tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Nguyễn Nhất Kha

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
531/GSQL-GQ4
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 531/GSQL-GQ4 vướng mắc C O mẫu E 2017
530/GSQL-GQ4
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 530/GSQL-GQ4 đề nghị bổ sung C O mẫu KV 2017
528/GSQL-GQ5
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 528/GSQL-GQ5 hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào đưa ra kho ngoại quan 2017
527/GSQL-GQ3
Ngày ban hành 15/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 527/GSQL-GQ3 xác nhận thanh khoản tờ khai tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh 2017
1423/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành 08/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1423/TCHQ-GSQL thực hiện 12191/BTC-TCHQ 2017
455/GSQL-GQ3
Ngày ban hành 06/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 455/GSQL-GQ3 cho phép cửa hàng miễn thuế được hoạt động 2017
1757/GSQL-GQ3
Ngày ban hành 09/12/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1757/GSQL-GQ3 về nhập khẩu xe ô tô tài sản di chuyển cho người chuyển ra nước ngòai 2016
1489/GSQL-TH
Ngày ban hành 02/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1489/GSQL-TH hồ sơ đề nghị công nhận đủ điều kiện làm đại lý hải quan 2016
1441/GSQL-GQ3
Ngày ban hành 24/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1441/GSQL-GQ3 vướng mắc thực hiện Công văn 13635/BTC-TCHQ 2016
1443/GSQL-TH
Ngày ban hành 24/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1443/GSQL-TH thời điểm nộp CO 2016
1440/GSQL-GQ3
Ngày ban hành 24/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1440/GSQL-GQ3 hợp đồng hợp tác kinh doanh của CHMT 2016
1438/GSQL-GQ3
Ngày ban hành 20/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1438/GSQL-GQ3 thủ tục hải quan tàu biển nước ngoài tạm nhập tái xuất sửa chữa bảo dưỡng 2016
1350/GSQL-GQ2
Ngày ban hành 10/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1350/GSQL-GQ2 vướng mắc liên quan đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam 2016
1327/GSQL-GQ3
Ngày ban hành 05/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1327/GSQL-GQ3 cấp phép tạm nhập dụng cụ biểu diễn nghệ thuật Dàn nhạc Baltic Neopoli 2016
1328/GSQL-GQ3
Ngày ban hành 05/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1328/GSQL-GQ3 giấy phép xuất nhập khẩu 2016
1324/GSQL-TH
Ngày ban hành 04/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1324/GSQL-TH năm 2016 thực hiện Thông tư 21/2016/TT-BCT 2016
1319/GSQL-GQ3
Ngày ban hành 04/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1319/GSQL-GQ3 đề nghị của các doanh nghiệp vận tải liên vận Campuchia 2016
1298/GSQL-TH
Ngày ban hành 28/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1298/GSQL-TH hồ sơ đề nghị công nhận đủ điều kiện làm đại lý hải quan 2016
1297/GSQL-TH
Ngày ban hành 28/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1297/GSQL-TH hồ sơ đề nghị công nhận đủ điều kiện làm đại lý hải quan 2016
1300/GSQL-GQ2
Ngày ban hành 28/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1300/GSQL-GQ2 thủ tục hải quan 2016
1288/GSQL-TH
Ngày ban hành 27/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1288/GSQL-TH thủ tục hải quan hàng gửi kho ngoại quan 2016
1294/GSQL-TH
Ngày ban hành 27/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1294/GSQL-TH cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan năm 2016
1287/GSQL-GQ1
Ngày ban hành 26/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1287/GSQL-GQ1 nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016
1281/GSQL-GQ3
Ngày ban hành 23/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1281/GSQL-GQ3 nhập xe ô tô trưng bày 2016
1282/GSQL-GQ3
Ngày ban hành 23/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1282/GSQL-GQ3 hồ sơ điện tử hàng tạm nhập tái xuất tạm xuất tái nhập 2016
897/GSQL-TH
Ngày ban hành 04/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 897/GSQL-TH tiếp nhận xử lý hồ sơ thành lập kho bãi địa điểm 2016
899/GSQL-GQ1
Ngày ban hành 04/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 899/GSQL-GQ1 thực hiện thủ tục hải quan 2016
875/GSQL-GQ3
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 875/GSQL-GQ3 nhập khẩu xe ô tô theo chế độ tài sản di chuyển 2016
853/GSQL-GQ3
Ngày ban hành 24/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 853/GSQL-GQ3 cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô không nhằm mục đích thương mại 2016
843/GSQL-TH
Ngày ban hành 23/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 843/GSQL-TH cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan 2016
829/GSQL-TH
Ngày ban hành 22/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 829/GSQL-TH địa điểm tập kết kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu ở biên giới 2016
805/GSQL-GQ3
Ngày ban hành 16/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 805/GSQL-GQ3 nhập khẩu bình khí qua sử dụng 2016
809/GSQL-GQ3
Ngày ban hành 16/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 809/GSQL-GQ3 nhập khẩu xe ô tô dưới dạng quà biếu tặng 2016
5592/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành 16/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5592/TCHQ-GSQL thực hiện 12191/BTC-TCHQ danh sách xe ô tô tạm nhập khẩu cơ quan 2016
781/GSQL-GQ3
Ngày ban hành 13/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 781/GSQL-GQ3 vướng mắc thực hiện 143/2015/TT-BTC doanh nghiệp nhập khẩu xe ô tô 2016
744/GSQL-GQ3
Ngày ban hành 06/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 744/GSQL-GQ3 tạm xuất tái nhập bo mạch máy tính đi sửa chữa bảo hành còn bảo hành 2016
755/GSQL-GQ3
Ngày ban hành 06/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 755/GSQL-GQ3 cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô nhãn hiệu Toyota Landcruiser VXR 2016
743/GSQL-TH
Ngày ban hành 06/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 743/GSQL-TH gia hạn hàng hóa gửi kho ngoại quan 2016
742/GSQL-TH
Ngày ban hành 06/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 742/GSQL-TH địa điểm tập kết kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại biên giới 2016
752/GSQL-GQ2
Ngày ban hành 06/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 752/GSQL-GQ2 xác nhận hàng qua khu vực giám sát 2016
724/GSQL-GQ3
Ngày ban hành 02/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 724/GSQL-GQ3 cấp giấy phép nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại 2016
728/GSQL-GQ3
Ngày ban hành 02/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 728/GSQL-GQ3 tạm xuất thiết bị ra nước ngoài để sửa chữa 2016
675/GSQL-TH
Ngày ban hành 20/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 675/GSQL-TH hướng dẫn thủ tục hải quan hàng hóa nguyên liệu gỗ gửi ngoại quan 2016
676/GSQL-GQ3
Ngày ban hành 20/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 676/GSQL-GQ3 địa điểm làm thủ tục hải quan hàng hóa là thiết bị thi công dự án 2016
669/GSQL-TH
Ngày ban hành 18/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 669/GSQL-TH xử lý hàng hóa tồn đọng gửi ngoại quan 2016
668/GSQL-TH
Ngày ban hành 18/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 668/GSQL-TH hướng dẫn thủ tục hải quan hàng hóa gửi kho ngoại quan chờ ra nước ngoài 2016
670/GSQL-TH
Ngày ban hành 18/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 670/GSQL-TH thủ tục hải quan hàng hóa gửi kho ngoại quan chờ đưa ra nước ngoài 2016
657/GSQL-GQ3
Ngày ban hành 17/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 657/GSQL-GQ3 nhập khẩu xe ô tô Việt kiều hồi hương 2016
659/GSQL-TH
Ngày ban hành 17/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 659/GSQL-TH vướng mắc C/O mẫu E 2016
660/GSQL-TH
Ngày ban hành 17/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 660/GSQL-TH vướng mắc C/O mẫu E 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940