tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Nguyễn Đức Chung

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
33/KH-UBND
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 33/KH-UBND 2018 tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Mậu Tuất Hà Nội
29/KH-UBND
Ngày ban hành 25/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 29/KH-UBND 2018 hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo Hà Nội
04/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2018/QĐ-UBND sửa đổi 51/2013/QĐ-UBND các khoản thu khác cơ sở giáo dục Hà Nội
21/KH-UBND
Ngày ban hành 22/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 21/KH-UBND 2018 đánh giá chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính Hà Nội 2017
02/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2018/QĐ-UBND Quy chế xét tặng danh hiệu Người tốt việc tốt Hà Nội
16/KH-UBND
Ngày ban hành 16/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 16/KH-UBND 2018 ngăn ngừa và trợ giúp trẻ em bị bạo lực xâm hại Hà Nội
14/KH-UBND
Ngày ban hành 15/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 14/KH-UBND 2018 môi trường giáo dục an toàn phòng chống bạo lực học đường Hà Nội
01/CT-UBND
Ngày ban hành 08/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 01/CT-UBND 2018 tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ phòng chống cháy nổ Hà Nội
43/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 43/QĐ-UBND 2018 Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí Hà Nội đến 2025
23/CT-UBND
Ngày ban hành 30/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 23/CT-UBND 2017 tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất Hà Nội 2018
47/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 47/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 53/2016/QĐ-UBND Hà Nội
8984/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 8984/QĐ-UBND 2017 đặt tên điều chỉnh độ dài đường phố Hà Nội
254/KH-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 254/KH-UBND 2017 thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Hà Nội
8956/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 8956/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước Hà Nội 2018
45/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 45/2017/QĐ-UBND giá vận chuyển cấp cứu ngoài bệnh viện Hà Nội
8724/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 8724/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hà Nội
44/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 44/2017/QĐ-UBND giá dịch vụ trông giữ xe đạp xe máy xe ô tô Hà Nội
43/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 43/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý hoạt động khoáng sản Hà Nội
1774/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1774/QĐ-UBND chức năng cơ cấu tổ chức Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Hà Nội 2017
04/CT-UBND
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 04/CT-UBND tăng cường quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công Hà Nội 2017
1665/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1665/QĐ-UBND Quy tắc ứng xử nơi công cộng Hà Nội 2017
1611/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1611/QĐ-UBND thành lập Ban Quản lý rừng Phòng hộ Đặc dụng Hà Nội 2017
1553/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1553/QĐ-UBND vị trí việc làm cơ quan tổ chức hành chính đơn vị sự nghiệp công lập Hà Nội 2017
06/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 06/2017/QĐ-UBND giá xây mới nhà ở nhà tạm vật kiến trúc bồi thường khi thu hồi đất Hà Nội
1466/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1466/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Ban Tiếp công dân Hà Nội 2017
05/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 05/2017/QĐ-UBND tổ chức làm việc buổi sáng thứ bảy giải quyết thủ tục hành chính Hà Nội
45/KH-UBND
Ngày ban hành 24/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 45/KH-UBND áp dụng cơ chế một cửa cung cấp dịch vụ công Ban Phục vụ Lễ tang Hà Nội 2017
1422/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1422/QĐ-UBND Mẫu quyết định quy định chức năng nhiệm vụ Văn phòng Hội đồng Hà Nội 2017
41/KH-UBND
Ngày ban hành 22/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 41/KH-UBND giao kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Hà Nội 2017
1326/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1326/QĐ-UBND danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội Hà Nội 2016 2020
1215/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1215/QĐ-UBND thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ tại cơ quan đơn vị Hà Nội 2017
1174/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1174/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg Hà Nội 2017
1177/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1177/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thẩm quyền Sở Du lịch Hà Nội 2017
1106/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1106/QĐ-UBND thành lập Ban Duy tu công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị Sở Xây dựng Hà Nội 2017
32/KH-UBND
Ngày ban hành 14/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 32/KH-UBND kiểm tra công vụ Hà Nội 2017
31/KH-UBND
Ngày ban hành 14/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 31/KH-UBND cai nghiện và quản lý sau cai nghiện Hà Nội 2017 2020
1105/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1105/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường Tài nguyên nước Hà Nội 2017
1099/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1099/QĐ-UBND thành lập Ban Duy tu công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị Hà Nội 2017
03/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 03/2017/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng Hà Nội
711/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 711/QĐ-UBND phê duyệt Hợp phần II Quy hoạch chi tiết lưới điện trung áp Hà Nội 2017
682/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 682/QĐ-UBND chỉ giới đường đỏ 421B cầu vượt Sài Sơn Vành đai chùa Thầy Quốc Oai Hà Nội 2017
679/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 679/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo thu hồi nợ đọng thuế nợ tiền sử dụng đất Hà Nội 2017
01/CT-UBND
Ngày ban hành 03/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 01/CT-UBND tổ chức thực hiện Năm kỷ cương hành chính Hà Nội 2017
539/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 539/QĐ-UBND Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Thanh Lâm Hà Nội 2017
02/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2017/QĐ-UBND Quy chế khen thưởng doanh nghiệp doanh nhân Hà Nội
01/CĐ-UBND
Ngày ban hành 25/01/2017
Hiệu lực Không xác định
Công điện 01/CĐ-UBND đảm bảo an ninh trật tự phòng chống tội phạm phòng chống pháo Hà Nội 2017
522/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 522/QĐ-UBND Quy tắc ứng xử của cán bộ công viên chức người lao động cơ quan Hà Nội 2017
441/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 441/QĐ-UBND sáp nhập trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp đầu tư du lịch Hà Nội
418/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 418/QĐ-UBND tổ chức lại Quỹ Đầu tư phát triển trên cơ sở hợp nhất Hà Nội 2017
415/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 415/QĐ-UBND công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách Hà Nội 2015 2017
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162