tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Đinh La Thăng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
936/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 27/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 936/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải
14/2012/TT-BGTVT
Ngày ban hành 27/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 14/2012/TT-BGTVT
936/QD-BGTVT
Ngày ban hành 27/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 936/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải
12/2012/TT-BGTVT
Ngày ban hành 24/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 12/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của lực lượng An ninh hàng không dân dụng
13/2012/TT-BGTVT
Ngày ban hành 24/04/2012
Hiệu lực Không xác định
Thông tư số 13/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2010/TT-BGTVT ngày 06 tháng 4 năm 2010  của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông
13/2012/TT-BGTVT
Ngày ban hành 24/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 13/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 09/2010/TT-BGTVT ngày 06/04/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
809/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 13/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 809/QĐ-BGTVT năm 2012 về Chương trình hành động của Bộ Giao thông vận tải thực hiện Nghị quyết 06/NQ-CP
779/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 12/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 779/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phân cấp quyết định đầu tư các công trình sửa chữa lớn kết cấu hạ tầng đường sắt
10/2012/TT-BGTVT
Ngày ban hành 12/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 10/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm kiểm tra trọng tải xe trên đường bộ
11/2012/TT-BGTVT
Ngày ban hành 12/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 11/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam
702/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 03/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 702/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Đề án Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa Bộ Giao thông Vận tải đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
650/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 27/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 650/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2011
643/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 26/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 643/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Giao thông Vận tải
08/2012/TT-BGTVT
Ngày ban hành 23/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 08/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia...
09/2012/TT-BGTVT
Ngày ban hành 23/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 09/2012/TT-BGTVT Quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
07/2012/TT-BGTVT
Ngày ban hành 21/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 07/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam
603/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 21/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 603/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác của Bộ Giao thông Vận tải về Cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia
51/BCS-BGTVT
Ngày ban hành 20/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 51/BCS-BGTVT năm 2012 về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2013 - 2018) do Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải ban hành
578/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 16/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 578/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Giao thông Vận tải
1782/BGTVT-KHCN
Ngày ban hành 16/03/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1782/BGTVT-KHCN thực hiện Quyết định 15/2005/QĐ-BGTVT
557/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 14/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 557/QĐ-BGTVT năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
03/CT-BGTVT
Ngày ban hành 13/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 03/CT-BGTVT năm 2012 về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
513/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 12/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 513/QĐ-BGTVT năm 2012 về đề án Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành
1655/BGTVT-PC
Ngày ban hành 12/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 1655/BGTVT-PC của Bộ Giao thông Vận tải về việc báo cáo tình hình thực hiện việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và xử lý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành khác
501/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 09/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 501/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều lệ tạm thời tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam
490/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 08/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 490/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Chương trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Bộ Giao thông Vận tải
1579/BGTVT-TCCB
Ngày ban hành 08/03/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1579/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về công tác cán bộ nữ
06/2012/TT-BGTVT
Ngày ban hành 08/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 06/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
05/2012/TT-BGTVT
Ngày ban hành 06/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 05/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam
04/2012/TT-BGTVT
Ngày ban hành 29/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định thủ tục cấp phép cho tàu biển nước ngoài vận tải nội địa
1243/BGTVT-PC
Ngày ban hành 28/02/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1243/BGTVT-PC nâng cao chất lượng xây dựng và thi hành pháp luật
383/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 27/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 383/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư, điều hành dự án đối với Tiểu dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam
362/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 21/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 362/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc kiện toàn Ban chỉ đạo và thành lập Tổ công tác áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan Bộ Giao thông Vận tải
238/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 08/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 238/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam
03/2012/TT-BGTV
Ngày ban hành 20/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 03/2012/TT-BGTVT sửa đổi Quyết định 56/2005/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2005 của Bộ trưởng BGTVT về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải
03/2012/TT-BGTVT
Ngày ban hành 20/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 03/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 56/2005/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam
160/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 18/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 160/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông
148/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 18/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 148/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính của BGTVT năm 2012
397/BGTVT-KHĐT
Ngày ban hành 17/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chương trình 397/BGTVT-KHĐT thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
02/2012/TTLT-BGTVT-BKHĐT
Ngày ban hành 17/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BGTVT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư-Bộ Giao thông vận tải : Hướng dẫn nội dung, trình tự lập quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải cấp tỉnh
69/2011/TT-BGTVT
Ngày ban hành 30/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 69/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải
3026/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 30/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3026/QĐ-BGTVT năm 2011 thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác xây dựng và ứng dụng phần mềm quản lý văn bản tại Bộ Giao thông vận tải
66/2011/TT-BGTVT
Ngày ban hành 28/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 66/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt
63/2011/TT- BGTVT
Ngày ban hành 22/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 63/2011/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn  thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải
62/2011/TT- BGTVT
Ngày ban hành 21/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 62/2011/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định việc cấp phép bay cho các chuyến bay thực hiện hoạt động bay dân dụng tại Việt Nam
8604/BGTVT-PC
Ngày ban hành 19/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 8604/BGTVT-PC của Bộ Giao thông Vận tải về việc tổng kết 7 năm thực hiện Luật Giao thông đường thủy nội địa
2891/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 19/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2891/QĐ-BGTVT năm 2011 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 55/2011/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2840/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 12/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2840/QĐ-BGTVT năm 2011 thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
60/2011/TT-BGTVT
Ngày ban hành 12/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 60/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành “Định mức kinh tế - kỹ thuật sửa chữa phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa”
59/2011/TT-BGTVT
Ngày ban hành 05/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 59/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940