tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Lê Đức Anh

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
798/QĐ-CTN
Ngày ban hành 01/09/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 798/QĐ-CTN năm 1997 về việc Việt Nam tham gia 3 công ước của Liên hợp quốc về kiểm soát ma túy do Chủ tịch nước ban hành
57-L/CTN
Ngày ban hành 22/05/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 57-L/CTN của Quốc hội
58-L/CTN
Ngày ban hành 10/05/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Thương mại số 58-L/CTN của Quốc hội
57/1997/L-CTN
Ngày ban hành 10/05/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Thuế giá trị gia tăng 1997
57-L/CTN
Ngày ban hành 10/05/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 57-L/CTN của Quốc hội
56/L/CTN
Ngày ban hành 17/04/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 56/L/CTN của Quốc hội : Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội
56 L/CTN
Ngày ban hành 15/04/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội số 56 L/CTN của Quốc hội
55-L/CTN
Ngày ban hành 07/04/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh Bộ đội biên phòng số 55-L/CTN của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
55/L/CTN
Ngày ban hành 07/04/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 55/L/CTN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh Bộ đội biên phòng
55/CTN
Ngày ban hành 07/04/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 55/CTN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh Bộ đội biên phòng
54-L/CTN
Ngày ban hành 18/02/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao số 54-L/CTN của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
54/L/CTN
Ngày ban hành 18/02/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 54/L/CTN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
57/CTN
Ngày ban hành 01/01/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 57/CTN của Quốc hội : Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
54/CTN
Ngày ban hành 01/01/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 54/CTN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
58/CTN
Ngày ban hành 01/01/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 58/CTN của Quốc hội : Luật Thương mại
52-L/CTN
Ngày ban hành 23/11/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
KHÔNG SỐ
Ngày ban hành 09/09/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất
KHÔNG SỐ
Ngày ban hành 27/08/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh về Lực lượng Dự bị động viên
50-L/CTN
Ngày ban hành 03/07/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh công bố Pháp lệnh nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ở mỗi cấp; Pháp lệnh An toàn và kiểm soát bức xạ 50-L/CTN
50/CTN
Ngày ban hành 03/07/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 50/CTN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh An toàn và kiểm soát bức xạ
49/CTN
Ngày ban hành 03/06/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 49/CTN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính
50-L/CTN
Ngày ban hành 26/05/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ở mỗi cấp số 50-L/CTN của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
49 L/CTN
Ngày ban hành 21/05/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính
47/CTN
Ngày ban hành 03/04/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 47/CTN của Quốc hội : Luật Hợp tác xã
47-L/CTN
Ngày ban hành 03/04/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Ngân sách Nhà nước số 47-L/CTN
47-L/CTN
Ngày ban hành 20/03/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Hợp tác xã số 47-L/CTN
46-L/CTN
Ngày ban hành 15/02/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội số 46-L/CTN về giám sát và hướng dẫn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, hướng dẫn và kiểm tra của Chính phủ đối với Hội đồng nhân dân
45-L/CTN
Ngày ban hành 09/01/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh về dân quân tự vệ số 45-L/CTN của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
46/CTN
Ngày ban hành 01/01/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 46/CTN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh về giám sát và hướng dẫn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, hướng dẫn và kiểm tra của Chính phủ đối với Hội đồng nhân dân
52/CTN
Ngày ban hành 01/01/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 52/CTN của Quốc hội : Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật
45/CTN
Ngày ban hành 01/01/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 45/CTN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh về dân quân tự vệ
48/CTN
Ngày ban hành 01/01/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 48/CTN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động
516-QĐ/CTN
Ngày ban hành 27/12/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 516-QĐ/CTN năm 1995 bổ nhiệm chức vụ Tổng Tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
44/L/CTN
Ngày ban hành 08/11/1995
Hiệu lực Hết hiệu lực
Bộ luật dân sự năm 1995 số 44/L/CTN
494-QĐ/CTN
Ngày ban hành 01/11/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 494-QĐ/CTN năm 1995 về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm một số thành viên của Chính phủ do Chủ tịch nước ban hành
44-L/CTN
Ngày ban hành 28/10/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Bộ luật Dân sự 1995
42/L/CTN
Ngày ban hành 27/09/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 42/L/CTN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh Công nhận và thi hành tại Việt Nam Quyết định của Trọng tài nước ngoài
42-L/CTN
Ngày ban hành 14/09/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh Công nhận và thi hành tại Việt Nam Quyết định của Trọng tài nước nước ngoài số 42-L/CTN của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
453/QĐ-CTN
Ngày ban hành 28/07/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 453/QĐ-CTN
453/QĐ/CTN
Ngày ban hành 28/07/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 453/QĐ/CTN của Chủ Tịch nước : Quyết định tham gia Công ước về công nhận và thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài của liên hợp quốc đã được thông qua tại Niu-oóc ngày 10/6/1958
453 QĐ/CTN
Ngày ban hành 28/07/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định tham gia Công ước về công nhận và thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài của liên hợp quốc đã được thông qua tại Niu-oóc ngày 10/6/1958
41/L/CTN
Ngày ban hành 19/07/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 41/L/CTN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính
41-L/CTN
Ngày ban hành 19/07/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh sửa đổi điều 6 Pháp lệnh lực lượng cảnh sát nhân dân
41-L/CTN
Ngày ban hành 06/07/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính
40/L/CTN
Ngày ban hành 12/06/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 40/L/CTN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh về Hàm, cấp ngoại giao
40-L/CTN
Ngày ban hành 12/06/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh 40-L/CTN
39-L/CTN
Ngày ban hành 30/04/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 39-L/CTN của Quốc hội
39/L/CTN
Ngày ban hành 30/04/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 39/L/CTN của Quốc hội : Luật Doanh nghiệp Nhà nước
39-L/CTN
Ngày ban hành 20/04/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Doanh nghiệp Nhà nước số 39-L/CTN của Quốc hội
453/CTN
Ngày ban hành 01/01/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 453/CTN của Chủ Tịch nước : Quyết định tham gia Công ước về công nhận và thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài của liên hợp quốc đã được thông qua tại Niu-oóc ngày 10/6/1958
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162