tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Đinh La Thăng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
59/2011/TT- BGTVT
Ngày ban hành 05/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 59/2011/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Sửa đổi một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010  của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký,  biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ
59/2011/TT-BGTVT
Ngày ban hành 05/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 59/2011/TT-BGTVT Sửa đổi một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT
2756/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 02/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2756/QĐ-BGTVT của Bộ Giao Thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải
10/CT-BGTVT
Ngày ban hành 30/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành Giao thông Vận tải
58/2011/TT-BGTVT
Ngày ban hành 28/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 58/2011/TT-BGTVT Quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam
58/2011/TT- BGTVT
Ngày ban hành 28/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 58/2011/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam
57/2011/TT-BGTVT
Ngày ban hành 17/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 57/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng của xe ô tô
55/2011/TT- BGTVT
Ngày ban hành 17/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 55/2011/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định công nhận và quản lý hoạt động  phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông” ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGTVT ngày 21/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
56/2011/TT-BGTVT
Ngày ban hành 17/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 56/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành 06 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện cơ giới đường bộ
57/2011/TT- BGTVT
Ngày ban hành 17/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 57/2011/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Về việc ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng của xe ô tô
2635/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 16/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2635/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy trình thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
54/2011/TT- BGTVT
Ngày ban hành 08/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 54/2011/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải
54/2011/TT-BGTVT
Ngày ban hành 08/11/2011
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư 54/2011/TT-BGTVT
53/2011/TT- BGTVT
Ngày ban hành 24/10/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 53/2011/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về an toàn hoạt động bay
09/CT-BGTVT
Ngày ban hành 24/10/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 09/CT-BGTVT năm 2011 về tăng cường biện pháp nhằm giảm thiểu tàu biển Việt Nam bị lưu giữ PSC ở nước ngoài do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2399/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 24/10/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2399/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển doanh nghiệp về làm đơn vị thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam
51/2011/TT-BGTVT
Ngày ban hành 24/10/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 51/2011/TT-BGTVT
51/2011/TT- BGTVT
Ngày ban hành 24/10/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 51/2011/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam  và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quảng Nam
52/2011/TT- BGTVT
Ngày ban hành 24/10/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 52/2011/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng
2339/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 19/10/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2339/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển Hệ thống thông tin, dẫn đường, giám sát và quản lý không lưu (CNS/ATM) Hàng không dân dụng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
08/CT-BGTVT
Ngày ban hành 17/10/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 08/CT-BGTVT năm 2011 tiếp tục đẩy mạnh công tác vì sự tiến bộ phụ nữ trong ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
6630/BGTVT-TCCB
Ngày ban hành 17/10/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 6630/BGTVT-TCCB không tham gia chơi golf
2258/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 11/10/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2258/QĐ-BGTVT năm 2011 phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
6323/BGTVT-VT
Ngày ban hành 06/10/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 6323/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc cán bộ công nhân viên ngành Giao thông Vận tải gương mẫu sử dụng và vận động người thân sử dụng xe Buýt tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh
6323/BGTVT-VT
Ngày ban hành 06/10/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 6323/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc cán bộ công nhân viên ngành Giao thông Vận tải gương mẫu sử dụng và vận động người thân sử dụng xe Buýt tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh
50/2011/TT-BGTVT
Ngày ban hành 30/09/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 50/2011/TT-BGTVT
50/2011/TT- BGTVT
Ngày ban hành 30/09/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 50/2011/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Hướng dẫn việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải
2134/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 28/09/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2134/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển công ty Cảng hàng không Tuy Hòa về làm đơn vị thành viên của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam
2058/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 19/09/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2058/QĐ-BGTVT năm 2011 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng thường trực Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
1623/TTG-KTN
Ngày ban hành 14/09/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1623/TTg-KTN đính chính Quyết định 638/QĐ-TTg
1994/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 08/09/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1994/QĐ-BGTVT năm 2011 cho phép lập dự án đầu tư đóng mới 01 tàu công vụ vỏ thép của Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
1997/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 08/09/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1997/QĐ-BGTVT năm 2011 cho phép lập dự án đầu tư đóng mới 01 tàu công vụ vỏ thép của Cảng vụ hàng hải Nghệ An do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
1955/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 06/09/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1955/QĐ-BGTVT năm 2011 về Quy chế phối hợp kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
1901/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 25/08/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1901/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc giao quản lý, điều hành hoạt động của lực lượng Thanh tra Giao thông Vận tải
1805/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 15/08/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1805/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành
04/CT-BGTVT
Ngày ban hành 24/05/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 04/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng và theo dõi tình hình thi hành pháp luật về giao thông vận tải
03/CT-BGTVT
Ngày ban hành 28/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 03/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về công tác phòng chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012 của ngành Giao thông Vận tải
08/CT-BGTVT
Ngày ban hành 18/08/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 08/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Bộ Giao thông Vận tải
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940