tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
2715/QĐ-BTC
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2715/QĐ-BTC 2017 tiếp nhận xử lý hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cá nhân cho thuê tài sản
2706/QĐ-BTC
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2706/QĐ-BTC 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý thuế Bộ Tài chính
146/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 146/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý giám sát việc thu thuế hoạt động kinh doanh casino
3233/BTC-TCT
Ngày ban hành 13/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3233/BTC-TCT thuế giá trị gia tăng máy móc thiết bị sản xuất nông nghiệp 2017
20/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 06/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 20/2017/TT-BTC sửa đổi Khoản 2 Điều 8 195/2015/TT-BTC
104/TB-BTC
Ngày ban hành 24/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 104/TB-BTC kế hoạch kiểm tra tự kiểm tra công tác thi đua khen thưởng 2017
149/QĐ-BTC
Ngày ban hành 24/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 149/QĐ-BTC sửa đổi Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô xe máy 2017
07/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 24/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 07/2017/TT-BTC hướng dẫn 20/2016/QĐ-TTg hỗ trợ kinh phí chống buôn lậu gian lận thương mại
06/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 20/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 06/2017/TT-BTC sửa đổi 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế
05/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 16/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 05/2017/TT-BTC quản lý tạm ứng hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính
2845/QĐ-BTC
Ngày ban hành 30/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2845/QĐ-BTC phân công cơ quan thuế quản lý người nộp thuế 2016
2840/QĐ-BTC
Ngày ban hành 30/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2840/QĐ-BTC danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ theo luật phí và lệ phí 2016
173/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 28/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC
174/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 28/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 174/2016/TT-BTC sửa đổi Điều 6 Thông tư 152/2015/TT-BTC thuế tài nguyên
2128/QĐ-BTC
Ngày ban hành 04/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2128/QĐ-BTC thí điểm khai thuế điện tử hoạt động cho thuê nhà của cá nhân
141/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 21/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 141/2016/TT-BTC sửa đổi 172/2015/TT-BTC 173/2015/TT-BTC phí sử dụng đường bộ
1972/QĐ-BTC
Ngày ban hành 14/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1972/QĐ-BTC xây dựng đề án phòng chống tội phạm tài chính chứng khoán xuất nhập khẩu 2016
10315/BTC-TCT
Ngày ban hành 25/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10315/BTC-TCT thực hiện 106/2016/QH13 Luật thuế giá trị gia tăng thuế tiêu thụ đặc biệt 2016
11/VBHN-BTC
Ngày ban hành 20/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quản lý giá phí lệ phí hóa đơn 2016
10/VBHN-BTC
Ngày ban hành 12/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC xử phạt vi phạm hành chính cưỡng chế thi hành lĩnh vực hải quan 2016
106/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 106/2016/TT-BTC thủ tục hải quan xuất nhập xăng dầu nguyên liệu pha chế xăng dầu
99/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng
8638/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 24/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8638/BTC-TCHQ miễn thuế hàng quà tặng 2016
89/2016/TTLT-BTC-BCT
Ngày ban hành 23/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 89/2016/TTLT-BTC-BCT hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa quốc gia
8228/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 16/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8228/BTC-TCHQ xử lý thuế nhập khẩu thuế giá trị gia tăng 2016
80/2016/TTLT-BTC-BTTTT
Ngày ban hành 13/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 80/2016/TTLT-BTC-BTTTT Cơ chế một cửa quốc gia lĩnh vực thông tin truyền thông
77/2016/TTLT-BTC-BKHCN
Ngày ban hành 03/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 77/2016/TTLT-BTC-BKHCN cơ chế một cửa quốc gia kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu
7337/BTC-TCT
Ngày ban hành 31/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 7337/BTC-TCT đẩy mạnh triển khai dịch vụ nộp thuế điện 2016
75/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 24/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 75/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 34/2013/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ
6383/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 12/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6383/BTC-TCHQ thời hạn nộp thuế 275 ngày hàng hóa nhập khẩu nguyên liệu sản xuất 2016
1014/QĐ-BTC
Ngày ban hành 11/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1014/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực dự trữ quốc gia 2016
6309/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 11/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6309/BTC-TCHQ xử lý nợ thuế nhập khẩu ô tô 2016
996/QĐ-BTC
Ngày ban hành 10/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 996/QĐ-BTC hệ thống chỉ tiêu người nộp thuế là doanh nghiệp 2016
69/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 06/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 69/2016/TT-BTC thủ tục hải quan xăng dầu hóa chất xuất nhập khẩu tạm nhập tái xuất chuyển khẩu
908/QĐ-BTC
Ngày ban hành 29/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 908/QĐ-BTC hướng dẫn danh mục hàng hóa rủi ro quản lý nhà nước hải quan 2016
897/QĐ-BTC
Ngày ban hành 28/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 897/QĐ-BTC thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan cảng xuất khẩu nhập khẩu Móng Cái 2016
5680/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 27/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5680/BTC-TCHQ áp dụng biện pháp tự vệ chính thức mặt hàng bột ngọt nhập khẩu 2016
5492/BTC-TCT
Ngày ban hành 25/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5492/BTC-TCT phân loại kiểm tra hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng 2016
5506/BTC-TCT
Ngày ban hành 25/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5506/BTC-TCT thuế giá trị gia tăng sản phẩm bột cao lanh xuất khẩu 2016
64/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL
Ngày ban hành 25/04/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 64/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL Cơ chế một cửa thẩm định nội dung đồ chơi trẻ em nhập khẩu
63/2016/TTLT-BTC-BGTVT
Ngày ban hành 20/04/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 63/2016/TTLT-BTC-BGTVT cung cấp thông tin xây dựng cơ sở hạ tầng kiểm tra giám sát
5174/BTC-TCT
Ngày ban hành 15/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5174/BTC-TCT hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử hoạt động thu phí tự động không dừng 2016
49/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC
Ngày ban hành 14/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 49/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế công chức viên chức
4983/BTC-TCT
Ngày ban hành 12/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4983/BTC-TCT hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp thừa 2016
4819/BTC-ĐT
Ngày ban hành 08/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4819/BTC-ĐT xử lý dứt điểm tồn đọng quyết toán dự án hoàn thành 2005 2014 2016
4735/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 07/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4735/BTC-TCHQ xác nhận hàng chuyển phát nhanh đưa qua khu vực giám sát 2016
4723/BTC-NSNN
Ngày ban hành 07/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4723/BTC-NSNN tạm cấp kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế 2016
4769/BTC-TCT
Ngày ban hành 07/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4769/BTC-TCT chính sách thuế hoạt động đầu tư thường xuyên 2016
4715/BTC-NSNN
Ngày ban hành 07/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4715/BTC-NSNN bổ sung kinh phí thực hiện Quyết định 2242/QĐ-TTg 2015 2016
4610/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 06/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4610/BTC-TCHQ thí điểm hoạt động kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong 88/2013/TT-BTC 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162