tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Nguyễn Công Bình

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
4195/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 18/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4195/QĐ-TCHQ 2017 phối hợp tiếp nhận giải quyết khiếu nại tại cơ quan Hải quan
1711/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1711/TCHQ-GSQL ủy thác tạm nhập khẩu ô tô đối tượng hưởng quyền ưu đãi miễn trừ 2017
1618/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành 15/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1618/TCHQ-GSQL vướng mắc CO mẫu D hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu 2017
1597/TCHQ-TTR
Ngày ban hành 14/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1597/TCHQ-TTr thanh tra kiểm tra tài chính thuế đối với doanh nghiệp 2017
1606/TCHQ-CNTT
Ngày ban hành 14/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1606/TCHQ-CNTT thực hiện Quyết định 33/2016/QĐ-TTg tờ khai hải quan điện tử 2017
771/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 14/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 771/QĐ-TCHQ số điện thoại địa chỉ thư điện tử thông tin tờ khai hải quan 2017
1327/TCHQ-ĐTCBL
Ngày ban hành 06/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1327/TCHQ-ĐTCBL tăng cường công tác ngăn chặn bắt giữ gia cầm nhập lậu qua biên giới 2017
595/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 01/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 595/QĐ-TCHQ cấp quản lý sử dụng Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành hải quan 2017
11025/TCHQ-CNTT
Ngày ban hành 22/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 11025/TCHQ-CNTT triển khai dịch vụ công trực tuyến 2016
3943/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 15/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3943/QĐ-TCHQ công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan 2016
10813/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành 15/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10813/TCHQ-GSQL thực hiện Thông tư 12/2016/TT-BCT 2016
3942/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 15/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3942/QĐ-TCHQ công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan 2016
3918/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 14/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3918/QĐ-TCHQ công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan 2016
10744/TCHQ-PC
Ngày ban hành 14/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10744/TCHQ-PC thực hiện Thông tư 155/2016/TT-BTC 2016
10714/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành 14/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10714/TCHQ-GSQL thủ tục đối với hàng hóa tạm xuất nhưng không tái nhập 2016
10713/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành 14/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10713/TCHQ-GSQL nhập khẩu than của Công ty Cổ phần Hữu Hạn Vedan Việt Nam 2016
3909/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 10/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3909/QĐ-TCHQ công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan 2016
3545/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 25/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3545/QĐ-TCHQ Niên giám Thống kê Hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam 2016
9131/TCHQ-DTCBL
Ngày ban hành 22/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9131/TCHQ-DTCBL tăng cường kiểm tra kiểm soát gia súc gia cầm nhập lậu qua biên giới 2016
2711/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 22/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2711/QĐ-TCHQ nội dung mức chi lĩnh vực khoa học công nghệ 2016
2560/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 16/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2560/QĐ-TCHQ công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan 2016
5852/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành 24/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5852/TCHQ-GSQL áp dụng 43/2015/TT-BCT tỷ lệ hao hụt xăng dầu kinh doanh xăng 2016
5344/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành 08/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5344/TCHQ-GSQL vướng mắc liên quan đến nộp bổ sung C/O mẫu AANZ 2016
5343/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành 08/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5343/TCHQ-GSQL xác nhận tờ khai qua khu vực giám sát hải quan 2016
5074/TCHQ-QLRR
Ngày ban hành 02/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5074/TCHQ-QLRR áp dụng nộp thuế 275 ngày hàng hóa nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu 2016
5075/TCHQ-ĐTCBL
Ngày ban hành 02/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5075/TCHQ-ĐTCBL tăng cường kiểm tra giám sát kiểm soát linh kiện xe máy điện 2016
4915/TCHQ-QLRR
Ngày ban hành 31/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4915/TCHQ-QLRR hoàn thuế giá trị gia tăng của người xuất cảnh 2016
2390/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành 28/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2390/TCHQ-GSQL kiểm tra soát hải quan kho chứa hàng miễn thuế bán máy bay 2016
2178/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành 23/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2178/TCHQ-GSQL điều 71 thông tư 38/2015/TT-BTC thủ tục xử lý phế liệu phẩm tiêu thụ nội địa
2151/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành 22/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2151/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan hàng hóa quà biếu tặng 2016
1762/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành 10/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1762/TCHQ-GSQL hóa chất phải khai báo nhập khẩu đưa gửi kho ngoại quan 2016
1615/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành 03/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1615/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan hàng hóa tạm nhập tái xuất 2016
356/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 01/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 356/QĐ-TCHQ kế hoạch triển khai 36a/NQ-CP chính phủ điện tử 2016
1568/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành 01/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1568/TCHQ-GSQL thủ tục nhập khẩu đất 2016
1567/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành 01/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1567/TCHQ-GSQL thực hiện thông tư 37/2015/TT-BCT 2016
327/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành 14/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 327/TCHQ-GSQL xuất khẩu mặt hàng than Anthracite lọc nước 2016
346/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành 13/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 346/TCHQ-GSQL xuất khẩu than của Vietmindo 2016
266/TCHQ-PC
Ngày ban hành 12/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 266/TCHQ-PC xử lý vi phạm công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Điện An Hưng 2016
4278/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4278/QĐ-TCHQ quản lý sử dụng phân hệ quản lý thông tin hoàn thuế giá trị gia tăng 2016
12301/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành 29/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 12301/TCHQ-GSQL thủ tục sửa đổi bổ sung bản lược khai hàng hóa 2015
10434/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành 06/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10434/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan hàng xuất khẩu quá cảnh qua Việt Nam sang Triều Tiên 2015
3166/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 19/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3166/QĐ-TCHQ công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan 2015
9666/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành 19/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9666/TCHQ-GSQL nhận hàng viện trợ về bảo quản 2015
9628/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 16/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9628/TCHQ-TXNK kiểm tra mặt hàng phôi thép 2015
9329/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 09/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9329/TCHQ-TXNK miễn thuế lô hàng viện trợ nhân đạo
8353/TCHQ-QLRR
Ngày ban hành 14/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8353/TCHQ-QLRR hướng dẫn 464/QĐ-BTC quản lý rủi ro hoạt động nghiệp vụ hải quan
2549/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 01/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2549/QĐ-TCHQ công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan 2015
7944/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành 01/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 7944/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan đối với hàng hóa chịu sự giám sát hải quan 2015
2512/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 27/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2512/QĐ-TCHQ công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
2507/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 27/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2507/QĐ-TCHQ công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940