tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Đỗ Hoài Nam

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
3921/BKHCN-ĐTG
Ngày ban hành 20/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3921/BKHCN-ĐTG thực hiện 23/2015/TT-BKHCN nhập khẩu dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
334/BKHCN-ĐTG
Ngày ban hành 04/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 334/BKHCN-ĐTG 2015 nhập khẩu máy móc xuất xứ Trung Quốc từ khu phi thuế quan
1203/BKHCN-ĐTG
Ngày ban hành 08/04/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1203/BKHCN-ĐTG 2014 xác nhận ưu đãi Hợp đồng chuyển giao công nghệ đã đăng ký
4109/BKHCN-ĐTG
Ngày ban hành 12/12/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4109/BKHCN-ĐTG năm 2013 phúc đáp Văn thư 78
1196/BKHCN-ĐTG
Ngày ban hành 04/05/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1196/BKHCN-ĐTG nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng
317/BKHCN-ĐTG
Ngày ban hành 01/02/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 317/BKHCN-ĐTG nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng
172/BKHCN-ĐTG
Ngày ban hành 21/01/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 172/BKHCN-ĐTG nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng
3265/BKHCN-ĐTG
Ngày ban hành 13/11/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3265/BKHCN-ĐTG nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng
2844/BKHCN-ĐTG
Ngày ban hành 10/10/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2844/BKHCN-ĐTG xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư
2374/BKHCN-ĐTG
Ngày ban hành 21/09/2009
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2374/BKHCN-ĐTG góp ý Dự án Hợp đồng hợp tác kinh doanh thử nghiệm khí hóa than ngầm dưới lòng đất
106/2004/LPQT
Ngày ban hành 07/10/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thỏa thuận tài chính số 106/2004/LPQT về thực hiện Dự án "Hỗ trợ nghiên cứu những thách thức của sự chuyển giao kinh tế và xã hội ở Việt Nam" giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp
103/2004/LPQT
Ngày ban hành 07/10/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thỏa thuận số 103/2004/LPQT về thực hiện Dự án "Phát huy di sản bảo tàng Việt Nam" giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162