tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Lâm Quang Thi

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
188/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 188/QĐ-UBND 2018 Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý công trình thủy lợi An Giang
186/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 186/QĐ-UBND 2018 Hỗ trợ cơ giới hóa tự động hóa trong sản xuất thủy sản An Giang
100/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 100/2017/QĐ-UBND Quy chế quản lý bảo đảm an toàn đập của hồ chứa nước An Giang
3932/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3932/QĐ-UBND 2017 diện tích biện pháp tưới tiêu mức thu cấp bù thủy lợi phí An Giang
3949/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3949/QĐ-UBND 2017 Đồ án Điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn An Giang
3878/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3878/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch phát triển ngành hàng lúa gạo bền vững An Giang
758/KH-UBND
Ngày ban hành 19/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 758/KH-UBND 2017 thực hiện 419/QĐ-TTg 886/QĐ-TTg phát triển lâm nghiệp An Giang
3763/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3763/QĐ-UBND 2017 Điều chỉnh quy hoạch cấp nước sạch nông thôn An Giang
480/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 480/QĐ-UBND Quy hoạch cải tạo đất gò cao đất triền núi sản xuất nông nghiệp An Giang 2017
2297/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2297/QĐ-UBND công tác Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới An Giang 2016
2132/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2132/QĐ-UBND phê duyệt đề cương chi tiết chương trình phát triển nông nghiệp An Giang 2016
1685/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1685/QĐ-UBND thực hiện 62-KH/TU 35/NQ-CP ứng phó biến đổi khí hậu An Giang 2016
1672/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1672/QĐ-UBND hoạt động Ban chỉ đạo xây dựng cánh đồng lớn sản xuất tiêu thụ An Giang 2016
1626/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1626/QĐ-UBND kế hoạch xử lý chất thải rắn sinh hoạt An Giang 2016 2020
1286/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1286/QĐ-UBND điều chỉnh 314/QĐ-UBND hỗ trợ tài chính sản phẩm bò thịt An Giang 2016
1236/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1236/QĐ-UBND danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ An Giang cấp tỉnh 2016 2017
1026/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1026/QĐ-UBND bãi bỏ 76/2007/QĐ-UBND 08/2010/QĐ-UBND lịch xuống giống lúa An Giang 2016
1027/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1027/QĐ-UBND phát triển nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ thông tin An Giang 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162