tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Đinh La Thăng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
31/CĐ-BGTVT
Ngày ban hành 12/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công điện 31/CĐ-BGTVT năm 2013 thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg do Bộ Giao thông vận tải điện
1996/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 11/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1996/QĐ-BGTVT năm 2013 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
11/CT-BGTVT
Ngày ban hành 09/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 11/CT-BGTVT năm 2013 tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành
02/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 09/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGTVT hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành
14/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 05/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 14/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về bảo trì công trình hàng hải
1922/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 05/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1922/QĐ-BGTVT năm 2013 phê duyệt đề án "Phân cấp, xã hội hóa công tác duy tu, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng hàng hải" do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
13/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 04/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 13/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật duy tu, bảo dưỡng hệ thống VTS luồng Sài Gòn - Vũng Tàu
1890/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 03/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1890/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường sắt Việt Nam
1873/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 02/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1873/QĐ-BGTVT Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 6 tháng cuối năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải
1832/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 28/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1832/QĐ-BGTVT năm 2013 về Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2013-2015
1850/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 28/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1850/QĐ-BGTVT năm 2013 công bố sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
01/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 26/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGTVT về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
1631/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 13/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1631/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thay thế thành viên Ban Chỉ đạo về công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội và thực hiện Đề án Xã hội hóa công tác đào tạo của Bộ Giao thông Vận tải giai đoạn 2013 - 2020
10/CT-BGTVT
Ngày ban hành 13/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-BGTVT năm 2013 triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp đồng bộ nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trong hoạt động vận tải đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
1577/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 10/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1577/QĐ-BGTVT năm 2013 điều chỉnh nhiệm vụ chủ đầu tư và Quản lý dự án đầu tư một số dự án do Bộ Giao thông vận tải quản lý, đầu tư
1578/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 10/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1578/QĐ-BGTVT năm 2013 phân công nhiệm vụ lãnh đạo Bộ do Bộ Giao thông Vận tải ban hành
147/KH-UBATGTQG
Ngày ban hành 07/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Kế hoạch 147/KH-UBATGTQG năm 2013 tổ chức chiến dịch tuyên truyền và cao điểm xử lý vi phạm tốc độ đối với doanh nghiệp vận tải và người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ban hành
1556/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 06/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1556/QĐ-BGTVT năm 2013 phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường sắt khu vực đầu mối thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
1504/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 04/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1504/QĐ-BGTVT năm 2013 về hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
1485/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 31/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1485/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố bổ sung, sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải
12/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 30/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 12/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về sử dụng kết cấu mặt đường bê tông xi măng trong đầu tư xây dựng công trình giao thông
4636/BGTVT-TTR
Ngày ban hành 23/05/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4636/BGTVT-TTr công tác kiểm tra qua thiết bị giám sát hành trình
1388/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 23/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1388/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông
08/CT-BGTVT
Ngày ban hành 23/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 08/CT-BGTVT năm 2013 tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Bộ Giao thông vận tải
11/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 22/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 11/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu thủy cao tốc
06/CT-BGTVT
Ngày ban hành 15/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 06/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Bộ Giao thông Vận tải
1285/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 14/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1285/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác để triển khai Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca của thuyền viên sửa đổi
1286/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 14/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1286/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Giao thông vận tải Việt Nam
10/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 08/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 10/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải
05/CT-BGTVT
Ngày ban hành 07/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 05/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm và tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ tại các đầu mối xếp hàng hóa
3910/BGTVT-KHĐT
Ngày ban hành 06/05/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3910/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc chấn chỉnh báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP và 02/NQ-CP hàng tháng
09/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 06/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 09/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm kiểm tra tải trọng xe
08/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 06/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 08/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Sửa đổi, bổ sung một số quy định của QCVN 17:2011/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Thông tư số 70/2011/TT-BGTVT ngày 30/12/2011 Mã số đăng ký: Sửa đổi lần 1:2013 QCVN 17:2011/BGTVT
1160/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 04/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1160/QĐ-BGTVT năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức tham mưu giúp việc Bộ trưởng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
07/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 03/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 07/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin giấy phép lái xe
06/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 02/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 06/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các quy phạm liên quan tàu biển
05/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 02/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 05/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Sửa đổi lần 1 năm 2013
1133/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 02/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1133/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Đề án "Đưa đội tàu biển Việt Nam ra khỏi Danh sách đen của Tokyo MOU vào cuối năm 2014"
1112/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 26/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1112/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Hệ thống cảng đường thủy nội địa khu vực phía Bắc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
1108/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 26/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1108/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng Đường thủy nội địa khu vực phía Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
1095/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 25/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1095/QĐ-BGTVT năm 2013 về Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm báo cáo và chỉ đạo hoạt động thanh tra ngành Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
1071/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 24/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1071/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải Đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
1054/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 22/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1054/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông Vận tải
986/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 15/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 986/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử Bộ Giao thông Vận tải
04/CT-BGTVT
Ngày ban hành 11/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 04/CT-BGTVT năm 2013 nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng và theo dõi tình hình thi hành pháp luật về giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
874/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 08/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 874/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Trung ương III đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
883/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 08/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 883/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố bổ sung, sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải
862/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 05/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 862/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng kiểm Việt Nam
04/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 01/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 04/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2012/TT-BGTVT ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam
03/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 29/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 03/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2012/TT-BGTVT ngày 23 tháng 3 năm 2012 hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải thủy
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940