyền thông 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 13/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quản lý kho vật chứng tài sản tạm giữ tại cơ quan thi hành án dân sự 2016
119/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 12/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 119/2016/TT-BTC sửa đổi 213/2015/TT-BTC phí sử dụng đường bộ trạm Km1148 1300 Bình Định
KHONGSO
Ngày ban hành 12/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định quản lý vận hành sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng 2016
13/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 11/07/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 13/2016/TT-BCT quản lý than trôi
30/2016/TT-BCA
Ngày ban hành 11/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 30/2016/TT-BCA quy định công tác của Giáo viên chủ nhiệm ở trường giáo dưỡng
14/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 11/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 14/2016/TT-BTNMT địa danh dân cư sơn thủy văn kinh tế xã hội thành lập bản đồ tỉnh Bình Dương
15/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 11/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 15/2016/TT-BTNMT địa danh dân cư sơn thủy văn kinh tế xã hội thành lập bản đồ tỉnh Bình Phước
16/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 11/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 16/2016/TT-BTNMT địa danh dân cư sơn thủy văn kinh tế xã hội thành lập bản đồ tỉnh Long An
31/2016/TT-BCA
Ngày ban hành 11/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 31/2016/TT-BCA công tác cảnh sát quản giáo ở cơ sở giáo dục bắt buộc
118/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 08/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 118/2016/TT-BTC sửa đổi 45/2016/TT-BTC 137/2015/TT-BTC mức thu phí sử dụng đường bộ
KHONGSO
Ngày ban hành 08/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định cập nhật thông tin khai thác sử dụng dữ liệu quốc gia xử lý vi phạm hành chính 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 07/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định chuyển dữ liệu yêu cầu thanh toán bảo hiểm y tế cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm 2016
29/2016/TT-BCA
Ngày ban hành 06/07/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 29/2016/TT-BCA cấp sửa đổi bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam
28/2016/TT-BCA
Ngày ban hành 05/07/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 28/2016/TT-BCA hướng dẫn thực hiện quy chế cấp quản lý thẻ đi lại doanh nhân APEC
12/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 05/07/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 12/2016/TT-BCT sửa đổi 41/2012/TT-BCT xuất khẩu khoáng sản
10/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 10/2016/TT-BCT hướng dẫn thực hiện hiệp định thương mại biên giới giữa Việt Nam Lào
23/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 23/2016/TT-BXD bãi bỏ toàn bộ một phần văn bản quy phạm điều kiện đầu tư kinh doanh
22/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 22/2016/TT-BXD bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh Bộ Xây dựng
09/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 09/2016/TT-BCT bổ sung hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng đường
24/2016/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 24/2016/TT-BNNPTNT danh mục công bố mã HS hàng hóa cấm xuất khẩu gỗ tròn gỗ xẻ
24/2016/TT-NHNN
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 24/2016/TT-NHNN sửa đổi 42/2011/TT-NHNN cấp tín dụng hợp vốn khách hàng
17/2016/TT-NHNN
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 17/2016/TT-NHNN môi giới tiền tệ ngân hàng thương mại chi nhánh ngân hàng nước ngoài
19/2016/TT-BTTTT
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 19/2016/TT-BTTTT biểu mẫu tờ khai đăng ký cấp giấy phép cung cấp sử dụng dịch vụ phát thanh
26/2016/TT-BYT
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 26/2016/TT-BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc
17/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 17/2016/TT-BXD năng lực của tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng
18/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 18/2016/TT-BXD thẩm định dự án thẩm định thiết kế dự toán xây dựng công trình
09/2016/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 09/2016/TT-BKHĐT theo dõi kiểm tra đánh giá đầu tư hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
25/2016/TT-BYT
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 25/2016/TT-BYT quy chuẩn kỹ thuật điện từ trường tần số công nghiệp mức tiếp xúc cho phép
26/2016/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT kiểm dịch động vật sản phẩm động vật thủy sản
13/2016/TT-NHNN
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 13/2016/TT-NHNN sửa đổi 45/2011/TT-NHNN quản lý ngoại hối cho vay thu hồi nợ nước ngoài
22/2016/TT-BYT
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 22/2016/TT-BYT quy chuẩn kỹ thuật chiếu sáng mức cho phép nơi làm việc
18/2016/TT-BYT
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 18/2016/TT-BYT danh mục kỹ thuật vật tư y tế phục hồi chức năng ban ngày phạm vi thanh toán
25/2016/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT kiểm dịch động vật sản phẩm động vật trên cạn kiểm dịch động vật 2016
16/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 16/2016/TT-BXD hướng dẫn 59/2015/NĐ-CP hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng
16/2016/TT-NHNN
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 16/2016/TT-NHNN sửa đổi 34/2013/TT-NHNN phát hành kỳ phiếu tín phiếu chứng chỉ tiền gửi
23/2016/TT-NHNN
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 23/2016/TT-NHNN sửa đổi 16/2010/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động thông tin tín dụng
15/2016/TT-NHNN
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 15/2016/TT-NHNN sửa đổi 30/2015/TT-NHNN cấp giấy phép tổ chức tín dụng phi ngân hàng
22/2016/TT-NHNN
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 22/2016/TT-NHNN tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp
19/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 19/2016/TT-BGTVT khảo sát luồng phục vụ quản lý thông báo luồng đường thủy nội địa
27/2016/TT-BYT
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 27/2016/TT-BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia rung giá trị cho phép tại nơi làm việc 2016
108/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 108/2016/TT-BTC sửa đổi 08/2016/TT-BTC quản lý thanh toán vốn đầu tư ngân sách nhà nước 2016
19/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 19/2016/TT-BXD hướng dẫn 99/2015/NĐ-CP Luật Nhà ở
15/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 15/2016/TT-BXD cấp giấy phép xây dựng quản lý trật tự xây dựng
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940