tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Nguyễn Sinh Hùng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
540/QĐ-TTG
Ngày ban hành 01/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 540/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
539/QĐ-TTG
Ngày ban hành 01/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 539/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
519/QĐ-TTG
Ngày ban hành 27/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 519/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
570/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 27/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 570/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2013
569/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 27/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 569/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri
510/QĐ-TTG
Ngày ban hành 25/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 510/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
500/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 500/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể đầu tư xây dựng quần thể khu Lưu niệm đồng chí Ngô Gia Tự
06/2013/UBTVQH13
Ngày ban hành 18/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 của UBTVQH : Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối
437/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 437/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
397/QĐ-TTG
Ngày ban hành 05/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 397/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
359/QĐ-TTG
Ngày ban hành 27/02/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 359/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
358/QĐ-TTG
Ngày ban hành 27/02/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 358/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
356/QĐ-TTG
Ngày ban hành 25/02/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 356/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
353/QĐ-TTG
Ngày ban hành 25/02/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 353/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
355/QĐ-TTG
Ngày ban hành 25/02/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 355/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
346/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/02/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 346/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng cá, bến cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
334/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/02/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 334/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
333/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/02/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 333/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh
324/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/02/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 324/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
322/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/02/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chưa được phân loại số 322/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
310/QĐ-TTG
Ngày ban hành 07/02/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 310/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
311/QĐ-TTG
Ngày ban hành 07/02/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 311/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
564/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 30/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 564/NQ-UBTVQH13 thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đối với đội ngũ cán bộ, công, viên chức” do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành
211/QĐ-TTG
Ngày ban hành 23/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 211/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
216/QĐ-TTG
Ngày ban hành 23/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 216/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
203/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 203/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
563/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 21/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 563/NQ-UBTVQH13 tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)
189/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 189/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
171/QĐ-TTG
Ngày ban hành 16/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 171/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
172/QĐ-TTG
Ngày ban hành 16/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 172/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
561/2013/UBTVQH13
Ngày ban hành 16/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 561/2013/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn
168/QĐ-TTG
Ngày ban hành 16/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 168/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
166/QĐ-TTG
Ngày ban hành 16/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 166/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù, đày
159/QĐ-TTG
Ngày ban hành 15/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 159/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
160/QĐ-TTG
Ngày ban hành 15/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 160/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
162/QĐ-TTG
Ngày ban hành 15/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 162/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
150/QĐ-TTG
Ngày ban hành 14/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 150/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của chính phủ
88/QĐ-TTG
Ngày ban hành 09/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 88/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
89/QĐ-TTG
Ngày ban hành 09/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 89/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
38/QĐ-TTG
Ngày ban hành 05/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 38/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
2104/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 2104/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
2098/QĐ-TTG
Ngày ban hành 28/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 2098/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
2097/QĐ-TTG
Ngày ban hành 28/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 2097/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
2086/QĐ-TTG
Ngày ban hành 27/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 2086/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
551/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 26/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 551/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, giai đoạn 2009 - 2012"
2076/QĐ-TTG
Ngày ban hành 25/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 2076/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
2068/QĐ-TTG
Ngày ban hành 24/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 2068/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chương trình nâng cấp hệ thống đê sông đến năm 2020
1909/QĐ-TTG
Ngày ban hành 20/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1909/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1896/QĐ-TTG
Ngày ban hành 17/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1896/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
1891/QĐ-TTG
Ngày ban hành 14/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1891/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v xuất hàng dự trữ quốc gia phục vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cho các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940