tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Đinh La Thăng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
24/CT-BGTVT
Ngày ban hành 16/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 24/CT-BGTVT năm 2013 chấn chỉnh công tác đấu thầu do Bộ Giao thông vận tải ban hành
54/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 16/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 54/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về sỹ quan kiểm tra tàu biển
53/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 13/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 53/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng
4088/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 12/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4088/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Giao thông Vận tải về phát triển bền vững giai đoạn 2013 - 2020
4093/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 12/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4093/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động của Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông Vận tải thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI
52/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 12/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ
4091/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 12/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4091/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt"
51/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 11/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 51/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam
23/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 09/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BGTVT năm 2013 hợp nhất Thông tư Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới do Bộ Giao thông vận tải ban hành
4039/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 09/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4039/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt phương hướng, kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
50/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 06/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 50/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 31/2010/TT-BGTVT ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng
22/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 06/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BGTVT năm 2013 hợp nhất quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành
4008/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 06/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải năm 2014 của Bộ Giao thông Vận tải
48/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 06/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 48/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm trong khai thác tàu biển
466/KH-UBATGTQG
Ngày ban hành 06/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Kế hoạch 466/KH-UBATGTQG năm 2013 tổ chức đợt hoạt động cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tết Dương lịch, Tết Giáp Ngọ và Lễ hội xuân năm 2014 do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ban hành
4002/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 06/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4002/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt phương hướng, kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Miền Trung đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
49/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 06/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 49/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh
3936/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 03/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3936/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt phương hướng, kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vùng Tây Nguyên đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
47/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 03/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 47/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Giao thông vận tải
3923/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 02/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3923/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt phương hướng, kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vùng Đông Nam Bộ đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
3831/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 27/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3831/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Tổ công tác và Tổ thư ký của Bộ Giao thông Vận tải triển khai thực hiện Quyết định 896/QĐ-TTg ngày 08/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến dân cư giai đoạn 2013 - 2020
3829/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 26/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3829/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt phương hướng, kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vùng đồng bẳng sông Hồng đến năm 2015, định hướng đến 2020
46/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 25/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 46/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Hướng dẫn thực hiện chế độ kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không
45/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 19/11/2013
Hiệu lực Không xác định
Thông tư số 45/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải
20/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 19/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BGTVT năm 2013 hợp nhất Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
44/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 15/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 44/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2012/TT-BGTVT ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu cao tốc theo tuyến vận tải đường thủy cố định giữa các cảng, bến thuộc nội thủy Việt Nam
43/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 14/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 43/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về trang phục của cán bộ, công chức, viên chức Cục Hàng hải Việt Nam
42/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 14/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 42/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Bổ sung Phụ lục của Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải ban hành kèm theo Thông tư số 69/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
73/CĐ-BGTVT
Ngày ban hành 13/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công điện 73/CĐ-BGTVT năm 2013 chuẩn bị phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Giáp Ngọ 2014 do Bộ Giao thông vận tải điện
3559/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 07/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3559/QĐ-BGTVT năm 2013 giải thể Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Đường bộ trực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
3530/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 05/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3530/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế và hủy bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải
41/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 05/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 41/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điện
19/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 05/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BGTVT năm 2013 hợp nhất Quyết định về Quy định công bố đóng, mở ga đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành
39/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 01/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 39/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành Quy chẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện
40/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 01/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 40/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Kết cấu an toàn chống cháy của xe cơ giới và Yêu cầu an toàn chống cháy của vật liệu sử dụng trong kết cấu nội thất xe cơ giới
3419/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 30/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3419/QĐ-BGTVT năm 2013 phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực thống kê và dự báo thị trường vận tải biển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
11474/BGTVT-TCCB
Ngày ban hành 25/10/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 11474/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc kiện toàn tổ chức, nhân sự làm công tác thống kê, môi trường
11486/BGTVT-CQLXD
Ngày ban hành 25/10/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 11486/BGTVT-CQLXD 2013 báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng mở rộng QL1A
3362/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 25/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3362/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chế Thanh tra công vụ của Bộ Giao thông Vận tải
11479/BGTVT-CQLXD
Ngày ban hành 25/10/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 11479/BGTVT-CQLXD thiết kế cầu cải tạo quốc lộ tỉnh lộ cả nước Bộ Giao thông vận tải
38/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 24/10/2013
Hiệu lực Không xác định
Thông tư số 38/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
37/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 24/10/2013
Hiệu lực Không xác định
Thông tư số 37/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về nạo vét luồng đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm
36/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 23/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 36/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải
11302/BGTVT-TC
Ngày ban hành 22/10/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 11302/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc tiết kiệm trong sử dụng kinh phí đi công tác
3304/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 22/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3304/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác cảng biển Nhóm 5 và các bến cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải
3287/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 21/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3287/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy
35/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 21/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 35/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về xếp hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ
34/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 15/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 34/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam
33/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 15/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên bộ số 33/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam
32/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 15/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 32/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940