tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Nguyễn Phú Trọng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1139/2007/UBTVQH11
Ngày ban hành 03/07/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 1139/2007/UBTVQH11 ban hành quy chế về kỹ thuật trình bày dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành.
1126/2007/NQ-UBTVQH11
Ngày ban hành 21/06/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1126/2007/NQ-UBTVQH11
35/2007/PL-UBTVQH11
Ngày ban hành 21/06/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 35/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
1123/NQ-UBTVQH11
Ngày ban hành 28/05/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 1123/NQ-UBTVQH11 về việc thành lập thêm 4 đơn vị kiểm toán nhà nước Khu vực trực thuộc kiểm toán nhà nước do Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội ban hành
1124/NQ-UBTVQH11
Ngày ban hành 28/05/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 1124/NQ-UBTVQH11 về việc giao chỉ tiêu biên chế tăng thêm năm 2007 – 2008 cho kiểm toán nhà nước do Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội ban hành
1113/2007/NQ-UBTVQH11
Ngày ban hành 20/04/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1113/2007/NQ-UBTVQH11
32/2007/PL-UBTVQH11
Ngày ban hành 20/04/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 32/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : PHÁP LỆNH BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN AN NINH QUỐC GIA
34/2007/PL-UBTVQH11
Ngày ban hành 20/04/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : PHÁP LỆNH THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
33/2007/PL-UBTVQH11
Ngày ban hành 20/04/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 33/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : PHÁP LỆNH KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN THỎA THUẬN QUỐC TẾ
83/2007/QH11
Ngày ban hành 02/04/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội số 83/2007/QH11 của Quốc hội
76/2007/NQ-QH11
Ngày ban hành 02/04/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 76/2007/NQ-QH11 về việc bổ sung dự án luật sửa đổi, bổ sung điều 73 của Bộ Luật Lao động vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007 do Quốc Hội ban hành
77/2007/NQ-QH11
Ngày ban hành 02/04/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 77/2007/NQ-QH11 về phương án quy hoạch, xây dựng nhà Quốc Hội do Quốc Hội ban hành
77/2007/QH11
Ngày ban hành 02/04/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 77/2007/QH11
78/2007/QH11
Ngày ban hành 02/04/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 78/2007/QH11
84/2007/QH11
Ngày ban hành 02/04/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động số 84/2007/QH11 của Quốc hội
78/2007/NQ-QH11
Ngày ban hành 02/04/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 78/2007/NQ-QH11 của Quốc hội về công trình quan trọng quốc gia Khí - Điện - Đạm tại Bà Rịa - Vũng Tàu
76/2007/QH11
Ngày ban hành 23/03/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 76/2007/QH11
31/2007/PL-UBTVQH
Ngày ban hành 08/03/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 2007 sửa đổi 31/2007/PL-UBTVQH
31/2007/PL-UBTVQH11
Ngày ban hành 08/03/2007
Hiệu lực Hết hiệu lực
Pháp lệnh số 31/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
1081/NQ-UBTVQH11
Ngày ban hành 23/02/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1081/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Đoàn giám sát "việc chấp hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất"
623/NQ-UBTVQH11
Ngày ban hành 30/01/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 623/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Đoàn giám sát "việc thực hiện chính sách, pháp luật về đền bù, giải phóng mặt bằng và giải quyết việc làm cho người dân có đất bị thu hồi"
1078/2007/NQ-UBTVQH11
Ngày ban hành 29/01/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1078/2007/NQ-UBTVQH11 hướng dẫn về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
1077/2007/NQ-UBTVQH11
Ngày ban hành 29/01/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1077/2007/NQ-UBTVQH11 công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII và thành lập Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành
30/2006/PL-UBTVQH11
Ngày ban hành 15/12/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 30/2006/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI ĐIỀU 9 CỦA PHÁP LỆNH TỔ CHỨC ĐIỀU TRA HÌNH SỰ
75/2006/NQ-QH11
Ngày ban hành 29/11/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 75/2006/NQ-QH11 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007
71/2006/NQ-QH11
Ngày ban hành 29/11/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 71/2006/NQ-QH11 của Quốc hội về việc phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chưc Thương mại thế giới (WTO) của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
74/2006/NQ-QH11
Ngày ban hành 29/11/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 74/2006/NQ-QH11 của Quốc hội về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2007
73/2006/NQ-QH11
Ngày ban hành 29/11/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 73/2006/NQ-QH11 của Quốc hội về việc điều chỉnh chỉ tiêu, nhiệm vụ của dự án trồng mới 5 triệu ha rừng trong giai đoạn 2006 - 2010
76/2006/QH11
Ngày ban hành 29/11/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Dạy nghề số 76/2006/QH11 của Quốc hội
72/2006/NQ-QH11
Ngày ban hành 29/11/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 72/2006/NQ-QH11 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007
79/2006/QH11
Ngày ban hành 29/11/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Đê điều số 79/2006/QH11 của Quốc hội
75/2006/QH11
Ngày ban hành 29/11/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác số 75/2006/QH11 của Quốc hội
78/2006/QH11
Ngày ban hành 29/11/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 của Quốc hội
74/2006/QH11
Ngày ban hành 29/11/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Bộ luật Lao động số 74/2006/QH11 sửa đổi, bổ sung của Quốc hội
73/2006/QH11
Ngày ban hành 29/11/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Bình đẳng giới số 73/2006/QH11 của Quốc hội
80/2006/QH11
Ngày ban hành 29/11/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Chuyển giao công nghệ số 80/2006/QH11 của Quốc hội
77/2006/QH11
Ngày ban hành 29/11/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Thể dục, Thể thao số 77/2006/QH11 của Quốc hội
82/2006/QH11
Ngày ban hành 29/11/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Công chứng số 82/2006/QH11 của Quốc hội
81/2006/QH11
Ngày ban hành 29/11/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Cư trú số 81/2006/QH11 của Quốc hội
72/2006/QH11
Ngày ban hành 29/11/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH11 của Quốc hội
1053/2006/NQ-UBTVQH11
Ngày ban hành 10/11/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1053/2006/NQ-UBTVQH11
69/2006/NQ-QH11
Ngày ban hành 03/11/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 69/2006/NQ-QH11 về việc phân bố ngân sách trung ương 2007 do Quốc Hội ban hành
68/2006/NQ-QH11
Ngày ban hành 31/10/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 68/2006/NQ-QH11 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2007 do Quốc Hội ban hành
1044/2006/NQ-UBTVQH11
Ngày ban hành 08/09/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 1044/2006/NQ-UBTVQH11 của Quốc hội : Về danh sách ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng
1039/2006/NQ-UBTVQH11
Ngày ban hành 28/08/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1039/2006/NQ-UBTVQH11
1036/2006/NQ-UBTVQH11
Ngày ban hành 27/07/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1036/2006/NQ-UBTVQH11
1037/2006/NQ-UBTVQH11
Ngày ban hành 27/07/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1037/2006/NQ-UBTVQH11
65/2006/NQ-QH11
Ngày ban hành 12/07/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 65/2006/NQ-QH11 của Quốc hội về việc thi hành Luật Luật sư
69/2006/QH11
Ngày ban hành 29/06/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Trợ giúp pháp lý số 69/2006/QH11 của Quốc hội
57/2006/NQ-QH11
Ngày ban hành 29/06/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 57/2006/NQ-QH11 của Quốc hội về về kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 - 2010 của cả nước
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940