tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Lê Quý Vương

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
429/QĐ-BCA-V19
Ngày ban hành 29/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 429/QĐ-BCA-V19 2018 Kế hoạch theo dõi kiểm tra việc thi hành pháp luật
430/QĐ-BCA-V19
Ngày ban hành 29/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 430/QĐ-BCA-V19 2018 Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân
373/QĐ-BCA-V19
Ngày ban hành 23/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 373/QĐ-BCA-V19 2018 Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật
01/KH-BCĐ
Ngày ban hành 02/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 01/KH-BCĐ 2018 thực hiện Chương trình phòng chống mua bán người
02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP trả hồ sơ để điều tra bổ sung
311/QĐ-BCA-V19
Ngày ban hành 03/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 311/QĐ-BCA-V19 Kế hoạch theo dõi kiểm tra việc thi hành pháp luật 2017
13/TB-BCA-V11
Ngày ban hành 08/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 13/TB-BCA-V11 tổng kết kế hoạch 12593/KHPH-BGTVT-BCA về kiểm soát tải trọng xe 2016
01/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNNPTNT
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 01/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNNPTNT bồi thường Nhà nước 2016
161/KH-BCĐ
Ngày ban hành 03/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 161/KH-BCĐ thực hiện ngày toàn dân phòng chống mua bán người 2016
142/KH-BCĐ
Ngày ban hành 20/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 142/KH-BCĐ thực hiện Hiệp định Việt Nam Trung Quốc phòng chống mua bán người 2016
44/BC-BCA-C41
Ngày ban hành 23/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Báo cáo 44/BC-BCA-C41 tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy 2011 2015 2016 2020
2665/BCA-C41
Ngày ban hành 24/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2665/BCA-C41 quỹ phòng chống tội phạm 2015
08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP
Ngày ban hành 14/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP sửa đổi 17/2007/TTLT tội phạm về ma túy
07/2015/TTLT-BCA-BQP-BYT
Ngày ban hành 19/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BCA-BQP-BYT khám chữa bệnh người bị tạm giữ tạm giam phạm nhân
712/BCA-CSGT
Ngày ban hành 17/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 712/BCA-CSGT 2015 thuế chuyển nhượng ô tô đối tượng ưu đãi miễn trừ ngoại giao tại Việt Nam
04/TB-BCA-V11
Ngày ban hành 12/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 04/TB-BCA-V11 2015 Hội nghị sơ kết thực hiện 12593/KHPH-BGTVT-BCA kiểm soát trọng tải xe
3737/BCA-C41
Ngày ban hành 27/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3737/BCA-C41 phòng chống tội phạm ma túy mua bán người 2014
1497/BCA-C41
Ngày ban hành 14/05/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1497/BCA-C41 sơ kết công tác phòng chống tội phạm ma túy mua bán người 6 tháng đầu 2014
09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-
Ngày ban hành 28/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC Hướng dẫn các tội xâm phạm trật tự, an toàn giao thông:
11/HD-BCA
Ngày ban hành 25/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hướng dẫn 11/HD-BCA lập hồ sơ, danh sách đề nghị đặc xá năm 2013 do Bộ Công an ban hành
07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC
Ngày ban hành 06/02/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC hướng dẫn thủ tục thu nộp tiền
55/KH-BCA-V28
Ngày ban hành 24/03/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Kế hoạch 55/KH-BCA-V28 về kiểm tra việc triển khai thi hành pháp lệnh công an xã do Bộ Công an ban hành
2719/X11(X12)
Ngày ban hành 07/05/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Kế hoạch 2719/X11(X12) về thực hiện kết luận số 44-KL/TW của Bộ Chính trị về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị khóa (IX) về “tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình” do Ban Chỉ đạo công tác dân số - Kế hoạch hóa gia đình ban hành
3872/X11-X13
Ngày ban hành 08/09/2008
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3872/X11-X13 năm 2008 thực hiện Thông tư 15/2008/TT-BCA
5687/2007/QĐ-X11(X13)
Ngày ban hành 28/09/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5687/2007/QĐ-X11(X13) về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của phòng cảnh sát môi trường thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng công an nhân dân ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162