tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Bùi Trung Dung

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
91/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 10/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 91/BXD-HĐXD hướng dẫn thủ tục xây dựng công trình 2016
95/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 10/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 95/BXD-HĐXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng phần hạ tầng kỹ thuật 2016
88/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 08/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 88/BXD-HĐXD cấp chứng chỉ hành nghề chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 2016
25/QĐ-HĐXD
Ngày ban hành 09/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 25/QĐ-HĐXD công bố bộ câu hỏi trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng 2016
05/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 10/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 05/BXD-HĐXD 2015 hướng dẫn hoạt động xây dựng
25/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 03/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 25/BXD-HĐXD năm 2014 thắc mắc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
22/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 10/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 22/BXD-HĐXD năm 2014 hướng dẫn 01/2012/TT-BXD cấp giấy phép quản lý thầu nước ngoài
13/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 03/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 13/BXD-HĐXD 2014 hướng dẫn 15/2013/NĐ-CP và 13/2013/TT-BXD
06/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 24/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 06/BXD-HĐXD 2014 giải đáp vướng mắc trong quá trình đầu tư dự án
02/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 24/02/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 02/BXD-HĐXD trả lời văn bản 15/BDA-KTTH Phú Thọ công tác điều chỉnh bổ sung dự án
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162