tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Mai Tiến Dũng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
94/QĐ-VPCP
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 94/QĐ-VPCP 2018 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Văn phòng Chính phủ
43/TB-VPCP
Ngày ban hành 25/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 43/TB-VPCP 2018 kết luận Phó Thủ tướng về thanh tra tài chính tại Tập đoàn Điện lực
38/TB-VPCP
Ngày ban hành 24/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 38/TB-VPCP 2018 kết luận Thủ tướng tại buổi làm việc với Đại học Huế
42/TB-VPCP
Ngày ban hành 24/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 42/TB-VPCP 2018 kết luận Thủ tướng tại Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành nông nghiệp
26/TB-VPCP
Ngày ban hành 17/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 26/TB-VPCP 2018 kết luận Thủ tướng tại buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế
314/BC-VPCP
Ngày ban hành 10/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Báo cáo 314/BC-VPCP 2018 tình hình thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử
615/TB-VPCP
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 615/TB-VPCP 2017 kết luận Thủ tướng tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh Hà Giang
1270/BC-TCTTTG
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Báo cáo 1270/BC-TCTTTg 2017 kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ Thủ tướng Chính phủ giao
13363/BC-VPCP
Ngày ban hành 14/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 13363/BC-VPCP 2017 kết quả thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP
150/TB-VPCP
Ngày ban hành 21/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 150/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo Tuyên Quang 2017
2597/VPCP-NC
Ngày ban hành 21/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2597/VPCP-NC tổ chức họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây 2017
2557/VPCP-KTTH
Ngày ban hành 20/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2557/VPCP-KTTH miễn thuế nhập khẩu Dự án mở rộng Nhà máy đường An Khê 2017
2531/VPCP-KTTH
Ngày ban hành 18/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2531/VPCP-KTTH vận chuyển hàng hóa trung chuyển cảng biển quốc tế 2017
148/TB-VPCP
Ngày ban hành 17/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 148/TB-VPCP kết luận công tác thi đua khen thưởng phiên họp thứ 66 2017
139/TB-VPCP
Ngày ban hành 15/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 139/TB-VPCP kết luận công tác hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 2017
2353/VPCP-TCCB
Ngày ban hành 15/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2353/VPCP-TCCB thay thế Quyết định 06/2013/QĐ-TTg Cổng Thông tin Chính phủ 2017
2394/VPCP-KTTH
Ngày ban hành 15/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2394/VPCP-KTTH Ấn Độ ngừng nhập khẩu mặt hàng nông sản Việt Nam 2017
2294/VPCP-NC
Ngày ban hành 13/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2294/VPCP-NC vụ xâm hại trẻ em ở quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội 2017
132/TB-VPCP
Ngày ban hành 13/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 132/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh 2017
131/TB-VPCP
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 131/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ 2017
2182/VPCP-KSTT
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2182/VPCP-KSTT sửa đổi bổ sung văn bản pháp luật liên quan kiểm soát thủ tục hành chính 2017
2166/VPCP-KTTH
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2166/VPCP-KTTH hoàn thiện dự thảo Quyết định Danh mục hàng hóa nhập khẩu 2017
2242/VPCP-KSTT
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2242/VPCP-KSTT Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP
2167/VPCP-KTTH
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2167/VPCP-KTTH tình hình thực hiện Luật thống kê 2015 2017
2120/VPCP-KTTH
Ngày ban hành 09/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2120/VPCP-KTTH rà soát dự án chuyển giao không bồi hoàn 2017
2095/VPCP-TCCB
Ngày ban hành 09/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2095/VPCP-TCCB giao thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí 2017
123/TB-VPCP
Ngày ban hành 08/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 123/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng cuộc họp Kế hoạch hoạt động 2017
120/TB-VPCP
Ngày ban hành 03/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 120/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng phiên họp xử lý doanh nghiệp chậm tiến độ 2017
247/QĐ-VPCP
Ngày ban hành 28/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 247/QĐ-VPCP Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP 2017
111/TB-VPCP
Ngày ban hành 27/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 111/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Chính phủ Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tài chính 2017
96/TB-VPCP
Ngày ban hành 22/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 96/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Hội nghị tổng kết công tác triển khai nhiệm vụ 2016 2017
77/TB-VPCP
Ngày ban hành 15/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 77/TB-VPCP ý kiến Thủ tướng khi thăm mô hình sản xuất nông nghiệp dự lễ khởi động 2017
71/TB-VPCP
Ngày ban hành 10/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 71/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng quản lý phát triển thị trường bán lẻ thay thế 23/2007/NĐ-CP
65/TB-VPCP
Ngày ban hành 07/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 65/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh 2017
61/TB-VPCP
Ngày ban hành 06/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 61/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác ngành Công Thương 2017
854/CĐ-VPCP
Ngày ban hành 31/01/2017
Hiệu lực Không xác định
Công điện 854/CĐ-VPCP vụ tổ chức đua xe trái phép tại tỉnh Bình Dương 2017
45/TB-VPCP
Ngày ban hành 25/01/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 45/TB-VPCP kết luận Thủ tướng buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai 2017
41/TB-VPCP
Ngày ban hành 25/01/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 41/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước 2017
186/QĐ-VPCP
Ngày ban hành 25/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 186/QĐ-VPCP Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính 2017
35/TB-VPCP
Ngày ban hành 25/01/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 35/TB-VPCP kết luận Thủ tướng buổi họp giải pháp chống ùn tắc giao thông Hà Nội 2017
1215/QĐ-VPCP
Ngày ban hành 15/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1215/QĐ-VPCP chức năng nhiệm vụ cơ cấu Vụ Cục đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ 2016
10291/VPCP-KTN
Ngày ban hành 29/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10291/VPCP-KTN cập nhật danh mục cầu xây dựng cầu dân sinh Dự án LRAMP 2016
9949/VPCP-KTN
Ngày ban hành 18/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9949/VPCP-KTN đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An 2016
373/TB-VPCP
Ngày ban hành 16/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 373/TB-VPCP giải pháp ổn định đời sống nhân dân 04 tỉnh miền Trung do sự cố môi trường 2016
9843/VPCP-KTN
Ngày ban hành 15/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9843/VPCP-KTN đầu tư dự án đường bộ cao tốc thuộc mạng đường bộ cao tốc Việt Nam 2016
9800/VPCP-ĐMDN
Ngày ban hành 15/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9800/VPCP-ĐMDN tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị doanh nghiệp 2016
367/TB-VPCP
Ngày ban hành 14/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 367/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Chính phủ làm việc với lãnh đạo Long An 2016
9762/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 14/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9762/VPCP-QHQT triển khai kết quả Kỳ họp lần thứ 2 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam Xu đăng 2016
9781/VPCP-KTN
Ngày ban hành 14/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9781/VPCP-KTN danh mục gói thầu nội dung mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên 2016
9721/VPCP-V.III
Ngày ban hành 11/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9721/VPCP-V.III chuẩn bị báo cáo công trình dự án quan trọng quốc gia gửi Quốc hội 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162