tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Đinh La Thăng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
249/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 21/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 249/QĐ-BGTVT năm 2015 phê duyệt quy hoạch điều chỉnh Cảng hàng không Nà Sản - Tỉnh Sơn La giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
01/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 21/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01/2015/TT-BGTVT
139/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 14/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 139/QĐ-BGTVT năm 2015 phê duyệt Đề án Đổi mới cơ chế hoạt động và thực hiện xã hội hóa công tác đào tạo của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
12/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 06/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 12/QĐ-BGTVT năm 2015 phê duyệt Đề án Đổi mới cơ chế hoạt động và thực hiện xã hội hóa công tác đào tạo của Học viện Hàng không Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
02/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 05/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2014
86/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 86/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế
90/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 90/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc
89/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 89/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2009/TT-BGTVT ngày 17 tháng 11 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng Mê Công mở rộng
88/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 88/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
87/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông tư số 87/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
85/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
84/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 84/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về tổ chức giao thông và đặt biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe qua cầu đường bộ
83/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 30/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 83/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về việc vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia
82/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 30/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 82/2014/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng du thuyền và Quychuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Sửa đổi lần 2 năm 2014 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
32/CT-BGTVT
Ngày ban hành 30/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 32/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành Giao thông Vận tải
81/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 30/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 81/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung
80/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 30/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 80/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa
79/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 27/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 79/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ gỗ
4938/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 26/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4938/QĐ-BGTVT năm 2014 phê duyệt Đề án huy động vốn xã hội hóa để đầu tư kết cấu hạ tầng lĩnh vực hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
4912/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 25/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4912/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 của Bộ Giao thông Vận tải
4928/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 25/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4928/QĐ-BGTVT năm 2014 phê duyệt Đề án Tái cơ cấu lĩnh vực giao thông hàng hải đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
4910/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 24/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4910/QĐ-BGTVT năm 2014 phê duyệt Đề án Tái cơ cấu lĩnh vực đường thủy nội địa đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
4907/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 24/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4907/QĐ-BGTVT năm 2014 phê duyệt đề án "Huy động vốn xã hội hóa để đầu tư kết cấu hạ tầng đường sắt" do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
78/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 24/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 78/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về việc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường sắt quốc gia
4899/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 24/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4899/QĐ-BGTVT năm 2014 phê duyệt Quy hoạch định hướng phát triển mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
4877/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 23/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4877/QĐ/BGTVT 2014 Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 2015
4835/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 22/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4835/QĐ-BGTVT Đề án huy động vốn xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa
76/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 19/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 76/2014/TT-BGTVT về Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
75/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 19/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa
77/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 19/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 77/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét, duy tu tuyến luồng hàng hải Hải Phòng và Sài Gòn - Vũng Tàu theo cơ chế thí điểm tại Quyết định số 73/2013/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm cơ chế nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải do Bộ Giao thông vận tải quản lý
19/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 19/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BGTVT năm 2014 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành
4783/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 19/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4783/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 của Bộ Giao thông Vận tải
74/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 19/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 74/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành Quy chế công tác Lưu trữ của Bộ Giao thông vận tải
73/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 15/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 73/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô
72/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 12/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 72/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BGTVT ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn đối với lãnh đạo, nhân viên Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
4706/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 12/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4706/QĐ-BGTVT năm 2014 về Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải
70/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 70/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về quản lý đường thủy nội địa
18/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 04/12/2014
Hiệu lực Không còn phù hợp
Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BGTVT năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
69/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 27/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 69/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định thủ tục xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa
4459/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4459/QĐ-BGTVT năm 2014 về Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải
4400/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 21/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4400/QĐ-BGTVT năm 2014 phê duyệt Quy hoạch chi tiết Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
14451/BGTVT-TCCB
Ngày ban hành 14/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 14451/BGTVT-TCCB 2014 nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc công viên chức
67/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 13/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông tư số 67/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2013/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
68/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 13/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 68/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm soát tiếng ồn trên tàu biển
17/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 12/11/2014
Hiệu lực Không còn phù hợp
Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BGTVT năm 2014 hợp nhất Thông tư về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
66/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 12/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 66/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa các cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới
65/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 10/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 65/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành Định mức khung kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
64/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 10/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 64/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa
62/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 07/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 62/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận sử dụng
61/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 07/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 61/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định tiêu chí phân loại cảng thủy nội địa và công bố danh mục cảng thủy nội địa
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162