tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Lê Tấn Dũng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
05/BC-UBND
Ngày ban hành 12/01/2017
Hiệu lực Không xác định
Báo cáo 05/BC-UBND công tác gia đình Long An 2016 2017
15/CT-UBND
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 15/CT-UBND xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước Long An 2016
1990/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1990/QĐ-UBND phương án tuyển sinh vào lớp đầu cấp các trường Long An 2016 2017
18/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 18/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Văn hóa Long An
17/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2016/QĐ-UBND quy định tạm giá tính thuế tài nguyên Long An 2016
1088/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1088/QĐ-UBND thủ tục hành chính chứng thực thẩm quyền Ủy ban nhân dân xã Long An 2016
1087/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1087/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính chứng thực thẩm quyền Ủy ban huyện Long An 2016
16/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/2016/QĐ-UBND phối hợp quản lý doanh nghiệp sau đăng ký thành lập Long An 2016
11/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 11/2016/QĐ-UBND phối hợp kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm Long An
10/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/2016/QĐ-UBND khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản Long An
706/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 706/QĐ-UBND đề án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng thanh thiếu nhi Long An 2016
05/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 05/2016/QĐ-UBND sửa đổi chính sách hỗ trợ mô hình đầu tư xây dựng ao lắng nuôi tôm Long An
342/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 342/QĐ-UBND thủ tục hành chính nông nghiệp thẩm quyền ủy ban huyện Long An 2016
05/CT-UBND
Ngày ban hành 22/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 05/CT-UBND chấn chỉnh công tác lập hồ sơ giao nộp hồ sơ tài liệu lưu trữ cơ quan Long An
04/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2016/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất Long An
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162