tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Lê Văn Nưng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
04/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 04/2018/QĐ-UBND quyết toán kinh phí bảo đảm xây dựng văn bản quy phạm An Giang
32/KH-UBND
Ngày ban hành 19/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 32/KH-UBND 2018 Đề án tăng cường quản lý nhà nước chất lượng thống kê An Giang
48/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 48/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện An Giang
99/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 99/2017/QĐ-UBND quy định mức chi hoạt động Hội đồng thẩm định giá đất An Giang
3950/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3950/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Long Xuyên An Giang
98/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 98/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 43/2012/QĐ-UBND phát triển cụm công nghiệp An Giang
94/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 94/2017/QĐ-UBND quy định Bảng giá tính thuế đối với tài nguyên An Giang
754/KH-UBND
Ngày ban hành 18/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 754/KH-UBND 2017 thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính An Giang 2018
93/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 93/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 96/2016/QĐ-UBND An Giang
89/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 89/2017/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất An Giang
08/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2017/QĐ-UBND Tiếp cận điện năng lưới điện trung áp An Giang
524/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 524/QĐ-UBND phân công thực hiện mua sắm tài sản theo phương thức tập trung An Giang 2017
71/KH-UBND
Ngày ban hành 17/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 71/KH-UBND thực hiện Tuyên bố chung Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long An Giang 2017
67/KH-UBND
Ngày ban hành 16/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 67/KH-UBND công tác pháp chế An Giang 2017
429/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 429/QĐ-UBND phân bổ vốn hỗ trợ hộ người có công với cách mạng về nhà ở An Giang 2017
42/KH-UBND
Ngày ban hành 02/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 42/KH-UBND triển khai công tác bồi thường nhà nước An Giang 2017
41/KH-UBND
Ngày ban hành 02/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 41/KH-UBND kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực phân bón An Giang 2017
05/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 05/2017/QĐ-UBND sửa đổi 92/2016/QĐ-UBND giá dịch vụ sử dụng phà An Giang
01/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 01/2017/QĐ-UBND phối hợp hoạt động quản lý đấu tranh phòng chống buôn lậu An Giang
605/KH-UBND
Ngày ban hành 16/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 605/KH-UBND kiểm tra thi hành luật xử lý vi phạm hành chính đất đai xây dựng An Giang 2016
2696/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2696/QĐ-UBND công bố tên số hiệu đường An Giang 2016
66/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 66/2016/QĐ-UBND mức thu tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa An Giang
64/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 64/2016/QĐ-UBND Quy chế quản lý sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước An Giang 2016
47/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 47/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 49/2014/QĐ-UBND sử dụng lệ phí cấp bản sao An Giang
2315/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2315/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định 1767/QĐ-UBND thu phí qua cầu mỹ luông An Giang 2016
45/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 45/2016/QĐ-UBND chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí qua cầu Mỹ Luông An Giang
44/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 44/2016/QĐ-UBND giá tính thuế tài nguyên thiên nhiên An Giang
42/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 42/2016/QĐ-UBND quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương An Giang
43/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 43/2016/QĐ-UBND bộ đơn giá thu dịch vụ công thực hiện thủ tục hành chính đất đai An Giang
39/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 39/2016/QĐ-UBND mức chi nhuận bút thù lao tác phẩm đăng tạp chí An Giang
2211/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2211/QĐ-UBND phê duyệt chương trình khuyến công An Giang 2016 2020
36/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 36/2016/QĐ-UBND bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô xe máy xe máy điện tàu thủy An Giang
2074/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2074/QĐ-UBND công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung An Giang 2016
370/KH-UBND
Ngày ban hành 11/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 370/KH-UBND sắp xếp nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước An Giang 2016 2020
352/KH-UBND
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 352/KH-UBND chống thất thu thuế mặt hàng xăng dầu An Giang 2016
31/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 31/2016/QĐ-UBND quy chế đấu giá quyền sử dụng đất giao đất có thu tiền sử dụng đất An Giang
312/KH-UBND
Ngày ban hành 21/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 312/KH-UBND thu hút quản lý sử dụng nguồn vốn ODA vốn vay ưu đãi An Giang 2016 2020
22/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 22/2016/QĐ-UBND quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu An Giang
20/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 20/2016/QĐ-UBND thủ tục xác nhận phù hợp điều chỉnh Quy hoạch cửa hàng xăng dầu An Giang
1061/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1061/QĐ-UBND sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả An Giang 2016 2020
1004/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1004/QĐ-UBND chuyển dịch cơ cấu cây trồng phát triển nông nghiệp bền vững An Giang 2016
158/KH-UBND
Ngày ban hành 28/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 158/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp An Giang 2016
816/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 816/QĐ-UBND đề cương kinh phí điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất An Giang 2016 2020
122/KH-UBND
Ngày ban hành 14/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 122/KH-UBND công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh An Giang 2016
499/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 499/QĐ-UBND quy chế làm việc ban hỗ trợ doanh nghiệp An Giang
502/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 502/QĐ-UBND áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống An Giang
11/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 11/2016/QĐ-UBND quy trình chuyển đổi mô hình kinh doanh khai thác quản lý chợ An Giang
08/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2016/QĐ-UBND trợ cấp thêm hàng tháng Ban Chỉ huy quân sự xã phường thị trấn An Giang
02/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2016/QĐ-UBND công nhận nghề truyền thống làng nghề, làng nghề truyền thống An Giang
43/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 43/2015/QĐ-UBND chính sách khuyến công An Giang
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940