tư vấn pháp luật

Văn bản thuộc loại Thông tư liên tịch

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP trả hồ sơ để điều tra bổ sung
11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC
Ngày ban hành 01/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC thủ tục thi hành án dân sự phối hợp liên ngành
07/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành mỹ thuật
06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành văn hóa cơ sở
13/2016/TTLT-BTNMT-BNV
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BTNMT-BNV điều kiện thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
16/2016/TTLT-BYT-BQP
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự
18/2016/TTLT-BGTVT-BTC
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 18/2016/TTLT-BGTVT-BTC quản lý giá sản phẩm dịch vụ công ích bảo trì đường thủy
102/2016/TTLT-BTC-BGTVT
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 102/2016/TTLT-BTC-BGTVT lập dự toán quyết toán kinh phí sự nghiệp đường thủy nội địa
21/2016/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 21/2016/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG thỏa thuận chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ
11/2016/TTLT-BXD-BNV
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 11/2016/TTLT-BXD-BNV mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành xây dựng
92/2016/TTLT-BTC-NHNN
Ngày ban hành 27/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 92/2016/TTLT-BTC-NHNN phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT
Ngày ban hành 27/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện 75/2015/NĐ-CP
89/2016/TTLT-BTC-BCT
Ngày ban hành 23/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 89/2016/TTLT-BTC-BCT hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa quốc gia
08/2016/TTLT-BTP-BNV
Ngày ban hành 23/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 08/2016/TTLT-BTP-BNV tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức trợ viên giúp pháp lý
09/2016/TTLT-BTP-BTNMT
Ngày ban hành 23/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất
87/2016/TTLT-BTC-BTNMT
Ngày ban hành 22/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất
19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV
Ngày ban hành 22/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV tiêu chuẩn nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật
20/2016/TTLT-BGDĐT-BQP
Ngày ban hành 22/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 20/2016/TTLT-BGDĐT-BQP hướng dẫn pháp luật nghĩa vụ quân sự đào tạo nhân viên quân đội
85/2016/TTLT-BTC-BCA
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 85/2016/TTLT-BTC-BCA phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia lĩnh vực tài chính
85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC bảo hiểm y tế quân nhân người làm công tác cơ yếu
02/2016/TTLT-BCA-BQP-BGTVT
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BCA-BQP-BGTVT đào tạo bồi dưỡng cán bộ phòng chống khủng bố
01/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNNPTNT
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 01/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNNPTNT bồi thường Nhà nước 2016
12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC
Ngày ban hành 16/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 12/2016/TTLT-BLDTBXH-BGDDT-BTC hướng dẫn 53/2015/QĐ-TTg nội trú sinh viên cao đẳng
80/2016/TTLT-BTC-BTTTT
Ngày ban hành 13/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 80/2016/TTLT-BTC-BTTTT Cơ chế một cửa quốc gia lĩnh vực thông tin truyền thông
KHONGSO
Ngày ban hành 13/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Dự thảo Thông tư liên tịch nội dung bồi dưỡng tổ chức thi cấp chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin 2016
07/2016/TTLT-BTP-BTC
Ngày ban hành 10/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BTP-BTC bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án
14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN
Ngày ban hành 08/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN trình tự thủ tục thay đổi thu hồi tên miền vi phạm luật sở hữu trí tuệ
77/2016/TTLT-BTC-BKHCN
Ngày ban hành 03/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 77/2016/TTLT-BTC-BKHCN cơ chế một cửa quốc gia kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu
06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC
Ngày ban hành 31/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC thống kê thi hành án dân sự
05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT
Ngày ban hành 16/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT thu gom vận chuyển bao gói thuốc bảo vệ thực vật
06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC
Ngày ban hành 12/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC sửa đổi 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC trợ giúp xã hội
10/2016/TTLT-BGTVT-BTC
Ngày ban hành 10/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 10/2016/TTLT-BGTVT-BTC quản lý sử dụng kinh phí nhiệm vụ công ích bảo trì hạ tầng đường sắt
09/2016/TTLT-BGTVT-BTC
Ngày ban hành 10/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 09/2016/TTLT-BGTVT-BTC định giá quản lý giá sản phẩm dịch vụ công ích bảo trì đường sắt
70/2016/TTLT-BTC-TTCP
Ngày ban hành 06/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 70/2016/TTLT-BTC-TTCP quản lý sử dụng quỹ khen thưởng phòng chống tham nhũng
14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC
Ngày ban hành 05/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC sửa đổi học bổng chính sách học sinh sinh viên
13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA
Ngày ban hành 05/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA giáo dục chuyển đổi hành vi xây dựng gia đình
02/2016/TTLT-BVHTTDL-BCA
Ngày ban hành 04/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 02/2016/TTLT-BVHTTDL-BCA bảo vệ an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội văn hóa gia đình
64/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL
Ngày ban hành 25/04/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 64/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL Cơ chế một cửa thẩm định nội dung đồ chơi trẻ em nhập khẩu
63/2016/TTLT-BTC-BGTVT
Ngày ban hành 20/04/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 63/2016/TTLT-BTC-BGTVT cung cấp thông tin xây dựng cơ sở hạ tầng kiểm tra giám sát
08/2016/TTLT-BYT-BNV
Ngày ban hành 15/04/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 08/2016/TTLT-BYT-BNV mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số
49/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC
Ngày ban hành 14/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 49/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế công chức viên chức
07/2016/TTLT-BGTVT-BCA-BQP
Ngày ban hành 08/04/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 07/2016/TTLT-BGTVT-BCA-BQP phối hợp thông tin đảm bảo an ninh an toàn hàng không dân dụng
11/2016/TTLT-BTTTT-BNV
Ngày ban hành 07/04/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV mã số tiêu chuẩn chức danh viên chức Biên tập viên Phóng viên
05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT
Ngày ban hành 05/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT xử lý tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA
Ngày ban hành 25/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA hướng dẫn Khoản 6 Điều 32 28/2015/NĐ-CP
02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL
Ngày ban hành 23/03/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch
46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL
Ngày ban hành 11/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL chế độ quản lý đặc thù đội tuyên truyền lưu động
06/2016/TTLT-BTTTT-BNV
Ngày ban hành 10/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV sở thông tin truyền thông phòng văn hóa thông tin
01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC
Ngày ban hành 23/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC trao đổi thông tin doanh nghiệp hệ thống thông tin quốc gia
03/2016/TTLT-BTP-BNG-BCA-BLĐTBXH
Ngày ban hành 22/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BTP-BNG-BCA-BLĐTBXH bảo vệ trẻ em làm con nuôi nước ngoài
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162