tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Nguyễn Minh Triết

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
418/QĐ-CTN
Ngày ban hành 05/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 418/QĐ-CTN
1180/QĐ-CTN
Ngày ban hành 25/07/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1180/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam
1179/QĐ-CTN
Ngày ban hành 25/07/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1179/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam
1181/QĐ-CTN
Ngày ban hành 25/07/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1181/QĐ-CTN năm 2011 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
1152/QĐ-CTN
Ngày ban hành 22/07/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1152/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam
1148/QĐ-CTN
Ngày ban hành 22/07/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1148/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
1147/QĐ-CTN
Ngày ban hành 22/07/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1147/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
1149/QĐ-CTN
Ngày ban hành 22/07/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1149/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
1123/2011/QĐ-CTN
Ngày ban hành 19/07/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1123/2011/QĐ-CTN của Chủ Tịch nước : Về đặc xá năm 2011
1124/QĐ-CTN
Ngày ban hành 19/07/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1124/QĐ-CTN của Chủ Tịch nước : Về việc thành lập Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2011
1094/QĐ-CTN
Ngày ban hành 14/07/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1094/QĐ-CTN năm 2011 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
1093/QĐ-CTN
Ngày ban hành 14/07/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1093/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
1092/QĐ-CTN
Ngày ban hành 14/07/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1092/QĐ-CTN năm 2011 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
965/QĐ-CTN
Ngày ban hành 28/06/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 965/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc tặng quà nhân dịp ngày thương binh, liệt sĩ
917/QĐ-CTN
Ngày ban hành 16/06/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 917/QĐ-CTN năm 2011 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
918/QĐ-CTN
Ngày ban hành 16/06/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 918/QĐ-CTN năm 2011 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
827/QĐ-CTN
Ngày ban hành 30/05/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 827/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
826/QĐ-CTN
Ngày ban hành 30/05/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 826/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam
824/QĐ-CTN
Ngày ban hành 30/05/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 824/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam
828/QĐ-CTN
Ngày ban hành 30/05/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 828/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam
829/QĐ-CTN
Ngày ban hành 30/05/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 829/QĐ-CTN năm 2011 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
825/QĐ-CTN
Ngày ban hành 30/05/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 825/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
769/QĐ-CTN
Ngày ban hành 19/05/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 769/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam
771/QĐ-CTN
Ngày ban hành 19/05/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 771/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam
772/QĐ-CTN
Ngày ban hành 19/05/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 772/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch VIệt Nam
732/QĐ-CTN
Ngày ban hành 18/05/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 732/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
684/QĐ-CTN
Ngày ban hành 11/05/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 684/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam
682/QĐ-CTN
Ngày ban hành 11/05/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 682/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam
683/QĐ-CTN
Ngày ban hành 11/05/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 683/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam
681/QĐ-CTN
Ngày ban hành 11/05/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 681/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam
644/QĐ-CTN
Ngày ban hành 29/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 644/QĐ-CTN năm 2011 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
641/QĐ-CTN
Ngày ban hành 29/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 641/QĐ-CTN năm 2011 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
642/QĐ-CTN
Ngày ban hành 29/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 642/QĐ-CTN năm 2011 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
617/QĐ-CTN
Ngày ban hành 25/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 617/QĐ-CTN
616/QĐ-CTN
Ngày ban hành 25/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 616/QĐ-CTN năm 2011 về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
558/QĐ-CTN
Ngày ban hành 15/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 558/QĐ-CTN năm 2011 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
561/QĐ-CTN
Ngày ban hành 15/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 561/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
555/QĐ-CTN
Ngày ban hành 15/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 555/QĐ-CTN năm 2011 về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
557/QĐ-CTN
Ngày ban hành 15/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 557/QĐ-CTN năm 2011 về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
560/QĐ-CTN
Ngày ban hành 15/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 560/QĐ-CTN năm 2011 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành
556/QĐ-CTN
Ngày ban hành 15/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 556/QĐ-CTN năm 2011 về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
559/QĐ-CTN
Ngày ban hành 15/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 559/QĐ-CTN năm 2011 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
06/2011/L-CTN
Ngày ban hành 08/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh 06/2011/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Kiểm toán độc lập
05/2011/L-CTN
Ngày ban hành 08/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh 05/2011/L-CTN của Chủ Tịch nước về việc công bố Luật phòng, chống mua bán người
08/2011/L-CTN
Ngày ban hành 08/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh 08/2011/L-CTN của Chủ Tịch nước về việc công bố Nghị quyết của Quốc hội
07/2011/L-CTN
Ngày ban hành 08/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh 07/2011/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự
488/QĐ-CTN
Ngày ban hành 31/03/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 488/QĐ-CTN năm 2011 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành
487/QĐ-CTN
Ngày ban hành 31/03/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 487/QĐ-CTN năm 2011 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành
486/QĐ-CTN
Ngày ban hành 31/03/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 486/QĐ-CTN năm 2011 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành
363/QĐ-CTN
Ngày ban hành 21/03/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 363/QĐ-CTN của Chủ Tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162