tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Nguyễn Phú Trọng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
781/2009/UBTVQH12
Ngày ban hành 13/05/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 781/2009/UBTVQH12
775/2009/NQ-UBTVQH12
Ngày ban hành 20/04/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 775/2009/NQ-UBTVQH12 kết quả giám sát việc thực hiện di dân, tái định cư công trình thủy điện Sơn La do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
09/2009/PL-UBTVQH12
Ngày ban hành 27/02/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 09/2009/PL-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH TỔ CHỨC ĐIỀU TRA HÀNH SỰ
09/2009/UBTVQH12
Ngày ban hành 27/02/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh 09/2009/UBTVQH12
10/2009/UBTVQH12
Ngày ban hành 27/02/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh 10/2009/UBTVQH12 về Án phí, lệ phí tòa án
10/2009/PL-UBTVQH12
Ngày ban hành 27/02/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh án phí, lệ phí tòa án số 10/2009/PL-UBTVQH12 của Quốc hội
770/2009/UBTVQH12
Ngày ban hành 23/02/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 770/2009/UBTVQH12
770/2009/NQ-UBTVQH12
Ngày ban hành 23/02/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 770/2009/NQ-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung biên chế và số lượng thẩm phán của Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp năm 2009 và năm 2010
40/2009/QH12
Ngày ban hành 04/02/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 của Quốc hội
724/2009/UBTVQH12
Ngày ban hành 16/01/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 724/2009/UBTVQH12
725/2009/UBTVQH12
Ngày ban hành 16/01/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 725/2009/UBTVQH12
725/2009/NQ-UBTVQH12
Ngày ban hành 16/01/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 725/2009/NQ-UBTVQH12 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Uỷ ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường
724/2009/NQ-UBTVQH12
Ngày ban hành 16/01/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 724/2009/NQ-UBTVQH12 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về danh sách huyện, quận, phường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường
08/2008/PL-UBTVQH12
Ngày ban hành 27/12/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh 08/2008/PL-UBTVQH12
720/2008/UBTVQH12
Ngày ban hành 25/12/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 720/2008/UBTVQH12 về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 Điều 170 của Bộ Luật tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ Luật tố tụng dân sự cho các Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
713/2008/UBTVQH12
Ngày ban hành 11/12/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 713/2008/UBTVQH12 về việc triển khai thực hiện nghị quyết của quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, Pháp lệnh của quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011) do Quốc hội ban hành
26/2008/NQ-QH12
Ngày ban hành 28/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 26/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường
25/2008/NQ-QH12
Ngày ban hành 28/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 25/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 - 2009 của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp
07/2008/PL-UBTVQH12
Ngày ban hành 22/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 07/2008/PL-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 6 PHÁP LỆNH THUẾ TÀI NGUYÊN
710/2008/NQ-UBTVQH12
Ngày ban hành 22/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 710/2008/NQ-UBTVQH12
707/2008/UBTVQH12
Ngày ban hành 21/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 707/2008/UBTVQH12 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc đổi tên Toà án quân sự Quân khu Thủ đô Hà Nội, Toà án quân sự khu vực Quân khu Thủ đô Hà Nội
709/2008/UBTVQH12
Ngày ban hành 21/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 709/2008/UBTVQH12 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 728/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 20/8/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Cơ quan điều tra hình sự, Cơ quan An ninh điều tra quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực
06/2008/PL-UBTVQH12
Ngày ban hành 21/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 06/2008/PL-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : PHÁP LỆNH CÔNG AN XÃ
708/2008/UBTVQH12
Ngày ban hành 21/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 708/2008/UBTVQH12 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 386/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Viện Kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện Kiêm sát quân sự khu vực
27/2008/QH12
Ngày ban hành 15/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 27/2008/QH12 về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 và bổ sung chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007 – 2011) do Quốc hội ban hành
29/2008/NQ-QH12
Ngày ban hành 15/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 29/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá XII
27/2008/NQ-QH12
Ngày ban hành 15/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 27/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ XII (2007 - 2011)
28/2008/NQ-QH12
Ngày ban hành 15/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 28/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2009
28/2008/QH12
Ngày ban hành 15/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 28/2008/QH12 về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2009 do Quốc hội ban hành
26/2008/QH12
Ngày ban hành 15/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 26/2008/QH12 về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường do Quốc hội ban hành
24/2008/QH12
Ngày ban hành 14/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 24/2008/QH12 về việc thi hành Luật Thi hành án dân sự do Quốc hội ban hành
27/2008/QH12
Ngày ban hành 14/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 của Quốc hội
25/2008/QH12
Ngày ban hành 14/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 của Quốc hội
26/2008/QH12
Ngày ban hành 14/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 của Quốc hội
21/2008/QH12
Ngày ban hành 13/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Công nghệ cao 2008
20/2008/QH12
Ngày ban hành 13/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 của Quốc hội
24/2008/QH12
Ngày ban hành 13/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 của Quốc hội
22/2008/QH12
Ngày ban hành 13/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật cán bộ, công chức 2008
23/2008/QH12
Ngày ban hành 13/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 của Quốc hội
22/2008/QH12
Ngày ban hành 10/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 của Quốc hội
21/2008/NQ-QH12
Ngày ban hành 08/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 21/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2009
21/2008/QH12
Ngày ban hành 08/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 của Quốc hội
23//2008/QH12
Ngày ban hành 06/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 23//2008/QH12 của Quốc hội : Nghị quyết số 23/2008/QH12 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009
23/2008/QH12
Ngày ban hành 06/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 23/2008/QH12 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 do Quốc hội ban hành
23/2008/NQ-QH12
Ngày ban hành 06/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 23/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2009
695/2008/NQ-UBTVQH12
Ngày ban hành 15/10/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 695/2008/NQ-UBTVQH12 về việc thành lập ban dân nguyện do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành để sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 370/2003/NQ-UBTVQH11 về việc thành lập ban dân nguyện
694/2008/NQ-UBTVQH12
Ngày ban hành 15/10/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 694/2008/NQ-UBTVQH12 về việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân gửi Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành
05/2008/PL-UBTVQH12
Ngày ban hành 27/08/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 05/2008/PL-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển
05/2008/UBTVQH12
Ngày ban hành 27/08/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển năm 2008
19/2008/NQ-QH12
Ngày ban hành 12/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 19/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940