tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Nguyễn Sinh Hùng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1170/2016/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 17/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1170/2016/NQ-UBTVQH13 Quy chế hoạt động đối ngoại Quốc hội
1156/2016/UBTVQH13
Ngày ban hành 17/03/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị quyết 1156/2016/UBTVQH13 chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Ban dân nguyện
11/2016/UBTVQH13
Ngày ban hành 08/03/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Pháp lệnh quản lý thị trường 2016
53/NQ-HĐBCQG
Ngày ban hành 03/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 53/NQ-HĐBCQG số danh sách đơn vị bầu cử số lượng đại biểu Quốc hội được bầu 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 23/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Luật điều ước quốc tế 2016
41/NQ-HĐBCQG
Ngày ban hành 29/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG mẫu văn bản hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội Hội đồng nhân dân 2016 2021
1135/2016/UBTVQH13
Ngày ban hành 22/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1135/2016/UBTVQH13 dự kiến số lượng cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội khóa XIV
1132/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 16/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1132/NQ-UBTVQH13 dự kiến cơ cấu thành phần phân bổ người được giới thiệu ứng cử Hội đồng nhân dân
1129/2016/UBTVQH13
Ngày ban hành 14/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1129/2016/UBTVQH13 công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV hội đồng nhân dân
1130/2016/UBTVQH13
Ngày ban hành 14/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1130/2016/UBTVQH13 thành lập Ban dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh huyện thị xã thành phố
1097/2015/UBTVQH13
Ngày ban hành 22/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1097/2015/UBTVQH13 thành lập chức năng nhiệm vụ tổ chức Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội
1093/2015/UBTVQH13
Ngày ban hành 21/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1093/2015/UBTVQH13 nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Ban thư ký
1094/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 18/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1094/NQ-UBTVQH13 Cơ chế quản lý tài chính biên chế tổng cục thuế tổng cục hải quan 2015
1083/2015/UBTVQH13
Ngày ban hành 16/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1083/2015/UBTVQH13 chi phí quản lý Bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp
1076/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 15/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1076/NQ-UBTVQH13 thành lập Đoàn giám sát phát triển khoa học công nghệ 2015
04/PC-HĐBCQG
Ngày ban hành 15/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn số 04/PC-HĐBCQG phân công nhiệm vụ chỉ đạo kiểm tra giám sát công tác bầu cử 2015
1074/2015/UBTVQH13
Ngày ban hành 11/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1074/2015/UBTVQH13 quy định bộ máy giúp việc của Hội đồng bầu cử quốc gia
1075/2015/UBTVQH13
Ngày ban hành 11/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1075/2015/UBTVQH13 quy chế làm việc của ủy ban thường vụ Quốc hội 2015
1084/2015/UBTVQH13
Ngày ban hành 10/12/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị quyết 1084/2015/UBTVQH13 ban hành Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên
KHONGSO
Ngày ban hành 02/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi 2015
100/2015/QH13
Ngày ban hành 27/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Bộ luật hình sự 2015
101/2015/QH13
Ngày ban hành 27/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Bộ luật tố tụng hình sự 2015
111/2015/QH13
Ngày ban hành 27/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 111/2015/QH13 phòng chống vi phạm pháp luật tội phạm công tác của Viện kiểm sát nhân dân
110/2015/QH13
Ngày ban hành 27/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 110/2015/QH13 thi hành Bộ luật tố tụng hình sự
109/2015/QH13
Ngày ban hành 27/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 109/2015/QH13 thi hành Bộ luật hình sự
112/2015/QH13
Ngày ban hành 27/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 112/2015/QH13 quản lý đất đai nguồn gốc nông lâm trường quốc doanh
113/2015/QH13
Ngày ban hành 27/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 113/2015/QH13 hoạt động giám sát chuyên đề hoạt động chất vấn
99/2015/QH13
Ngày ban hành 26/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015
107/2015/QH13
Ngày ban hành 26/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 107/2015/QH13 thực hiện chế định thừa phát lại
98/2015/QH13
Ngày ban hành 26/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật quân nhân chuyên nghiệp công nhân viên chức quốc phòng 2015
108/2015/QH13
Ngày ban hành 26/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 108/2015/QH13 phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định Marrakesh
96/2015/QH13
Ngày ban hành 25/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật trưng cầu ý dân 2015
97/2015/QH13
Ngày ban hành 25/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật phí và lệ phí 2015
103/2015/QH13
Ngày ban hành 25/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 103/2015/QH13 thi hành Bộ luật tố tụng dân sự
92/2015/QH13
Ngày ban hành 25/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Bộ luật tố tụng dân sự 2015
KHONGSO
Ngày ban hành 25/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Bộ luật hình sự sửa đổi 2015
104/2015/QH13
Ngày ban hành 25/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 104/2015/QH13 thi hành Luật tố tụng hành chính
93/2015/QH13
Ngày ban hành 25/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật tố tụng hành chính 2015
106/2015/QH13
Ngày ban hành 25/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 106/2015/QH13 bầu tổng thư ký Quốc hội nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII
94/2015/QH13
Ngày ban hành 25/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật thi hành tạm giữ tạm giam 2015
105/2015/QH13
Ngày ban hành 25/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 105/2015/QH13 ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đại biểu Hội đồng nhiệm kỳ 2016 2021
95/2015/QH13
Ngày ban hành 25/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015
102/2015/QH13
Ngày ban hành 24/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 102/2015/QH13 ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội
91/2015/QH13
Ngày ban hành 24/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Bộ luật dân sự 2015
KHONGSO
Ngày ban hành 24/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Luật Dân sự (sửa đổi) 2015
90/2015/QH13
Ngày ban hành 23/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật khí tượng thủy văn 2015
89/2015/QH13
Ngày ban hành 23/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật thống kê 2015
87/2015/QH13
Ngày ban hành 20/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015
88/2015/QH13
Ngày ban hành 20/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật kế toán 2015
86/2015/QH13
Ngày ban hành 19/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật an toàn thông tin mạng 2015
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162