tư vấn pháp luật

Văn bản thuộc loại Văn bản khác

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
33/KH-UBND
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 33/KH-UBND 2018 tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Mậu Tuất Hà Nội
57/KH-UBND
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 57/KH-UBND 2018 thực hiện công tác phòng chống tham nhũng An Giang
75/KH-UBDT
Ngày ban hành 26/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 75/KH-UBDT 2018 triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính Ủy ban Dân tộc 2017
243/KH-BTTTT
Ngày ban hành 26/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 243/KH-BTTTT 2018 triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính Khối cơ quan
29/KH-UBND
Ngày ban hành 25/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 29/KH-UBND 2018 hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo Hà Nội
23/KH-UBND
Ngày ban hành 23/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 23/KH-UBND 2018 phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm Hà Nội
25/KH-UBND
Ngày ban hành 23/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 25/KH-UBND 2018 kiểm tra thực hiện pháp luật phòng chống mại dâm Hà Nội
24/KH-UBND
Ngày ban hành 23/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 24/KH-UBND 2018 thực hiện phòng chống mại dâm Hà Nội
21/KH-UBND
Ngày ban hành 22/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 21/KH-UBND 2018 đánh giá chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính Hà Nội 2017
34/KH-UBND
Ngày ban hành 22/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 34/KH-UBND 2018 hoạt động thông tin đối ngoại An Giang
11/KH-TANDTC
Ngày ban hành 22/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 11/KH-TANDTC 2018 hòa giải trong giải quyết tranh chấp dân sự hành chính Hải Phòng
33/KH-UBND
Ngày ban hành 22/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 33/KH-UBND 2018 xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật An Giang
32/KH-UBND
Ngày ban hành 19/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 32/KH-UBND 2018 Đề án tăng cường quản lý nhà nước chất lượng thống kê An Giang
29/KH-UBND
Ngày ban hành 18/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 29/KH-UBND 2018 hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Hà Giang
07/KH-UBND
Ngày ban hành 18/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 07/KH-UBND 2018 theo dõi tình hình thi hành pháp luật Hòa Bình
26/KH-UBND
Ngày ban hành 18/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 26/KH-UBND 2018 thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở An Giang
05/KH-UBND
Ngày ban hành 18/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 05/KH-UBND 2018 tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm ngành Tư pháp Cà Mau
04/KH-UBND
Ngày ban hành 18/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 04/KH-UBND 2018 thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Cà Mau
08/KH-UBND
Ngày ban hành 18/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 08/KH-UBND 2018 rà soát đánh giá thủ tục hành chính Hòa Bình
20/KH-UBND
Ngày ban hành 17/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 20/KH-UBND 2018 Đề án Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp An Giang
28/KH-UBND
Ngày ban hành 17/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 28/KH-UBND 2018 phòng chống buôn lậu sản xuất kinh doanh phân bón giả Nghệ An
21/KH-UBND
Ngày ban hành 17/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 21/KH-UBND 2018 thực hiện 117/QĐ-TTg ứng dụng công nghệ thông tin dạy học An Giang
16/KH-UBND
Ngày ban hành 16/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 16/KH-UBND 2018 ngăn ngừa và trợ giúp trẻ em bị bạo lực xâm hại Hà Nội
05/KH-UBND
Ngày ban hành 16/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 05/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 45/CT-TTg về khai thác hải sản bất hợp pháp Huế
03/KH-UBND
Ngày ban hành 16/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 03/KH-UBND 2018 thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu Cà Mau
18/KH-UBND
Ngày ban hành 16/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 18/KH-UBND 2018 thu gom vận chuyển và xử lý chất thải y tế An Giang 2018 2020
02/KH-UBND
Ngày ban hành 15/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 02/KH-UBND 2018 thực hiện Chương trình hành động phòng chống tham nhũng Ninh Bình
13/KH-UBND
Ngày ban hành 15/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 13/KH-UBND 2018 thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên An Giang
14/KH-UBND
Ngày ban hành 15/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 14/KH-UBND 2018 môi trường giáo dục an toàn phòng chống bạo lực học đường Hà Nội
03/KH-UBND
Ngày ban hành 15/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 03/KH-UBND 2018 ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước Hòa Bình
02/KH-UBND
Ngày ban hành 12/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 02/KH-UBND 2018 giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp Cà Mau
02/KH-UBND
Ngày ban hành 11/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 02/KH-UBND 2018 triển khai phòng chống dịch bệnh cho động vật thủy sản Hòa Bình
01/CTR-UBND
Ngày ban hành 10/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Chương trình 01/CTr-UBND 2018 giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Cà Mau
314/BC-VPCP
Ngày ban hành 10/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Báo cáo 314/BC-VPCP 2018 tình hình thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử
01/KH-UBND
Ngày ban hành 08/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 01/KH-UBND 2018 tinh giản biên chế hành chính lao động hợp đồng Ủy ban Hòa Bình
04/KH-UBND
Ngày ban hành 08/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 04/KH-UBND 2018 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Huế
02/KH-UBND
Ngày ban hành 06/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 02/KH-UBND 2018 giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Tuyên Quang
07/CTR-UBND
Ngày ban hành 05/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Chương trình 07/CTr-UBND 2018 thực hiện 01/NQ-CP nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Hà Giang
07/KH-UBND
Ngày ban hành 05/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 07/KH-UBND 2018 giải pháp nâng cao ý thức cộng đồng tham gia môi trường mạng Hà Nội
05/KH-UBND
Ngày ban hành 04/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 05/KH-UBND 2018 triển khai công tác thi đua khen thưởng Hà Giang
02/KH-UBND
Ngày ban hành 04/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 02/KH-UBND 2018 đánh giá xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật Huế
06/KH-UBND
Ngày ban hành 04/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 06/KH-UBND 2018 Tuyên truyền Hội nghị Diễn đàn Châu Á Thái Bình Dương Hà Nội
04/KH-UBND
Ngày ban hành 03/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 04/KH-UBND 2018 ứng dụng khoa học công nghệ tái cơ cấu ngành thủy sản Hà Nội
02/KH-UBND
Ngày ban hành 03/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 02/KH-UBND 2018 thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc nông sản Hà Nội
03/KH-UBND
Ngày ban hành 03/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 03/KH-UBND 2018 thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ Hà Nội
01/KH-UBND
Ngày ban hành 03/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 01/KH-UBND 2018 an toàn lao động vệ sinh lao động Hà Nội
01/KH-BCĐ
Ngày ban hành 02/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 01/KH-BCĐ 2018 thực hiện Chương trình phòng chống mua bán người
271/KH-UBND
Ngày ban hành 30/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 271/KH-UBND 2017 kiểm tra thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Huế 2018
256/KH-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 256/KH-UBND 2017 phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở Hà Nội
4163/KH-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 4163/KH-UBND 2017 công tác phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở Cao Bằng
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162