tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Đinh La Thăng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
455/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 04/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 455/QĐ-BGTVT điều chỉnh quy hoạch chi tiết cảng hàng không Lào Cai 2016
353/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 01/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 353/QĐ-BGTVT quy hoạch chi tiết cảng hàng không Phù Cát 2020 2030 2016
344/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 01/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 344/QĐ-BGTVT năm 2016 công bố bổ sung sửa đổi thay thế thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
131/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 15/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 131/QĐ-BGTVT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật giao thông vận tải hết hiệu lực
24/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 07/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 24/QĐ-BGTVT thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ quản lý vận tải hành khách theo hợp đồng
91/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư tốc độ khoảng cách của xe cơ giới xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ
89/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 89/2015/TT-BGTVT chất lượng an toàn xe máy chuyên dùng
90/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 90/2015/TT-BGTVT chất lượng an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường ô tô khách thành phố
86/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 86/2015/TT-BGTVT đầu tư báo cáo nghiên cứu khả thi dự án hình thức đối tác công tư
87/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 87/2015/TT-BGTVT chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô
85/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 85/2015/TT-BGTVT trách nhiệm xử lý vi phạm trong vận tải hàng không
88/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 88/2015/TT-BGTVT Quy chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật rơ moóc sơ mi rơ moóc
93/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 93/2015/TT-BGTVT định mức kinh tế kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu phương tiện thủy cứu nạn
84/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 30/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư sửa đổi 06/2012/TT-BGTVT xử lý vi phạm đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường 2015
83/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 30/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 83/2015/TT-BGTVT tổ chức hoạt động Cảng vụ đường thủy nội địa
82/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 30/12/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 82/2015/TT-BGTVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia động cơ sử dụng cho xe mô tô xe gắn máy điện
14/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 28/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BGTVT quản lý vận tải bằng xe ô tô dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ 2015
81/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 25/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 81/2015/TT-BGTVT quản lý bảo trì công trình đường sắt
4556/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 24/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4556/QĐ-BGTVTđề án tách bạch chức năng quản lý nhà nước với cung cấp dịch vụ công 2015
4447/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 17/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4447/QĐ-BGTVT kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 2016
4416/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 16/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4416/QĐ-BGTVT định mức dự toán công tác sửa chữa công trình đường thủy nội địa 2015
80/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 11/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 80/2015/TT-BGTVT cấp giấy phép hoạt động xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt
4360/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 10/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4360/QĐ-BGTVT phát triển giao thông vận tải đường thủy nội 2015
79/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 10/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 79/2015/TT-BGTVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ
78/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 09/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 78/2015/TT-BGTVT xây dựng ban hành công bố công lệnh tải trọng tốc độ biểu đồ chạy tàu
77/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 07/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 77/2015/TT-BGTVT vận tải hành khách hành lý trên đường sắt đô thị
76/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 01/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 76/2015/TT-BGTVT
4255/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 01/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4255/QĐ-BGTVT năm 2015 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý dự án đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ
4250/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 01/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4250/QĐ-BGTVT tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn giao thông trên đường bộ cao tốc 2015
4251/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 01/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4251/QĐ-BGTVT duyệt tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông nông thôn
4218/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 27/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4218/QĐ-BGTVT thẩm định an toàn giao thông trên hệ thống quốc lộ và đường bộ cao tốc 2015
4225/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 27/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4225/QĐ-BGTVT duyệt tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược khi thực hiện cổ phần hóa công ty mẹ 2015
75/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 24/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 75/2015/TT-BGTVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia báo hiệu hàng hải
74/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 24/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 74/2015/TT-BGTV giải quyết sự cố tai nạn giao thông trên đường sắt đô thị
4225/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 21/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4225/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Tiêu chí, trình tự để lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, phương thức bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược khi thực hiện phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam
4146/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 19/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4146/QĐ-BGTVT phê duyệt quy hoạch phát triển đội tàu vận tải thủy nội địa 2015 2020 2030
4083/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 17/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4083/QĐ-BGTVT 2015 Đề án Xây dựng phần mềm quản lý hoạt động bến xe khách
73/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 11/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 73/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách sửa đổi lần 1 năm 2015
72/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 09/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 72/2015/TT-BGTVT
69/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 09/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 69/2015/TT-BGTVT
71/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 09/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 71/2015/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia kiểm tra sản phẩm công nghiệp tàu biển
70/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 09/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 70/2015/TT-BGTVT an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường bộ
68/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 06/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 68/2015/TT-BGTVT hướng dẫn quy chế bảo vệ công trình cảng biển và luồng hàng hải
67/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 06/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 67/2015/TT-BGTVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng an toàn môi trường xe mô tô xe gắn máy
66/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 06/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 66/2015/TT-BGTVT ban hành sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia xe đạp điện
65/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 05/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 65/2015/TT-BGTVT định mức kinh tế kỹ thuật sửa chữa phương tiện dùng quản lý bảo trì đường thủy nội địa
63/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 05/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 63/2015/TT-BGTVT
64/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 05/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 64/2015/TT-BGTVT
62/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 04/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 62/2015/TT-BGTVT Quy định về đường ngang
KHONGSO
Ngày ban hành 04/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông tư tổ chức lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định 2015
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162