tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Đinh La Thăng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
2505/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 13/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2505/QĐ-BGTVT 2015 Danh mục văn bản quy phạm giao thông vận tải hết hiệu lực
29/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 06/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 29/2015/TT-BGTVT
28/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 30/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 28/2015/TT-BGTVT sửa đổi Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét luồng hàng hải, khu nước, vùng nước trong vùng nước cảng biển kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách Nhà nước và quản lý Nhà nước về hàng hải đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trong vùng nước cảng biển và luồng hàng hải theo Thông tư 25/2013/TT-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
2288/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 26/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2288/QĐ-BGTVT 2015 Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh
08/CT-BGTVT
Ngày ban hành 25/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 08/CT-BGTVT 2015 nâng cao chất lượng công tác xây dựng thi hành pháp luật
27/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 23/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 27/2015/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia biển chỉ dẫn trên đường cao tốc
26/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 22/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 26/2015/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý hoạt động của cảng cạn kèm theo Quyết định 47/2014/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2179/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 18/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 2179/QĐ-BGTVT năm 2015 về phân công nhiệm vụ lãnh đạo Bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
25/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 18/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 25/2015/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
24/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 16/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 24/2015/TT-BGTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt - Giá chuyển hướng toa xe - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
06/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 16/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
23/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 15/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 23/2015/TT-BGTVT Định mức kinh tế kỹ thuật đo sâu lập bình đồ dưới nước
22/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 09/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 22/2015/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
21/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 05/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 21/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong vận tải đường sắt
7068/BGTVT-VT
Ngày ban hành 04/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 7068/BGTVT-VT 2015 phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông
20/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 29/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 20/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về quản lý tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải
17/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 14/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 17/2015/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2014/TT-BGTVT ngày 13/05/2014 hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam
18/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 14/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 18/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không
16/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 08/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 16/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2013/TT-BGTVT ngày 23/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải
1615/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 07/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1615/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Đề án Đổi mới cơ chế hoạt động và thực hiện xã hội hóa công tác đào tạo của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
1570/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 06/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1570/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải
1533/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 04/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1533/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Đề án "Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng, đề xuất quy hoạch và triển khai xây dựng các công trình tiếp nhận và xử lý chất thải từ tàu biển đáp ứng yêu cầu của Công ước MARPOL và các quy định của pháp luật liên quan"
1495/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 27/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1495/QĐ-BGTVT năm 2015 về Đề án Tái cơ cấu vận tải hàng không đến năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
1481/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 27/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1481/QĐ-BGTVT năm 2015 phê duyệt Đề án tái cơ cấu vận tải biển đến năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
14/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 27/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 14/2015/TT-BGTVT
13/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 21/04/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 13/2015/TT-BGTVT
12/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 20/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 12/2015/TT-BGTVT
11/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 20/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 11/2015/TT-BGTVT
1385/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 17/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1385/QĐ-BGTVT 2015 Đề án Tái cơ cấu vận tải đường thủy nội địa đến 2020
4685/BGTVT-VT
Ngày ban hành 15/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4685/BGTVT-VT 2015 xử phạt vi phạm hành chính vi phạm tải trọng trục xe ô tô
09/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 15/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 09/2015/TT-BGTVT
10/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 15/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 10/2015/TT-BGTVT
4616/BGTVT-KCHT
Ngày ban hành 14/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4616/BGTVT-KCHT 2015 Quy chế phối hợp chỉ đạo điều hành trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động
08/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 14/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 08/2015/TT-BGTVT
07/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 07/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 07/2015/TT-BGTVT
05/CT-BGTVT
Ngày ban hành 03/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 05/CT-BGTVT năm 2015 chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm và tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ tại các đầu mối xếp hàng hóa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
1155/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 03/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1155/QĐ-BGTVT năm 2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng hải Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
06/CT-BGTVT
Ngày ban hành 03/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 06/CT-BGTVT chính sách quốc gia phòng chống tác hại lạm dụng đồ uống có cồn trong giao thông
06/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 02/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 06/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về vùng hoạt động của tàu biển chở hàng trong Vịnh Bắc Bộ
05/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 31/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGTVT năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng Mê Công mở rộng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
05/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 30/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 05/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về tiêu chuẩn chức danh nhân viên trực tiếp phục vụ chạy tàu đường sắt đô thị
04/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 23/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/2015/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra thiết bị cứu sinh dùng cho phương tiện thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2291/BGTVT-CQLXD
Ngày ban hành 26/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2291/BGTVT-CQLXD 2015 máy móc thiết bị thi công dự án kết cấu hạ tầng giao thông
02/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 25/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 02/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Công bố vùng nước cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh
1815/BGTVT-KCHT
Ngày ban hành 09/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1815/BGTVT-KCHT 2015 phối hợp đảm bảo an toàn giao thông điểm giao đường bộ đường sắt
499/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 04/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 499/QĐ-BGTVT năm 2015 về Quy chế chủ trì điều phối hoạt động tại cảng hàng không, sân bay của Giám đốc cảng hàng không, sân bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
01/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 02/02/2015
Hiệu lực Không còn phù hợp
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGTVT năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
03/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 02/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGTVT năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới do Bộ Giao thông vận tải ban hành
02/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 02/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGTVT năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu do Bộ giao thông vận tải ban hành
347/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 29/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 347/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Vinh thành cảng hàng không quốc tế giai đoạn đến năm 2030 và định hướng sau năm 2030
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940