tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Cao Anh Tuấn

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
913/TCT-CS
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 913/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 2017
843/TCT-CS
Ngày ban hành 14/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 843/TCT-CS giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ 2017
807/TCT-CS
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 807/TCT-CS chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2017
784/TCT-TNCN
Ngày ban hành 09/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 784/TCT-TNCN thuế chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet không qua đấu giá 2017
727/TCT-CS
Ngày ban hành 06/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 727/TCT-CS điều kiện hưởng ưu đãi đối với dự án cải tạo chung cư cũ 2017
5391/TCT-CS
Ngày ban hành 23/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5391/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 2016
5392/TCT-CS
Ngày ban hành 23/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5392/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi 2016
5398/TCT-CS
Ngày ban hành 23/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5398/TCT-CS miễn giảm tiền thuê đất 2016
5362/TCT-CS
Ngày ban hành 21/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5362/TCT-CS xác định thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 2016
5361/TCT-CS
Ngày ban hành 21/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5361/TCT-CS chính sách thuế giá trị gia tăng 2016
5360/TCT-CS
Ngày ban hành 21/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5360/TCT-CS giải đáp chính sách lệ phí trước bạ 2016
5348/TCT-CS
Ngày ban hành 18/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5348/TCT-CS chính sách thu tiền thuê đất 2016
5260/TCT-CS
Ngày ban hành 14/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5260/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 2016
5097/TCT-CS
Ngày ban hành 03/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5097/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tiền thuê đất nộp bổ sung 2016
5098/TCT-CS
Ngày ban hành 03/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5098/TCT-CS chính sách thuế hàng hóa dịch vụ mua vào phục vụ hình thành tài sản cố định 2016
5083/TCT-CS
Ngày ban hành 03/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5083/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 2016
5085/TCT-CS
Ngày ban hành 03/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5085/TCT-CS hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào 2016
15667/BTC-TCT
Ngày ban hành 03/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 15667/BTC-TCT chính sách thuế xác định thuế thu nhập doanh nghiệp 2016
5089/TCT-CS
Ngày ban hành 03/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5089/TCT-CS chính sách thu tiền thuê đất 2016
5084/TCT-CS
Ngày ban hành 03/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5084/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động đầu tư mở rộng 2016
5095/TCT-CS
Ngày ban hành 03/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5095/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 2016
5102/TCT-CS
Ngày ban hành 03/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5102/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 2016
5082/TCT-CS
Ngày ban hành 03/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5082/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp2016
4996/TCT-CS
Ngày ban hành 27/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4996/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 2016
4994/TCT-CS
Ngày ban hành 27/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4994/TCT-CS chính sách thu tiền thuê đất 2016
15249/BTC-TCT
Ngày ban hành 26/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 15249/BTC-TCT chính sách thuế giá trị gia tăng 2016
4987/TCT-CS
Ngày ban hành 26/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4987/TCT-CS chính sách thuế giá trị gia tăng 2016
4967/TCT-CS
Ngày ban hành 26/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4967/TCT-CS xác định thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2016
4968/TCT-CS
Ngày ban hành 26/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4968/TCT-CS thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2016
4935/TCT-CS
Ngày ban hành 25/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4935/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động chế biến thủy sản 2016
4959/TCT-CS
Ngày ban hành 25/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4959/TCT-CS miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm dừng thực hiện dự án 2016
4937/TCT-CS
Ngày ban hành 25/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4937/TCT-CS miễn giảm tiền thuê đất 2016
4911/TCT-TNCN
Ngày ban hành 24/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4911/TCT-TNCN miễn thuế nhân viên nước ngoài Văn phòng phi Chính phủ Việt Nam 2016
4879/TCT-CS
Ngày ban hành 20/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4879/TCT-CS chính sách thu tiền thuê đất 2016
4737/TCT-CS
Ngày ban hành 13/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4737/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 2016
4736/TCT-CS
Ngày ban hành 13/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4736/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 2016
4695/TCT-CS
Ngày ban hành 11/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4695/TCT-CS hóa đơn giá trị gia tăng 2016
4644/TCT-CS
Ngày ban hành 07/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4644/TCT-CS phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào 2016
4628/TCT-CS
Ngày ban hành 06/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4628/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 2016
4631/TCT-CS
Ngày ban hành 06/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4631/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 2016
4565/TCT-TNCN
Ngày ban hành 03/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4565/TCT-TNCN chính sách thuế thu nhập cá nhân 2016
4566/TCT-CS
Ngày ban hành 03/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4566/TCT-CS giá tính thuế giá trị gia tăng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 2016
4567/TCT-CS
Ngày ban hành 03/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4567/TCT-CS xác định tiền chậm nộp tiền thuế 2016
4564/TCT-CS
Ngày ban hành 03/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4564/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 2016
4508/TCT-CS
Ngày ban hành 29/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4508/TCT-CS chính sách thuế giá trị gia tăng 2016
4519/TCT-CS
Ngày ban hành 29/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4519/TCT-CS thuế giá trị gia tăng hoạt động nhập cập nhật dữ liệu phần mềm 2016
4405/TCT-CS
Ngày ban hành 22/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4405/TCT-CS hóa đơn 2016
4398/TCT-TNCN
Ngày ban hành 22/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4398/TCT-TNCN vướng mắc thuế thu nhập cá nhân 2016
4404/TCT-CS
Ngày ban hành 22/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4404/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Viện Tim Hồ Chí Minh 2016
4402/TCT-CS
Ngày ban hành 22/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4402/TCT-CS thuế giá trị gia tăng đối với hàng chào mẫu cho khách hàng 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940