tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Hoàng Văn Trà

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
07/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 07/2017/QĐ-UBND Quy định xin lỗi giải quyết thủ tục hành chính sai sót trễ hạn Phú Yên
05/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 05/2017/QĐ-UBND Quy chế phối hợp xây dựng, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên
285/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 285/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực ngưng hiệu lực Phú Yên 2017
282/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 282/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thẩm quyền Sở Xây dựng Phú Yên 2017
70/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 70/QĐ-UBND xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Phú Yên 2017
2387/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2387/QĐ-UBND công nhận đô thị Củng Sơn Sơn Hòa đô thị loại V Phú Yên 2016
2388/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2388/QĐ-UBND công nhận đô thị La Hai Đồng Xuân đô thị loại V Phú Yên 2016
2386/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2386/QĐ-UBND công nhận đô thị Hai Riêng Sông Hinh đô thị loại V Phú Yên 2016
2385/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2385/QĐ-UBND công nhận đô thị Phú Hòa loại V Phú Yên 2016
56/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 56/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
53/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 53/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Thanh tra Phú Yên 2016
51/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 51/2016/QĐ-UBND quản lý sử dụng xe ô tô cơ quan nhà nước tổ chức đơn vị sự nghiệp Phú Yên
50/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 50/2016/QĐ-UBND đơn giá sản phẩm định giá đất cụ thể Phú Yên
2168/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2168/QĐ-UBND văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực theo Luật Đầu tư Phú Yên 2016
49/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 49/2016/QĐ-UBND quản lý bảo trì bảo vệ kết cấu hạ tầng đường địa phương Phú Yên
143/KH-UBND
Ngày ban hành 12/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 143/KH-UBND kiểm tra viên chức đơn vị sự nghiệp công lập cán bộ công chức cấp xã Phú Yên 2016
48/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 48/2016/QĐ-UBND quy chế làm việc Ủy ban tỉnh Phú Yên 2016 2021
47/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 47/2016/QĐ-UBND quản lý quy hoạch kiến trúc xây dựng đường Hùng Vương Phú Yên
2132/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2132/QĐ-UBND danh mục dự án hạ tầng ưu tiên đầu tư Khu kinh tế Nam Phú Yên 2016
142/KH-UBND
Ngày ban hành 06/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 142/KH-UBND thực hiện 08-NQ/TU xây dựng phát triển huyện Đông Hòa lên thị xã Phú Yên 2016
17/CT-UBND
Ngày ban hành 30/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 17/CT-UBND nâng cao y đức chất lượng phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân Phú Yên 2016
134/KH-UBND
Ngày ban hành 29/08/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 134/KH-UBND triển khai 06-NQ/TU xây dựng phát triển thành phố Tuy Hòa Phú Yên 2016
2037/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2037/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ Hội Cựu giáo chức thị xã Sông Cầu Phú Yên 2016
136/KH-UBND
Ngày ban hành 29/08/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 136/KH-UBND Phòng chống thiên tai Phú Yên 2016 2020
137/KH-UBND
Ngày ban hành 29/08/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 137/KH-UBND triển khai 07-NQ/TU phát triển thị xã Sông Cầu lên đô thị loại III Phú Yên 2016
2045/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2045/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết công tác phòng chống vi phạm pháp luật Phú Yên 2016
42/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 42/2016/QĐ-UBND phối hợp thực hiện công tác quản lý Khu kinh tế Nam Phú Yên Phú Yên
129/KH-UBND
Ngày ban hành 22/08/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 129/KH-UBND công tác pháp chế Phú Yên 2016
1915/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1915/QĐ-UBND thủ tục hành chính chuẩn hóa thẩm quyền Ủy ban cấp huyện Phú Yên 2016
1914/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1914/QĐ-UBND thủ tục hành chính được chuẩn hóa thẩm quyền Ủy ban cấp xã Phú Yên 2016
1913/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1913/QĐ-UBND thủ tục hành chính được chuẩn hóa thẩm quyền Thanh tra tỉnh hóa Phú Yên 2016
119/KH-UBND
Ngày ban hành 12/08/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 119/KH-UBND đầu tư phát triển đưa du lịch thành ngành kinh tế quan trọng Phú Yên 2016
40/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 40/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 01/2014/QĐ-UBND quy chế đấu giá quyền sử dụng đất Phú Yên
37/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 37/2016/QĐ-UBND hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn Văn phòng Hội đồng Phú Yên
28/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 28/2016/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại tố cáo tập trung đông người trái quy định Phú Yên
35/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 35/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Tài chính Phú Yên
32/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 32/2016/QĐ-UBND sửa đổi quy chế đăng ký kết hôn nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Phú Yên
96/KH-UBND
Ngày ban hành 07/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 96/KH-UBND thực hiện tăng cường đầu tư phát triển nguồn nhân lực đào tạo Phú Yên 2016
30/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 30/2016/QĐ-UBND danh mục tài sản mua sắm phương thức tập trung cấp địa phương Phú Yên
29/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2016/QĐ-UBND quy định tiêu chí xây dựng cánh đồng lớn Phú Yên
1479/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1479/QĐ-UBND thủ tục hành chính chuẩn hóa thẩm quyền Ủy ban cấp huyện Phú Yên 2016
1480/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1480/QĐ-UBND thủ tục chuẩn hóa hủy bãi bỏ thẩm quyền Sở Lao động Phú Yên 2016
26/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2016/QĐ-UBND cung cấp văn bản pháp luật cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia Phú Yên 2016
1439/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1439/QĐ-UBND chức năng ban quản lý đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp Phú Yên 2016
25/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 25/2016/QĐ-UBND thưởng vận động viên huấn luyện viên tỉnh lập thành tích Phú Yên 2016
24/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 24/2016/QĐ-UBND sửa đổi phân cấp uỷ quyền nhiệm vụ quản lý xây dựng Phú Yên 2016
11/CT-UBND
Ngày ban hành 22/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 11/CT-UBND Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Dự toán ngân sách nhà nước 2017 Phú Yên 2016
23/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Ban Dân tộc Phú Yên
10/CT-UBND
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-UBND tăng cường đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ Phú Yên 2016
1329/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1329/QĐ-UBND điều chỉnh 733/QĐ-UBND thu hồi đất cụm công nghiệp Hòa An Phú Yên 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940