Văn bản thuộc loại Thông tư

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
16/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 16/2016/TT-BXD hướng dẫn 59/2015/NĐ-CP hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng
26/2016/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT kiểm dịch động vật sản phẩm động vật thủy sản
21/2016/TT-NHNN
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 21/2016/TT-NHNN sửa đổi 04/2013/TT-NHNN hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng
18/2016/TT-BYT
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 18/2016/TT-BYT danh mục kỹ thuật vật tư y tế phục hồi chức năng ban ngày phạm vi thanh toán
19/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 19/2016/TT-BGTVT khảo sát luồng phục vụ quản lý thông báo luồng đường thủy nội địa
14/2016/TT-NHNN
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 14/2016/TT-NHNN sửa đổi 30/2014/TT-NHNN ủy thác 1096/2004/QĐ-NHNN bao thanh toán
16/2016/TT-NHNN
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 16/2016/TT-NHNN sửa đổi 34/2013/TT-NHNN phát hành kỳ phiếu tín phiếu chứng chỉ tiền gửi
25/2016/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT kiểm dịch động vật sản phẩm động vật trên cạn kiểm dịch động vật 2016
30/2016/TT-BYT
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 30/2016/TT-BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giới hạn liều bức xạ tia X nơi làm việc
12/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 12/2016/TT-BXD hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng đô thị khu chức năng đặc thù
07/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 07/2016/TT-BCT nguyên tắc đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường
98/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 98/2016/TT-BTC bổ sung danh mục nhóm mặt hàng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng
22/2016/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 22/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp ưu đãi đối tượng bị nhiễm chất độc hóa học
103/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 103/2016/TT-BTC nhu cầu chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo 47/2016/NĐ-CP
08/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 08/2016/TT-BCT xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật
11/2016/TT-NHNN
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 11/2016/TT-NHNN sửa đổi văn bản nhận chi trả ngoại tệ đại lý bàn đổi ngoại tệ cá nhân
106/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 106/2016/TT-BTC thủ tục hải quan xuất nhập xăng dầu nguyên liệu pha chế xăng dầu
12/2016/TT-NHNN
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 12/2016/TT-NHNN hướng dẫn quản lý ngoại hối hoạt động đầu tư ra nước ngoài 2016
10/2016/TT-NHNN
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 10/2016/TT-NHNN hướng dẫn 135/2015/NĐ-CP đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
104/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 104/2016/TT-BTC sửa đổi 49/2016/TT-BTC mức thu chế độ thu sử dụng phí sử dụng đường bộ
05/2016/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 05/2016/TT-BVHTTDL bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
07/2016/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 07/2016/TT-BKHĐT lập hồ sơ mời thầu hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đấu thầu qua mạng
99/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng
13/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 13/2016/TT-BXD hướng dẫn thi tuyển tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng
18/2016/TT-BTTTT
Ngày ban hành 28/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 18/2016/TT-BTTTT kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị tuyên truyền quốc gia
96/2016/TT-BQP
Ngày ban hành 28/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 96/2016/TT-BQP công tác kiểm tra biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự trong Quân đội
17/2016/TT-BTTTT
Ngày ban hành 28/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 17/2016/TT-BTTT thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin mạng viễn thông di động
KHONGSO
Ngày ban hành 27/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư hướng dẫn quản lý lao động tiền lương tiền thưởng người lao động công ty Nhà nước nắm giữ 2016
94/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 27/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 94/2016/TT-BTC sửa đổi 59/2006/QĐ-BTC 02/2014/TT-BTC phí lệ phí
19/2016/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 27/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông báo 19/2016/TT-BNNPTNT hướng dẫn Điều 4 35/2015/NĐ-CP quản lý sử dụng đất trồng lúa
17/2016/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 24/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 17/2016/TT-BNNPTNT hướng dẫn quản lý nhiệm vụ bảo vệ môi trường
18/2016/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 24/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 18/2016/TT-BNNPTNT đánh giá môi trường chiến lược đánh giá tác động môi trường
91/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 24/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 91/2016/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 2017
93/2016/TT-BQP
Ngày ban hành 24/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 93/2016/TT-BQP đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe quân sự
18/2016/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 22/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 18/2016/TT-BGDĐT quy chế xét tặng Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học
86/2016/TT-BQP
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 86/2016/TT-BQP hướng dẫn tổ chức lễ tang quan nhân công nhân viên chức quốc phòng
09/2016/TT-NHNN
Ngày ban hành 17/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 09/2016/TT-NHNN sửa đổi 31/2012/TT-NHNN ngân hàng hợp tác xã
83/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 17/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo Luật đầu tư 2014 Nghị định hướng dẫn
08/2016/TT-NHNN
Ngày ban hành 16/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 08/2016/TT-NHNN sửa đổi 19/2013/TT-NHNN mua bán xử lý nợ xấu công ty quản lý tài sản
79/2016/TT-BQP
Ngày ban hành 16/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 79/2016/TT-BQP mối quan hệ công tác ban chỉ huy quân sự xã phường thị trấn cơ quan tổ chức
10/2016/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 16/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 10/2016/TT-BLĐTBXH sửa đổi 20/2015/TT-BLĐTBXH thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia
82/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 16/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 82/2016/TT-BTC sửa đổi 211/2013/TT-BTC xuất cấp giao nhận hàng dự trữ quốc gia để cứu viện trợ
11/2016/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 16/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 11/2016/TT-BLĐTBXH sửa đổi 18/2015/TT-BLĐTBXH thiết bị dạy nghề tối thiểu trung cấp nghề
13/2016/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 16/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH danh mục công việc yêu cầu nghiêm ngặt an toàn vệ sinh lao động
11/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 16/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 11/2016/TT-BTNMT định mức kinh tế kỹ thuật điều tra lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất đá miền núi
06/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 14/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 06/2016/TT-BCT sửa đổi 32/2014/TT-BCT hợp đồng mua bán điện mẫu nhà máy thủy điện nhỏ
81/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 14/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 81/2016/TT-BTC hướng dẫn cơ chế hỗ trợ lãi suất theo 75/2015/NĐ-CP bảo vệ phát triển rừng
10/2016/TT-BKHCN
Ngày ban hành 13/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 10/2016/TT-BKHCN báo cáo phân tích an toàn cấp phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân
04/2016/TT-BNV
Ngày ban hành 10/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/2016/TT-BNV hướng dẫn nội dung thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tôn giáo
05/2016/TT-BNV
Ngày ban hành 10/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 05/2016/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối tượng hưởng lương phụ cấp
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162