tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Nguyễn Phú Trọng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
886/NQ-UBTVQH12
Ngày ban hành 10/02/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 886/NQ-UBTVQH12 năm 2010 thành lập đoàn giám sát “việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010” do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
64-KL/TW
Ngày ban hành 09/02/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Kết luận 64-KL/TW năm 2013 tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
882/NQ-UBTVQH12
Ngày ban hành 08/02/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 882/NQ-UBTVQH12 năm 2010 về tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
309/CTR-UBTVQH12
Ngày ban hành 04/01/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chương trình số 309/CTR-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Chương trình công tác năm 2010 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
879/NQ-UBTVQH12
Ngày ban hành 24/12/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 879/NQ-UBTVQH12 năm 2009 thành lập Đoàn giám sát “Việc tổ chức, thực hiện chính sách, pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng" do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành
43/2009/NQ-QH12
Ngày ban hành 27/11/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 43/2009/NQ-QH12 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XII
42/2009/QH12
Ngày ban hành 27/11/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 42/2009/QH12 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại tập đoàn, tổng công ty nhà nước do Quốc hội ban hành
43/2009/QH12
Ngày ban hành 27/11/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 của Quốc hội
867/NQ-UBTVQH12
Ngày ban hành 25/11/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 867/NQ-UBTVQH12 năm 2009 về chương trình hoạt động giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2010 do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành
41/2009/NQ-QH12
Ngày ban hành 25/11/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 41/2009/NQ-QH12 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận
41/2009/QH12
Ngày ban hành 25/11/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 41/2009/QH12 về chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận do Quốc hội ban hành
40/2009/NQ-QH12
Ngày ban hành 25/11/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 40/2009/NQ-QH12 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án thủy điện Lai Châu
40/2009/QH12
Ngày ban hành 25/11/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 40/2009/QH12 về chủ trương đầu tư dự án thủy điện Lai Châu do Quốc hội ban hành
45/2009/QH12
Ngày ban hành 25/11/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 của Quốc hội
44/2009/QH12
Ngày ban hành 25/11/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Giáo dục số 44/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung của Quốc hội
42/2009/QH12
Ngày ban hành 23/11/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 của Quốc hội
41/2009/QH12
Ngày ban hành 23/11/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 của Quốc hội
39/2009/QH12
Ngày ban hành 23/11/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật người cao tuổi năm 2009
43/2009/QH12
Ngày ban hành 23/11/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật dân quân tự vệ năm 2009
40/2009/QH12
Ngày ban hành 23/11/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009
38/2009/QH12
Ngày ban hành 13/11/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 38/2009/QH12 phân bổ ngân sách trung ương năm 2010 do Quốc hội ban hành
39/2009/NQ-QH12
Ngày ban hành 12/11/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 39/2009/NQ-QH12 của Quốc hội về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2010
39/2009/QH12
Ngày ban hành 12/11/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Người cao tuổi của Quốc hội, số 39/2009/QH12
37/2009/QH12
Ngày ban hành 11/11/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 37/2009/QH12 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 do Quốc hội ban hành
36/2009/NQ-QH12
Ngày ban hành 06/11/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 36/2009/NQ-QH12 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010
36/2009/QH12
Ngày ban hành 06/11/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 36/2009/QH12 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 do Quốc hội ban hành
830/2009/UBTVQH12
Ngày ban hành 17/10/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 830/2009/UBTVQH12
823/2009/UBTVQH12
Ngày ban hành 03/10/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 823/2009/UBTVQH12
51-KL/TW
Ngày ban hành 22/07/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Kết luận 51-KL/TW về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
795/2009/UBTVQH12
Ngày ban hành 06/07/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 795/2009/UBTVQH12 về triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011) do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
33/2009/NQ-QH12
Ngày ban hành 29/06/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 33/2009/NQ-QH12 của Quốc hội về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự
794/2009/NQ-UBTVQH12
Ngày ban hành 22/06/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 794/2009/NQ-UBTVQH12
35/2009/NQ-QH12
Ngày ban hành 19/06/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 35/2009/NQ-QH12 của Quốc hội về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm 2010 - 2011 đến năm 2014 - 2015
32/2009/NQ-QH12
Ngày ban hành 19/06/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 32/2009/NQ-QH12 của Quốc hội về việc điều chỉnh mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu kinh tế, Ngân sách Nhà nước, phát hành bổ sung trái phiếu Chính phủ năm 2009 và miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân
33/2009/QH12
Ngày ban hành 19/06/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 33/2009/QH12 về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự do Quốc hội ban hành
35/2009/QH12
Ngày ban hành 19/06/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 35/2009/QH12 về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 do Quốc hội ban hành
32/2009/QH12
Ngày ban hành 19/06/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 32/2009/QH12 về điều chỉnh mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu kinh tế, ngân sách nhà nước, phát hành bổ sung trái phiếu chính phủ năm 2009 và miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân do Quốc hội ban hành
34/2009/NQ-QH12
Ngày ban hành 19/06/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 34/2009/NQ-QH12
36/2009/QH12
Ngày ban hành 19/06/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, số 36/2009/QH12 của Quốc hội
35/2009/QH12
Ngày ban hành 18/06/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, số 35/2009/QH12 của Quốc hội
33/2009/QH12
Ngày ban hành 18/06/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài số 33/2009/QH12 của Quốc hội
31/2009/QH12
Ngày ban hành 18/06/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung của Quốc hội
32/2009/QH12
Ngày ban hành 18/06/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa, số 32/2009/QH12 của Quốc hội
34/2009/QH12
Ngày ban hành 18/06/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Nhà ở sửa đổi điều 126 và điều 121 của Luật Đất đai sửa, số 34/2009/QH12 của Quốc hội
30/2009/QH12
Ngày ban hành 17/06/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Quy hoạch đô thị 2009
31/2009/NQ-QH12
Ngày ban hành 17/06/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 31/2009/NQ-QH12
29/2009/QH12
Ngày ban hành 17/06/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Quản lý nợ công, số 29/2009/QH12 của Quốc hội
28/2009/QH12
Ngày ban hành 17/06/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12 của Quốc hội
30/2009/QH12
Ngày ban hành 09/06/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 của Quốc hội
781/2009/NQ-UBTVQH12
Ngày ban hành 13/05/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 Điều 170 của Bộ luật Tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật Tố tụng dân sự cho các Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã..
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940