tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Nguyễn Phú Trọng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
64/2006/QH11
Ngày ban hành 29/06/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) số 64/2006/QH11 của Quốc hội
65/2006/NQ-QH11
Ngày ban hành 29/06/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 65/2006/NQ-QH11 về việc thi hành luật luật sư do Quốc hội ban hành
57/2006/QH11
Ngày ban hành 29/06/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 57/2006/QH11
56/2006/QH11
Ngày ban hành 29/06/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 56/2006/QH11
66/2006/NQ-QH11
Ngày ban hành 29/06/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 66/2006/NQ-QH11 của Quốc hội về dự án công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư
56/2006/NQ-QH11
Ngày ban hành 29/06/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 56/2006/NQ-QH11
68/2006/QH11
Ngày ban hành 29/06/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 của Quốc hội
66/2006/QH11
Ngày ban hành 29/06/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 của Quốc hội
71/2006/QH11
Ngày ban hành 29/06/2006
Hiệu lực Không xác định
Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 của Quốc hội
70/2006/QH11
Ngày ban hành 29/06/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội
65/2006/QH11
Ngày ban hành 29/06/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Luật sư số 65/2006/QH11 của Quốc hội
67/2006/QH11
Ngày ban hành 29/06/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 của Quốc hội
63/2006/QH11
Ngày ban hành 29/06/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 của Quốc hội
62/2006/QH11
Ngày ban hành 29/06/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 của Quốc hộI
460/2006/QĐ-TU
Ngày ban hành 02/06/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 460/2006/QĐ-TU về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn do Thành ủy Hà Nội ban hành, để thành lập Tổ công tác giúp Ban Thường vụ Thành uỷ khóa XIV chỉ đạo thực hiện Đề án 16-ĐA/TU về "Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn" (giai đoạn 2006 – 2010)
222/2006/QĐ-TU
Ngày ban hành 06/03/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 222/2006/QĐ-TU về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của thành phố do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành
223/2006/QĐ-TU
Ngày ban hành 06/03/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 223/2006/QĐ-TU về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Thành ủy để thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW năm 2002 về “một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới” giai đoạn 2005 - 2010 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành
59/2010/QH12
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12 của Quốc hội
58/2010/QH12
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Viên chức của Quốc hội, số 58/2010/QH12
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940