tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Nguyễn Minh Hồng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
126/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 126/QĐ-BTTTT 2018 Danh mục văn bản hết hiệu lực Bộ Thông tin Truyền thông
243/KH-BTTTT
Ngày ban hành 26/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 243/KH-BTTTT 2018 triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính Khối cơ quan
45/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 16/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 45/QĐ-BTTTT 2018 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật Bộ Thông tin
59/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 11/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 59/QĐ-BTTTT 2018 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật
2433/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2433/QĐ-BTTTT 2017 định mức kinh tế kỹ thuật kiểm tra chứng thực chữ ký số
2438/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2438/QĐ-BTTTT 2017 rà soát đánh giá thủ tục hành chính thuộc quản lý Bộ Thông tin
2393/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2393/QĐ-BTTTT 2017 Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
2394/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2394/QĐ-BTTTT 2017 Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật
2331/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 15/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2331/QĐ-BTTTT 2017 Định mức kinh tế kỹ thuật trong ứng dụng công nghệ thông tin
289/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 13/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 289/QĐ-BTTTT Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật 2017
290/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 13/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 290/QĐ-BTTTT Kế hoạch công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 2017
87/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 24/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 87/QĐ-BTTTT Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần 2016
90/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 24/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 90/QĐ-BTTTT Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin lĩnh vực thông tin 2017
3586/BTTTT-KHTC
Ngày ban hành 13/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3586/BTTTT-KHTC mở Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400 2016
1502/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1502/QĐ-BTTTT chỉ định phòng thử nghiệm 2016
1377/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 05/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1377/QĐ-BTTTT chỉ định phòng thử nghiệm 2016
1342/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 01/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1342/QĐ-BTTTT chỉ định phòng thử nghiệm 2016
1243/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 18/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1243/QĐ-BTTTT Kế hoạch đánh giá thủ tục hành chính lĩnh vực báo chí 2016
1049/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 17/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1049/QĐ-BTTTT thủ tục hành chính thẩm quyền Bộ Thông tin và Truyền thông 2016
453/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 30/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 453/QĐ-BTTTT công bố thủ tục hành chính quản lý Bộ Thông tin Truyền thông 2016
279/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 03/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 279/QĐ-BTTTT quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính 2016
281/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 03/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 281/QĐ-BTTTT kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật 2016
203/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 05/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 203/QĐ-BTTTT danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực năm 2015 2016
1752/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 21/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1752/QĐ-BTTTT 2015 chỉ định phòng thử nghiệm
1591/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 25/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1591/QĐ-BTTTT chỉ định phòng thử nghiệm 2015
1590/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 25/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1590/QĐ-BTTTT chỉ định phòng thử nghiệm
1233/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 27/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1233/QĐ-BTTTT 2015 chương trình khung và mẫu chứng nhận đào tạo ngắn hạn an toàn thông tin
1229/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 24/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1229/QĐ-BTTTT 2015 chỉ định phòng thử nghiệm
1228/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 24/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1228/QĐ-BTTTT năm 2015 về chỉ định phòng thử nghiệm là phòng đo kiểm RADCOM
1181/BTTTT-THH
Ngày ban hành 22/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1181/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai thực hiện Thông tư 25/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 quy định việc triển khai các hệ thống thông tin quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương
1178/BTTTT-THH
Ngày ban hành 21/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1178/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Phiên bản 1.0
1047/BTTTT-CNTT
Ngày ban hành 13/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1047/BTTTT-CNTT 2015 triển khai thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
1036/BTTTT-THH
Ngày ban hành 10/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1036/BTTTT-THH 2015 chức năng tính năng kỹ thuật hệ thống quản lý văn bản điều hành
997/BTTTT-THH
Ngày ban hành 08/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 997/BTTTT-THH 2015 đảm bảo hiệu quả đầu tư dự án công nghệ thông tin
430/BTTTT-CATTT
Ngày ban hành 09/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 430/BTTTT-CATTT 2015 an toàn trật tự hệ thống thư điện tử cơ quan tổ chức nhà nước
3788/BTTTT-THH
Ngày ban hành 26/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3788/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn liên thông, trao đổi dữ liệu có cấu trúc bằng ngôn ngữ XML giữa các hệ thống thông tin trong cơ quan Nhà nước
3787/BTTTT-THH
Ngày ban hành 26/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3787/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn phương pháp xác định chi phí kiểm thử chất lượng phần mềm
3386/BTTTT-THH
Ngày ban hành 20/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3386/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Nghị định 43/2011/NĐ-CP
2803/BTTTT-THH
Ngày ban hành 01/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2803/BTTTT-THH năm 2014 kỹ thuật liên thông quản lý văn bản điều hành cơ quan nhà nước
2031/BTTTT-THH
Ngày ban hành 21/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2031/BTTTT-THH 2014 triển khai 1605/QĐ-TTg ứng dụng công nghệ thông tin 2015
1184/BTTTT-CNTT
Ngày ban hành 23/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1184/BTTTT-CNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc áp dụng Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT
1082/BTTTT-CNTT
Ngày ban hành 16/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1082/BTTTT-CNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin theo quy định trong Thông tư 01/2014/TT-BTTTT
599/BTTTT-CNTT
Ngày ban hành 27/02/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 599/BTTTT-CNTT năm 2014 thủ tục tái nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin qua sử dụng
588/BTTTT-THH
Ngày ban hành 26/02/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 588/BTTTT-THH năm 2014 sử dụng hộp thư điện tử .gov.vn trong cơ quan nhà nước
1975/BTTTT-CNTT
Ngày ban hành 05/07/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1975/BTTTT-CNTT hướng dẫn tái nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin
1959/BTTTT-ƯDCNTT
Ngày ban hành 04/07/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1959/BTTTT-ƯDCNTT xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2013
1943/BTTTT-CNTT
Ngày ban hành 04/07/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1943/BTTTT-CNTT năm 2014 ứng dụng công nghệ thông tin Bộ Thông tin Truyền thông
1951/BTTTT-ƯDCNTT
Ngày ban hành 04/07/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn số 1951/BTTTT-ƯDCNTT năm 2013 công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách
1777/BTTTT-ƯDCNTT
Ngày ban hành 21/06/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1777/BTTTT-ƯDCNTT 2013 lộ trình bắt buộc trao đổi văn bản điện tử
576/BTTTT-CNTT
Ngày ban hành 26/02/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 576/BTTTT-CNTT giải đáp vướng mắc khi thực hiện Thông tư 11/2012/TT-BTT
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162