tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Bùi Phạm Khánh

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1264/QĐ-BXD
Ngày ban hành 18/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1264/QĐ-BXD 2017 công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng
540/BXD-KTXD
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 540/BXD-KTXD về thanh toán, quyết toán hợp đồng EPC 2017
541/BXD-KTXD
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 541/BXD-KTXD quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng 2017
504/BXD-KTXD
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 504/BXD-KTXD định mức đơn giá khảo sát xây dựng thẩm định dự toán khảo sát xây dựng 2017
470/BXD-KTXD
Ngày ban hành 08/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 470/BXD-KTXD đề nghị giải đáp vướng mắc trong quản lý nhà nước về xây dựng 2017
469/BXD-KTXD
Ngày ban hành 08/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 469/BXD-KTXD hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình 2017
79/QĐ-BXD
Ngày ban hành 15/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 79/QĐ-BXD công bố Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng 2017
01/2017/TT-BXD
Ngày ban hành 06/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 01/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định quản lý chi phí khảo sát xây dựng
2528/BXD-KTXD
Ngày ban hành 10/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2528/BXD-KTXD công bố giá vật liệu xây dựng cho dự án đầu tư theo Hợp đồng Phú Yên 2016
2490/BXD-KTXD
Ngày ban hành 07/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2490/BXD-KTXD giá nhân công Tòa nhà chính Trung tâm Huấn luyện đào tạo Hàng không 2016
1056/QĐ-BXD
Ngày ban hành 12/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1056/QĐ-BXD chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp 2016
1037/QĐ-BXD
Ngày ban hành 05/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1037/QĐ-BXD chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp 2016
1326/BXD-KTXD
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1326/BXD-KTXD thống nhất việc áp dụng đơn giá nhân công xây dựng 2016
17/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 17/2016/TT-BXD năng lực của tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng
16/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 16/2016/TT-BXD hướng dẫn 59/2015/NĐ-CP hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng
15/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 15/2016/TT-BXD cấp giấy phép xây dựng quản lý trật tự xây dựng
618/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 07/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 618/BXD-HĐXD cấp giấy phép xây dựng công trình nhà sản xuất thuốc đông dược GMP WHO 2016
563/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 31/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 563/BXD-HĐXD hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng 2016
469/BXD-KTXD
Ngày ban hành 17/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 469/BXD-KTXD điều chỉnh hợp đồng trong hoạt động xây dựng 2016
473/BXD-KTXD
Ngày ban hành 17/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 473/BXD-KTXD thu nhập chịu thuế tính trước trong việc bù giá nhân công 2016
07/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 10/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 07/2016/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
08/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 10/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 08/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng tư vấn xây dựng 2016
05/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 10/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 05/2016/TT-BXD đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
09/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 10/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình
369/BXD-KTXD
Ngày ban hành 03/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 369/BXD-KTXD chỉ số giá xây dựng gói thầu số 3 nâng cấp mở rộng Quốc lộ 14 Kon Tum Pleiku 2016
383/BXD-KTXD
Ngày ban hành 03/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 383/BXD-KTXD điều chỉnh hợp đồng xây dựng 2016
366/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 03/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 366/BXD-HĐXD hướng dẫn miễn giấy phép xây dựng công trình của Viettel Tiền Giang 2016
110/BXD-KTXD
Ngày ban hành 20/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 110/BXD-KTXD thanh toán hợp đồng thi công xây dựng 2016
119/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 20/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 119/BXD-HĐXD điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của Tổ chức 2016
118/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 20/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 118/BXD-HĐXD cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 2016
114/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 20/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 114/BXD-HĐXD hướng dẫn giấy phép xây dựng nhà ở 2016
89/BXD-KTXD
Ngày ban hành 19/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 89/BXD-KTXD điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng công trình 2016
47/BXD-KTXD
Ngày ban hành 12/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 47/BXD-KTXD năng lực giao thông nút giao thông Phú Thượng dự án xây dựng cầu Nhật Tân 2016
45/BXD-KTXD
Ngày ban hành 12/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 45/BXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng 2016
24/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 07/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 24/BXD-HĐXD thủ tục cấp phép xây dựng 2016
08/BXD-KTXD
Ngày ban hành 06/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 08/BXD-KTXD điều chỉnh hợp đồng trong hoạt động xây dựng 2016
2990/BXD-KTXD
Ngày ban hành 22/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2990/BXD-KTXD hướng dẫn Thông tư 01/2015/TT-BXD Quyết định 1134/QĐ-BXD 2015
2960/BXD-KTXD
Ngày ban hành 18/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2960/BXD-KTXD điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng Bộ Xây dựng 2015
2918/BXD-KTXD
Ngày ban hành 15/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2918/BXD-KTXD cự ly vận chuyển rác định mức thu gom vận chuyển xử lý chôn lấp rác thải đô thị
2909/BXD-KTXD
Ngày ban hành 14/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2909/BXD-KTXD hệ số nở rời xà bần giải phóng mặt bằng nút giao khác mức ngã ba Huế Đà Nẵng
2894/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 10/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2894/BXD-HĐXD cấp giấy phép xây dựng dự án khu nhà ở dịch vụ thương mại Hồ Chí Minh 2015
2890/BXD-KTXD
Ngày ban hành 09/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2890/BXD-KTXD Hợp đồng tư vấn kiểm tra chất lượng thiết bị kiểm định chất lượng 2015
2867/BXD-KTXD
Ngày ban hành 07/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2867/BXD-KTXD công tác lập dự toán xây dựng Cầu Bạch Đằng đường dẫn nút giao cuối tuyến 2015
2838/BXD-KTXD
Ngày ban hành 02/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2838/BXD-KTXD định mức dự toán sửa chữa công trình đường thủy nội địa 2015
2841/BXD-KTXD
Ngày ban hành 02/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2841/BXD-KTXD thẩm định tổng dự toán dự án đầu tư chiều sâu phân xưởng sợi
2825/BXD-KTXD
Ngày ban hành 01/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2825/BXD-KTXD thẩm quyền thẩm định phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng điều chỉnh
2819/BXD-KTXD
Ngày ban hành 30/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2819/BXD-KTXD quyết toán hợp đồng xây dựng Bộ Xây dựng 2015
2706/BXD-KTXD
Ngày ban hành 17/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2706/BXD-KTXD thanh toán khối lượng công tác xây dựng hoàn thành hợp đồng 2015
KHONGSO
Ngày ban hành 12/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông tư hướng dẫn xác định quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị
2658/BXD-KTXD
Ngày ban hành 11/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2658/BXD-KTXD xác định đơn giá nhân công để lập dự toán công trình giao thông 2015
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940