tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Lê Xuân Đại

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
06/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 06/2018/QĐ-UBND quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp Nghệ An
216/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 216/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính Nghệ An 2017
28/KH-UBND
Ngày ban hành 17/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 28/KH-UBND 2018 phòng chống buôn lậu sản xuất kinh doanh phân bón giả Nghệ An
111/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 111/QĐ-UBND 2018 bổ sung Quy hoạch phát triển kinh doanh xăng dầu Nghệ An
02/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2018/QĐ-UBND cơ quan xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất Nghệ An
77/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 77/2017/QĐ-UBND quản lý đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất Nghệ An
93/KH-UBND
Ngày ban hành 24/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 93/KH-UBND thực hiện công tác pháp chế Nghệ An 2017
86/KH-UBND
Ngày ban hành 21/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 86/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Nghệ An 2017
78/KH-UBND
Ngày ban hành 20/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 78/KH-UBND tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cai nghiện quản lý sau cai nghiện Nghệ An 2017
52/KH-UBND
Ngày ban hành 06/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 52/KH-UBND tuyên truyền cải cách hành chính Nghệ An 2017
28/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 28/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Bảng giá tối thiểu tính Lệ phí trước bạ xe ôtô xe máy Nghệ An
42/KH-UBND
Ngày ban hành 24/01/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 42/KH-UBND thực hiện chương trình phòng chống tội phạm mua bán người Nghệ An 2017
38/KH-UBND
Ngày ban hành 24/01/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 38/KH-UBND thực hiện 41/2016/NQ-HĐND lệ phí đăng ký cư trú cấp chứng minh Nghệ An 2017
24/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 24/2017/QĐ-UBND phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi thu hồi đất Nghệ An
16/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/2017/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá đất tỉnh Nghệ An 2015 2019
48/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 48/2016/QĐ-UBND sửa đổi bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô xe mô tô xe máy Nghệ An
3506/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3506/QĐ-UBND hoạt động Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Nghệ An 2016
3407/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3407/QĐ-UBND nâng cao hiệu quả xóa bỏ địa bàn phức tạp về ma túy Nghệ An 2016 2020
316/KH-UBND-NC
Ngày ban hành 08/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 316/KH-UBND-NC Hiệp định Việt Nam Trung Quốc phòng chống mua bán người Nghệ An 2016
2563/QĐ-UBND-NC
Ngày ban hành 04/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2563/QĐ-UBND-NC Ban chỉ đạo toàn dân bảo vệ lãnh thổ biên giới quốc gia Nghệ An 2016
2491/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2491/QĐ-UBND kế hoạch cai nghiện quản lý sau cai nghiện ma túy Nghệ An 2016 2020
2492/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2492/QĐ-UBND hoạt động ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội Nghệ An 2016
2437/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2437/QĐ-UBND chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em Nghệ An 2016 2020
2397/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2397/QĐ-UBND điều lệ công nhận ban chấp hành Hội Đông y Nghệ An 2015 2020 2016
2322/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2322/QĐ-UBND chế độ trợ giúp xã hội hàng tháng đối tượng bảo trợ xã hội Nghệ An 2016
38/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 38/2016/QĐ-UBND giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp Nghệ An 2016
37/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 37/2016/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch tại đô thị Nghệ An
264/KH-UBND
Ngày ban hành 11/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 264/KH-UBND thực hiện trách nhiệm bồi thường của nhà nước Nghệ An 2016
36/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 36/2016/QĐ-UBND sửa đổi bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ xe ô tô xe máy tàu Nghệ An
2090/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2090/QĐ-UBND đổi mới công tác trợ giúp pháp lý Nghệ An 2015 2025 2016
35/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 35/2016/QĐ-UBND quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện tổ chức cai nghiện ma túy Nghệ An
246/KH-UBND
Ngày ban hành 04/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 246/KH-UBND chương trình bảo vệ trẻ em Nghệ An 2016 2020
1852/QĐ-UBND-NC
Ngày ban hành 27/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1852/QĐ-UBND-NC Chương trình hành động Phòng chống mại dâm Nghệ An 2016 2020
1799/QĐ.UBND-CNTM
Ngày ban hành 26/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1799/QĐ.UBND-CNTM đề cương lập đề án phát triển hạ tầng thương mại Nghệ An 2016 2020
1817/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1817/QĐ-UBND thực hiện Chương trình quốc gia bình đẳng giới Nghệ An 2016 2020
1756/QĐ.UBND
Ngày ban hành 22/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1756/QĐ.UBND đề án phát triển chợ Nghệ An 2016 2020 2025
34/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 34/2016/QĐ-UBND mức hỗ trợ quản lý sử dụng kinh phí xúc tiến thương mại Nghệ An 2016
221/KH-UBND
Ngày ban hành 15/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 221/KH-UBND thi hành bộ luật dân sự tố tụng dân sự hình sự tố tụng hình sự Nghệ An 2016
216/KH-UBND
Ngày ban hành 15/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 216/KH-UBND triển khai thi hành luật bảo hiểm xã hội văn bản hướng dẫn Nghệ An 2016
194/CTR-UBND
Ngày ban hành 07/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Chương trình 194/CTr-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Nghệ An 2016 2020
196/KH-UBND
Ngày ban hành 07/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 196/KH-UBND kiểm tra công tác đăng ký quản lý hộ tịch chứng thực nuôi con nuôi Nghệ An 2016
195/KH-UBND
Ngày ban hành 07/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 195/KH-UBND kiểm tra công tác đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất Nghệ An 2016
1319/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1319/QĐ-UBND kế hoạch rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm Nghệ An 2016
31/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 31/2016/QĐ-UBND ủy quyền phê duyệt giá đất tính tiền bồi thường đất thu hồi đất Nghệ An
167/KH-UBND-NC
Ngày ban hành 25/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 167/KH-UBND-NC tổng kết 5 năm cai nghiện quản lý sau cai người nghiện ma túy Nghệ An 2015
1148/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1148/QĐ-UBND triển khai Nghị quyết 107/2015/QH13 chế định thừa phát lại Nghệ An 2016
151/KH-UBND
Ngày ban hành 18/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 151/KH-UBND triển khai thi hành luật nghĩa vụ quân sự Nghệ An 2016
146/KH-UBND-NC
Ngày ban hành 17/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 146/KH-UBND-NC chương trình phòng chống mua bán người Nghệ An 2016
1069/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1069/QĐ-UBND quy chế ban chỉ đạo giải quyết việc làm xuất khẩu lao động Nghệ An 2016
130/KH-UBND-NC
Ngày ban hành 09/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 130/KH-UBND-NC chương trình phòng chống tội phạm mua bán người Nghệ An 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162