tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Nguyễn Sinh Hùng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
KHONGSO
Ngày ban hành 16/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2016
101/2015/QH13
Ngày ban hành 14/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 101/2015/QH13 phân bổ ngân sách trung ương năm 2016
100/2015/QH13
Ngày ban hành 12/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 2020
99/2015/QH13
Ngày ban hành 11/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 99/2015/QH13 dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
98/2015/QH13
Ngày ban hành 10/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 98/2015/QH13 kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016
1059/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 09/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1059/NQ-UBTVQH13 kết quả giám sát đẩy mạnh chính sách pháp luật kết hợp kinh tế quốc phòng an ninh 2015
1052/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 24/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1052/NQ-UBTVQH13 định hướng nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 2015
1050/2015/UBTVQH13
Ngày ban hành 09/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1050/2015/UBTVQH13 chức năng quyền hạn cơ cấu tổ chức của Viện nghiên cứu lập pháp
1033/2015/UBTVQH13
Ngày ban hành 30/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1033/2015/UBTVQH13 Chương trình xây dựng luật pháp lệnh nhiệm kỳ XIII 2015 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 16/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Pháp lệnh vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn Quản lý thị trường
1023/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 28/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị Quyết 1023/NQ-UBTVQH13 nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách 2016 2020
1023/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 19/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1023/NQ-UBTVQH13 điều chỉnh và xây dựng Chương trình xây dựng luật pháp lệnh
KHONGSO
Ngày ban hành 27/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Pháp lệnh Quản lý thị trường 2015
973/2015/UBTVQH13
Ngày ban hành 14/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 973/2015/UBTVQH13 sửa đổi bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước
972/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 13/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 972/NQ-UBTVQH13 năm 2015 về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành
97/2015/QH13
Ngày ban hành 26/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 97/2015/QH13 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII
95/2015/QH13
Ngày ban hành 26/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 95/2015/QH13 phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
96/2015/QH13
Ngày ban hành 26/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 96/2015/QH13 phòng chống oan sai bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại tố tụng hình sự
94/2015/QH13
Ngày ban hành 25/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 94/2015/QH13 về chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Quốc hội ban hành
Khongso/DTNQ02
Ngày ban hành 25/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2015 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 do Quốc hội ban hành
85/2015/QH13
Ngày ban hành 25/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015
82/2015/QH13
Ngày ban hành 25/06/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015
84/2015/QH13
Ngày ban hành 25/06/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015
Khongso/DTNQ01
Ngày ban hành 25/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Quốc hội ban hành
83/2015/QH13
Ngày ban hành 25/06/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật ngân sách nhà nước 2015
Khongso/DTNQ
Ngày ban hành 25/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Dự thảo Nghị quyết thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động do Quốc hội ban hành
81/2015/QH13
Ngày ban hành 24/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Kiểm toán nhà nước 2015
93/2015/QH13
Ngày ban hành 22/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 93/2015/QH13 thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động do Quốc hội ban hành
80/2015/QH13
Ngày ban hành 22/06/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015
76/2015/QH13
Ngày ban hành 19/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật tổ chức Chính phủ 2015
78/2015/QH13
Ngày ban hành 19/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật nghĩa vụ quân sự 2015
79/2015/QH13
Ngày ban hành 19/06/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Luật thú y 2015
77/2015/QH13
Ngày ban hành 19/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
91/2015/QH13
Ngày ban hành 18/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 91/2015/QH13 về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2016
92/2015/QH13
Ngày ban hành 18/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 92/2015/QH13 bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga, đại biểu Quốc hội khóa XIII thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội do Quốc hội ban hành
872/QĐ-TTG
Ngày ban hành 17/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 872/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
870/QĐ-TTG
Ngày ban hành 17/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 870/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
868/QĐ-TTG
Ngày ban hành 17/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 868/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
KHONGSO/DTL
Ngày ban hành 11/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu và các biện pháp phòng vệ về thuế 2015
90/2015/QH13
Ngày ban hành 10/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 90/2015/QH13 phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013 do Quốc hội ban hành
75/2015/QH13
Ngày ban hành 09/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam 2015
89/2015/QH13
Ngày ban hành 09/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 89/2015/QH13 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật pháp lệnh 2015
792/QĐ-TTG
Ngày ban hành 08/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 792/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
749/QĐ-TTG
Ngày ban hành 01/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 749/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
750/QĐ-TTG
Ngày ban hành 01/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 750/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Quy hoạch phát triển cao su đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020
746/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 746/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
952/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 28/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 952/NQ-UBTVQH13 năm 2015 về thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
954/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 28/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 954/NQ-UBTVQH13 năm 2015 về thành lập, giải thể các Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện kiểm sát quân sự khu vực do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
955/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 28/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 955/NQ-UBTVQH13 năm 2015 phê chuẩn quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về bộ máy làm việc của Viện kiểm sát quân sự các cấp do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
958/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 28/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 958/NQ-UBTVQH13 năm 2015 về thành viên Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162