tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Nguyễn Phú Trọng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
18/2008/QH12
Ngày ban hành 03/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 của Quốc hội
09/2008/QH12
Ngày ban hành 03/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 của Quốc hội
10/2008/QH12
Ngày ban hành 03/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Dầu khí số 10/2008/QH12 sửa đổi, bổ sung của Quốc hội
20/2008/QH12
Ngày ban hành 03/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 20/2008/QH12 về việc một số vấn đề kinh tế - xã hội năm 2008 trong tình hình mới do Quốc hội ban hành
11/2008/QH12
Ngày ban hành 03/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Hoạt động chữ thập đỏ số 11/2008/QH12 của Quốc hội
16/2008/QH12
Ngày ban hành 03/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật phòng, chống ma tuý số 16/2008/QH12 sửa đổi, bổ sung của Quốc hội
13/2008/QH12
Ngày ban hành 03/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Thuế giá trị gia tăng 2008
14/2008/QH12
Ngày ban hành 03/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 của Quốc hội
12/2008/QH12
Ngày ban hành 03/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật xuất bản sửa đổi 2008
17/2008/QH12
Ngày ban hành 03/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 của Quốc hội
13/2008/QH12
Ngày ban hành 03/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 của Quốc hội
19/2008/QH12
Ngày ban hành 03/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam số 19/2008/QH12 của Quốc hội
15/2008/QH12
Ngày ban hành 03/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật trưng mua, trưng dụng tài sản số 15/2008/QH12 của Quốc hội
15/2008/QH12
Ngày ban hành 29/05/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 15/2008/QH12 về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan do Quốc hội ban hành
14/2008/QH12
Ngày ban hành 29/05/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 14/2008/QH12 về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa tỉnh Hà Tây và tỉnh Phú Thọ, giữa tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai do Quốc hội ban hành
13/2008/QH12
Ngày ban hành 20/05/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 13/2008/QH12 phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006
12/2008/QH12
Ngày ban hành 06/05/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản số 12/2008/QH12 của Quốc hội
614/2008/UBTVQH12
Ngày ban hành 29/04/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 614/2008/UBTVQH12 về việc thành lập Viện Nghiên cứu lập pháp do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành
04/2008/PL-UBTVQH12
Ngày ban hành 02/04/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 04/2008/PL-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
594/2008/UBTVQH12
Ngày ban hành 10/03/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 594/2008/UBTVQH12 về việc giải thể Ban Công tác Lập pháp và Vụ Công tác Lập pháp do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
02/2008/PL-UBTVQH12
Ngày ban hành 26/01/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 02/2008/PL-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : PHÁP LỆNH CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG
03/2008/PL-UBTVQH12
Ngày ban hành 26/01/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 03/2008/PL-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : PHÁP LỆNH LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM
551/2007/NQ-UBTVQH12
Ngày ban hành 22/12/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 551/2007/NQ-UBTVQH12 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XII (2007 - 2011) và năm 2008
551/2007/NQ-UBTVQH
Ngày ban hành 22/12/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 551/2007/NQ-UBTVQH triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII và 2008
545/2007/UBTVQH12
Ngày ban hành 11/12/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 545/2007/UBTVQH12
10/2007/NQ-QH12
Ngày ban hành 21/11/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 10/2007/NQ-QH12 của Quốc hội về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2008
08/2007/QH12
Ngày ban hành 21/11/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật tương trợ tư pháp 2007
08/2007/QH12
Ngày ban hành 21/11/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật tương trợ tư pháp số 08/2007/QH12 của Quốc hội
05/2007/QH12
Ngày ban hành 21/11/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật chất lượng, sản phẩm hàng hoá số 05/2007/QH12 của Quốc hội
07/2007/QH12
Ngày ban hành 21/11/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật đặc xá số 07/2007/QH12 của Quốc hội
10/2007/QH12
Ngày ban hành 21/11/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 10/2007/QH12
11/2007/QH12
Ngày ban hành 21/11/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 11/2007/QH12
03/2007/QH12
Ngày ban hành 21/11/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 của Quốc hội
06/2007/QH12
Ngày ban hành 21/11/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Hóa chất 2007
02/2007/QH12
Ngày ban hành 21/11/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 của Quốc hội
04/2007/QH12
Ngày ban hành 21/11/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 của Quốc hội
09/2007/QH12
Ngày ban hành 14/11/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 09/2007/QH12
07/2007/QH12
Ngày ban hành 12/11/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 07/2007/QH12 về việc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 do Quốc hội ban hành
08/2007/QH12
Ngày ban hành 12/11/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 08/2007/QH12 dự toán ngân sách nhà nước năm 2008
01/2007/UBTVQH12
Ngày ban hành 19/10/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 01/2007/UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH THI HÀNH ÁN PHẠT TÙ
295/2007/NQ-UBTVQH12
Ngày ban hành 28/09/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 295/2007/NQ-UBTVQH12
294A/2007/UBTVQH12
Ngày ban hành 27/09/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 294A/2007/UBTVQH12
293A/2007/UBTVQH12
Ngày ban hành 27/09/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 293A/2007/UBTVQH12
05/2007/QH12
Ngày ban hành 04/08/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 05/2007/QH12 về việc rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII do Quốc hội ban hành
06/2007/QH12
Ngày ban hành 04/08/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật hóa chất số 06/2007/QH12 của Quốc hội
01/2007/QH12
Ngày ban hành 04/08/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Phòng, chống tham nhũng số 01/2007/QH12 sửa đổi, bổ sung của Quốc hội
03/2007/QH12
Ngày ban hành 02/08/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 03/2007/QH12 về việc phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách phó Chủ tịch và các ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh do Quốc hội ban hành
02/2007/QH12
Ngày ban hành 02/08/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 02/2007/QH12 về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ do Quốc hội ban hành
01/2007/QH12
Ngày ban hành 31/07/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 01/2007/QH12 về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII do Quốc hội ban hành
01A/2007/QH12
Ngày ban hành 19/07/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 01A/2007/QH12
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940