tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Lê Quang Hùng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
20/QĐ-BXD
Ngày ban hành 15/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 20/QĐ-BXD 2018 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực quản lý nhà nước Bộ Xây dựng
1360/QĐ-BXD
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1360/QĐ-BXD 2017 Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý
1296/QĐ-BXD
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1296/QĐ-BXD 2017 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật
15/2017/TT-BXD
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 15/2017/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả
03/2017/TT-BXD
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 03/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng
55/QĐ-BXD
Ngày ban hành 25/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 55/QĐ-BXD kiểm định bảo trì công trình tháp thu phát sóng viễn thông truyền thanh 2017
894/QĐ-BXD
Ngày ban hành 07/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 894/QĐ-BXD tổ chức thí điểm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 2016
681/QĐ-BXD
Ngày ban hành 12/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 681/QĐ-BXD quy trình đánh giá an toàn kết cấu nhà ở công trình công cộng 2016
18/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 18/2016/TT-BXD thẩm định dự án thẩm định thiết kế dự toán xây dựng công trình
488/QĐ-BXD
Ngày ban hành 25/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 488/QĐ-BXD quy trình đánh giá an toàn kết cấu nhà ở công trình công cộng 2016
03/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 10/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 03/2016/TT-BXD phân cấp công trình xây dựng hướng dẫn áp dụng quản lý đầu tư xây dựng
2844/HD-SYT
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hướng dẫn 2844/HD-SYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu chuyển tuyến bảo hiểm y tế Bình Định 2016
05/2015/TT-BXD
Ngày ban hành 30/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 05/2015/TT-BXD quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ
2078/BXD-GD
Ngày ban hành 11/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2078/BXD-GD xây dựng phát triển đô thị bền vững ứng phó thiên tai biến đổi khí hậu 2015
1169/BXD-GĐ
Ngày ban hành 01/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1169/BXD-GĐ 2015 kế hoạch tổ chức phổ biến văn bản quy phạm pháp luật xây dựng
1145/BXD-KHCN
Ngày ban hành 28/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1145/BXD-KHCN 2015 hướng dẫn nhà an toàn theo các cấp bão
1131/BXD-VLXD
Ngày ban hành 27/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1131/BXD-VLXD 2015 xuất khẩu cát nhiễm mặn
1111/BXD-GĐ
Ngày ban hành 25/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1111/BXD-GĐ 2015 kiểm tra đánh giá an toàn đập hồ chứa trong cả nước
1056/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 15/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1056/BXD-HĐXD 2015 thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình sử dụng vốn tài trợ
07/BC-BXD
Ngày ban hành 14/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Báo cáo 07/BC-BXD năm 2015 thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam” do Bộ Xây dựng ban hành
162/QĐ-BXD
Ngày ban hành 06/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 162/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với Viện Khoa học công nghệ xây dựng
3497/BXD-KHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3497/BXD-KHCN 2014 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đầu tư xây dựng
20/2014/TT-BXD
Ngày ban hành 29/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 20/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Về Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng
3141/BXD-GĐ
Ngày ban hành 02/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3141/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về việc báo cáo tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng năm 2014
2889/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 10/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2889/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về kiểm tra việc tuân thủ các quy định kỹ thuật an toàn trong thi công xây dựng
2787/BXD-GĐ
Ngày ban hành 31/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2787/BXD-GĐ 2014 kiểm tra khắc phục tồn tại chất lượng Khu Tái định cư Đền Lừ Hà Nội
2312/BXD-GĐ
Ngày ban hành 22/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2312/BXD-GĐ năm 2014 báo cáo tổ chức hoạt động giám định tư pháp xây dựng địa phương
10/BXD-GD
Ngày ban hành 17/09/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 10/BXD-GD năm 2013 xử lý sự cố cháy công trình Trung tâm thương mại Hải Dương
05/BXD-GĐ
Ngày ban hành 31/08/2012
Hiệu lực Không xác định
Công văn 05/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn kiểm tra đánh giá an toàn của các đập hồ thủy điện, thủy lợi
130/GĐ-GĐ2
Ngày ban hành 05/04/2006
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 130/GĐ-GĐ2 giải thích và hướng dẫn thực hiện TT 11/2005/TT-BXD
530/GĐ-GĐ1
Ngày ban hành 20/12/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 530/GĐ-GĐ1 trả lời Công ty Kiểm định Xây dựng Sài Gòn (SCQC) vấn đề liên quan tới TT 11/2005/TT-BXD
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162