tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Đinh La Thăng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
3173/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 11/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3173/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chế tạm thời hoạt động tư vấn giám sát xây dựng công trình trong ngành Giao thông vận tải
31/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 09/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 31/2013/TT-BGTVT
3125/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 08/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3125/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức và người lao động ở cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng
30/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 08/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 30/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Bãi bỏ Quyết định số 22/2008/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình trong ngành Giao thông vận tải
3120/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 08/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3120/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 3 tháng cuối năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải
15/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 08/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BGTVT năm 2013 hợp nhất Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
20/CT-BGTVT
Ngày ban hành 07/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 20/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành Giao thông vận tải
29/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 07/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 29/2013/TT-BGTVT
3085/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 04/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3085/QĐ-BGTVT năm 2013 về Quy định tạm thời nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý dự án đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BT do Bộ Giao thông vận tải quản lý
28/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 01/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 28/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành khai thác và bảo dưỡng đài thông tin duyên hải để cung ứng dịch vụ thông tin duyên hải
2990/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 01/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2990/QĐ-BGTVT cvề việc chuyển tuyến luồng sông Đồng Tranh và tuyến đường thủy từ ngã ba Tắt Ông Cu - Tắt Bài đến sông Gò Gia thành tuyến luồng hàng hải và giao Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức quản lý, sử dụng:
2995/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 01/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2995/QĐ-BGTVT năm 2013 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giao thông vận tải
2985/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 30/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2985/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng hàng không"
2974/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 30/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2974/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý khai thác kết cấu hạ tầng hàng hải"
27/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 24/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 27/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn đối với lãnh đạo, nhân viên Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
2863/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 19/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2863/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc đổi tên Báo Giao thông Vận tải
2844/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 18/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2844/QĐ-BGTVT năm 2013 mở lại Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
18/CT-BGTVT
Ngày ban hành 17/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 18/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường thực hiện các quy định về lao động và tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Giao thông Vận tải
2832/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 17/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2832/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa kỳ đầu văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giao thông vận tải
2783/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 12/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2783/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do Bộ Giao thông Vận tải quản lý, đầu tư
2781/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 11/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2781/QĐ-BGTVT năm 2013 kiểm tra việc thực hiện biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông vận tải đường bộ và chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại 42 địa phương do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
26/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 10/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 26/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm đối với tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức ngành Giao thông vận tải được giao nhiệm vụ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa
2753/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 10/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2753/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống trạm dừng nghỉ trên quốc lộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
17/CT-BGTVT
Ngày ban hành 09/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 17/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường quản lý chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư các dự án xây dựng công trình giao thông do Bộ Giao thông Vận tải quản lý, đầu tư
2699/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 05/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2699/QĐ-BGTVT năm 2013 Quy định tạm thời về hành vi vi phạm và hình thức xử lý trong quản lý chất lượng công trình xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông do Bộ Giao thông vận tải quản lý
9131/BGTVT-TCCB
Ngày ban hành 03/09/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 9131/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2013
9080/BGTVT-CQLXD
Ngày ban hành 30/08/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 9080/BGTVT-CQLXD 2013 báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo mở rộng QL1A
8993/BC-BGTVT
Ngày ban hành 29/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Báo cáo 8993/BC-BGTVT năm 2013 về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Bộ Giao thông vận tải ban hành
25/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 29/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 25/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét luồng hàng hải, khu nước, vùng nước trong vùng nước cảng biển kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước và quản lý nhà nước về hàng hải đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trong vùng nước cảng biển và luồng hàng hải
16/CT-BGTVT
Ngày ban hành 28/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 16/CT-BGTVT năm 2013 chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm và tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Bộ Giao thông vận tải ban hành
24/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 27/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 24/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo, kiểm tra chứng nhận thiết bị áp lực trong giao thông vận tải
23/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 26/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 23/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô
22/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 23/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 22/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về bảo trì công trình hàng không dân dụng
20/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 16/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 20/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về quản lý và bảo trì công trình đường sắt
14/CT-BGTVT
Ngày ban hành 12/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 14/CT-BGTVT năm 2013 tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước của Bộ Giao thông vận tải
13/CT-BGTVT
Ngày ban hành 08/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 13/CT-BGTVT năm 2013 tăng cường công tác quản lý chất lượng vật liệu nhựa đường sử dụng trong xây dựng công trình giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành
18/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 06/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
19/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 06/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 19/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định việc áp dụng Quy tắc quốc tế về phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển
17/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 05/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 17/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa
08/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 01/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BGTVT hợp nhất Nghị định về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
12/CT-BGTVT
Ngày ban hành 30/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 12/CT-BGTVT năm 2013 tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công - ten - nơ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
16/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 30/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 16/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam
2196/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 29/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2196/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành “Quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả công tác bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ theo chất lượng thực hiện”
15/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 26/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 15/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về biểu mẫu giấy chứng nhận và sổ kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa
2101/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 18/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2101/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng công tác thống kê ngành Giao thông Vận tải
192-KH/BCSĐ
Ngày ban hành 18/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Kế hoạch hành động 192-KH/BCSĐ năm 2012 tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chế độ công vụ công chức và quản lý biên chế theo Kết luận 64-KL/TW tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở do Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải ban hành
06/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 18/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT hợp nhất Nghị định về an ninh hàng không dân dụng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
05/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 17/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGTVT hợp nhất Quyết định về Quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
04/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 15/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGTVT năm 2014 hợp nhất Thông tư công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
03/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 12/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 03/VBHN- BGTVT năm 2013 hợp nhất Nghị định về vận tải đa phương thức do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940