tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Lê Thành Long

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
01/2018/TT-BTP
Ngày ban hành 02/02/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 01/2018/TT-BTP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
149/QĐ-BTP
Ngày ban hành 22/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 149/QĐ-BTP 2018 phê duyệt Kế hoạch công tác của Vụ Tổ chức cán bộ
152/QĐ-BTP
Ngày ban hành 22/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 152/QĐ-BTP 2018 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn Vụ Tổ chức cán bộ
132/QĐ-BTP
Ngày ban hành 18/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 132/QĐ-BTP 2018 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực lĩnh vực quản lý nhà nước
85/QĐ-BTP
Ngày ban hành 10/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 85/QĐ-BTP 2018 Chương trình hành động ngành Tư pháp phát triển kinh tế xã hội
27/QĐ-BTP
Ngày ban hành 05/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 27/QĐ-BTP 2018 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp
10/2017/TT-BTP
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 10/2017/TT-BTP quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê Ngành Tư pháp
2605/QĐ-BTP
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2605/QĐ-BTP 2017 đào tạo bồi dưỡng công chức viên chức có trình độ chuyên môn sâu
86/QĐ-BTP
Ngày ban hành 20/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 86/QĐ-BTP Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực ngưng hiệu lực 2016 2017
2544/QĐ-BTP
Ngày ban hành 08/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2544/QĐ-BTP xếp hạng Cục Thi hành án dân sự tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương 2016
2481/QĐ-BTP
Ngày ban hành 24/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2481/QĐ-BTP phân công công tác của Bộ trưởng và Thứ trưởng 2016
2463/QĐ-BTP
Ngày ban hành 23/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2463/QĐ-BTP Tổ công tác kiểm tra thực hiện chỉ đạo Chính phủ Thủ tướng Bộ Tư pháp 2016
2038/QĐ-BTP
Ngày ban hành 05/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2038/QĐ-BTP chức năng quyền hạn chức của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 2016
1797/QĐ-BTP
Ngày ban hành 25/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1797/QĐ-BTP công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực 2016
1729/QĐ-BTP
Ngày ban hành 18/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1729/QĐ-BTP công tác phòng chống vi phạm pháp luật tội phạm công tác thi hành án 2016
1719/QĐ-BTP
Ngày ban hành 15/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1719/QĐ-BTP phối hợp công tác rà soát hệ thống hóa hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật 2016
10/2016/TT-BTP
Ngày ban hành 22/07/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 10/2016/TT-BTP báo cáo viên pháp luật tuyên truyền viên pháp luật
189/BC-BTP
Ngày ban hành 22/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Báo cáo 189/BC-BTP kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016
1486/QĐ-BTP
Ngày ban hành 12/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1486/QĐ-BTP quy chế quản lý hoạt động đối ngoại 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 08/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định cập nhật thông tin khai thác sử dụng dữ liệu quốc gia xử lý vi phạm hành chính 2016
1431/QĐ-BTP
Ngày ban hành 05/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1431/QĐ-BTP quy chế phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí hệ thống thi hành án dân sự 2016
1423/QĐ-BTP
Ngày ban hành 04/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1423/QĐ-BTP điều chỉnh danh mục văn bản đề án 561/QĐ-BTP 2016
1422/QĐ-BTP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1422/QĐ-BTP danh mục thời gian sử dụng tỷ lệ hao mòn tài sản cố định đặc thù vô hình 2016
1368/QĐ-BTP
Ngày ban hành 24/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1368/QĐ-BTP sửa đổi điều 3 691/QĐ-BTP phân công công tác Bộ trưởng Thứ trưởng 2016
1343/QĐ-BTP
Ngày ban hành 23/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1343/QĐ-BTP thành lập ban tổ chức tổ giúp việc Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 2016
1326/QĐ-BTP
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1326/QĐ-BTP bảng tiêu chí thi đua thang điểm đánh giá Sở Tư pháp các tỉnh thành phố 2016
1331/QĐ-BTP
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1331/QĐ-BTP đổi mới tổ chức hoạt động Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 2016
1226/QĐ-BTP
Ngày ban hành 06/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1226/QĐ-BTP Ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động ngành Tư pháp 2016 2020
1170/QĐ-BTP
Ngày ban hành 31/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1170/QĐ-BTP thực hiện 19-2016/NQ-CP giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh 2016
486/QĐ-BTP
Ngày ban hành 23/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 486/QĐ-BTP kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm 2016
459/QĐ-BTP
Ngày ban hành 22/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 459/QĐ-BTP kế hoạch triển khai thi hành luật tố tụng hành chính 2016
420/QĐ-BTP
Ngày ban hành 14/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 420/QĐ-BTP kế hoạch thực hiện chương trình phòng chống mua bán người 2016 2020
462/VBHN-BTP
Ngày ban hành 22/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 462/VBHN-BTP nghị định xử phạt vi phạm hành chính tư pháp thi hành án doanh nghiệp 2016
382/BTP-VĐCXDPL
Ngày ban hành 05/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 382/BTP-VĐCXDPL xây dựng ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật pháp lệnh 2016
624/QĐ-BTP
Ngày ban hành 21/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 624/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2014 của Bộ Tư pháp
592/QĐ-BTP
Ngày ban hành 19/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 592/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2014 của Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
47/BC-BTP
Ngày ban hành 27/02/2014
Hiệu lực Không xác định
Báo cáo 47/BC-BTP tình hình văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong tháng 02/2014 - nhiệm vụ trong tháng 3 và những tháng tiếp theo của năm 2014 do Bộ Tư pháp ban hành
2252/BTP-VĐCXDPL
Ngày ban hành 22/03/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2252/BTP-VĐCXDPL thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật 2013
454/BTP-PLQT
Ngày ban hành 16/01/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 454/BTP-PLQT 2013 thuế giá trị gia tăng thiết bị vật tư nhập khẩu khai thác dầu khí Vietsovpetro
9678/BTP-VĐCXDPL
Ngày ban hành 06/12/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 9678/BTP-VĐCXDPL lập Đề nghị của Chính phủ Chương trình xây dựng luật
9317/BTP-VĐCXDPL
Ngày ban hành 22/11/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 9317/BTP-VĐCXDPL báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật
2508/QĐ-BTP
Ngày ban hành 11/09/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2508/QĐ-BTP năm 2012 Kế hoạch triển khai Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162