Văn bản thuộc loại Thông tư

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
19/2016/TT-BTTTT
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 19/2016/TT-BTTTT biểu mẫu tờ khai đăng ký cấp giấy phép cung cấp sử dụng dịch vụ phát thanh
18/2016/TT-NHNN
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 18/2016/TT-NHNN sửa đổi 21/2012/TT-NHNN cho vay đi vay mua bán có kỳ hạn giấy tờ có giá
22/2016/TT-NHNN
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 22/2016/TT-NHNN tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp
19/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 19/2016/TT-BXD hướng dẫn 99/2015/NĐ-CP Luật Nhà ở
30/2016/TT-BYT
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 30/2016/TT-BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giới hạn liều bức xạ tia X nơi làm việc
24/2016/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 24/2016/TT-BNNPTNT danh mục công bố mã HS hàng hóa cấm xuất khẩu gỗ tròn gỗ xẻ
15/2016/TT-NHNN
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 15/2016/TT-NHNN sửa đổi 30/2015/TT-NHNN cấp giấy phép tổ chức tín dụng phi ngân hàng
13/2016/TT-NHNN
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 13/2016/TT-NHNN sửa đổi 45/2011/TT-NHNN quản lý ngoại hối cho vay thu hồi nợ nước ngoài
109/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 109/2016/TT-BTC lập dự toán sử dụng quyết toán kinh phí thực hiện điều tra thống kê
98/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 98/2016/TT-BTC bổ sung danh mục nhóm mặt hàng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng
08/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 08/2016/TT-BCT xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật
12/2016/TT-NHNN
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 12/2016/TT-NHNN hướng dẫn quản lý ngoại hối hoạt động đầu tư ra nước ngoài 2016
104/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 104/2016/TT-BTC sửa đổi 49/2016/TT-BTC mức thu chế độ thu sử dụng phí sử dụng đường bộ
10/2016/TT-NHNN
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 10/2016/TT-NHNN hướng dẫn 135/2015/NĐ-CP đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
13/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 13/2016/TT-BXD hướng dẫn thi tuyển tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng
07/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 07/2016/TT-BCT nguyên tắc đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường
99/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng
12/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 12/2016/TT-BXD hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng đô thị khu chức năng đặc thù
106/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 106/2016/TT-BTC thủ tục hải quan xuất nhập xăng dầu nguyên liệu pha chế xăng dầu
103/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 103/2016/TT-BTC nhu cầu chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo 47/2016/NĐ-CP
07/2016/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 07/2016/TT-BKHĐT lập hồ sơ mời thầu hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đấu thầu qua mạng
22/2016/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 22/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp ưu đãi đối tượng bị nhiễm chất độc hóa học
11/2016/TT-NHNN
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 11/2016/TT-NHNN sửa đổi văn bản nhận chi trả ngoại tệ đại lý bàn đổi ngoại tệ cá nhân
05/2016/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 05/2016/TT-BVHTTDL bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
17/2016/TT-BTTTT
Ngày ban hành 28/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 17/2016/TT-BTTT thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin mạng viễn thông di động
18/2016/TT-BTTTT
Ngày ban hành 28/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 18/2016/TT-BTTTT kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị tuyên truyền quốc gia
96/2016/TT-BQP
Ngày ban hành 28/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 96/2016/TT-BQP công tác kiểm tra biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự trong Quân đội
KHONGSO
Ngày ban hành 27/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư hướng dẫn quản lý lao động tiền lương tiền thưởng người lao động công ty Nhà nước nắm giữ 2016
94/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 27/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 94/2016/TT-BTC sửa đổi 59/2006/QĐ-BTC 02/2014/TT-BTC phí lệ phí
19/2016/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 27/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông báo 19/2016/TT-BNNPTNT hướng dẫn Điều 4 35/2015/NĐ-CP quản lý sử dụng đất trồng lúa
18/2016/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 24/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 18/2016/TT-BNNPTNT đánh giá môi trường chiến lược đánh giá tác động môi trường
17/2016/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 24/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 17/2016/TT-BNNPTNT hướng dẫn quản lý nhiệm vụ bảo vệ môi trường
93/2016/TT-BQP
Ngày ban hành 24/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 93/2016/TT-BQP đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe quân sự
91/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 24/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 91/2016/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 2017
18/2016/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 22/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 18/2016/TT-BGDĐT quy chế xét tặng Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học
86/2016/TT-BQP
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 86/2016/TT-BQP hướng dẫn tổ chức lễ tang quan nhân công nhân viên chức quốc phòng
09/2016/TT-NHNN
Ngày ban hành 17/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 09/2016/TT-NHNN sửa đổi 31/2012/TT-NHNN ngân hàng hợp tác xã
83/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 17/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo Luật đầu tư 2014 Nghị định hướng dẫn
79/2016/TT-BQP
Ngày ban hành 16/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 79/2016/TT-BQP mối quan hệ công tác ban chỉ huy quân sự xã phường thị trấn cơ quan tổ chức
10/2016/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 16/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 10/2016/TT-BLĐTBXH sửa đổi 20/2015/TT-BLĐTBXH thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia
11/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 16/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 11/2016/TT-BTNMT định mức kinh tế kỹ thuật điều tra lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất đá miền núi
11/2016/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 16/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 11/2016/TT-BLĐTBXH sửa đổi 18/2015/TT-BLĐTBXH thiết bị dạy nghề tối thiểu trung cấp nghề
08/2016/TT-NHNN
Ngày ban hành 16/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 08/2016/TT-NHNN sửa đổi 19/2013/TT-NHNN mua bán xử lý nợ xấu công ty quản lý tài sản
82/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 16/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 82/2016/TT-BTC sửa đổi 211/2013/TT-BTC xuất cấp giao nhận hàng dự trữ quốc gia để cứu viện trợ
13/2016/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 16/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH danh mục công việc yêu cầu nghiêm ngặt an toàn vệ sinh lao động
81/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 14/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 81/2016/TT-BTC hướng dẫn cơ chế hỗ trợ lãi suất theo 75/2015/NĐ-CP bảo vệ phát triển rừng
06/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 14/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 06/2016/TT-BCT sửa đổi 32/2014/TT-BCT hợp đồng mua bán điện mẫu nhà máy thủy điện nhỏ
10/2016/TT-BKHCN
Ngày ban hành 13/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 10/2016/TT-BKHCN báo cáo phân tích an toàn cấp phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân
16/2016/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 10/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 16/2016/TT-BNNPTNT sửa đổi 12/2014/TT-BNNPTNT biểu trưng trang phục mẫu thẻ Kiểm ngư
15/2016/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 10/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 15/2016/TT-BNNPTNT thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng hợp tác xã nông nghiệp
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162