tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Nguyễn Sinh Hùng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
953/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 28/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 953/NQ-UBTVQH13 năm 2015 về thành lập Viện kiểm sát nhân dân cấp cao do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
954/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 28/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 954/NQ-UBTVQH13 năm 2015 về thành lập, giải thể các Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện kiểm sát quân sự khu vực do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
715/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 715/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
Khongso/DTL
Ngày ban hành 19/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Dự thảo Luật đấu giá tài sản do Quốc hội ban hành
932/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 15/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 932/NQ-UBTVQH13 thành lập thị xã Phổ Yên điều chỉnh địa giới hành chính Thái Nguyên
934/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 15/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 934/NQ-UBTVQH13 điều chỉnh địa giới hành chính huyện Trà Cú Duyên Hải Trà Vinh 2015
929/2015/UBTVQH13
Ngày ban hành 14/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 929/2015/UBTVQH13 năm 2015 về Quy chế hoạt động của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
924/2015/UBTVQH13
Ngày ban hành 13/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 924/2015/UBTVQH13 về tiêu chuẩn bổ nhiệm, điều kiện nâng ngạch Kiểm tra viên của Viện kiểm sát nhân dân do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
636/QĐ-TTG
Ngày ban hành 13/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 636/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
623/QĐ-TTG
Ngày ban hành 13/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 623/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
608/QĐ-TTG
Ngày ban hành 08/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 608/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
916/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 05/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 916/NQ-UBTVQH13 2015 phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012 2015
578/QĐ-TTG
Ngày ban hành 04/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 578/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
575/QĐ-TTG
Ngày ban hành 04/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 575/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phân công triển khai thực hiện Kết luận số 40-KL/TWngày 06 tháng 3 năm 2009 của Bộ Chính trị về việc sửa đổi những bất hợp lý về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể và lực lượng vũ trang
574/QĐ-TTG
Ngày ban hành 27/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 574/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chinh phủ
Khongso/DTL
Ngày ban hành 25/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Dự thảo Luật Cảnh vệ do Quốc hội ban hành
532/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 532/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
524/QĐ-TTG
Ngày ban hành 20/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 524/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
515/QĐ-TTG
Ngày ban hành 20/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 515/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
507/QĐ-TTG
Ngày ban hành 17/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 507/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
508/QĐ-TTG
Ngày ban hành 17/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 508/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
903/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 10/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 903/NQ-UBTVQH13 điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh Hà Tĩnh 2015
404/QĐ-TTG
Ngày ban hành 27/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 404/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
892/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 11/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 892/NQ-UBTVQH13 thành lập phường Xuất Hóa Huyền Tụng thị xã Bắc Kạn
890/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 11/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 890/NQ-UBTVQH13 năm 2015 điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sa Thầy để thành lập huyện Ia H'Drai thuộc tỉnh Kon Tum do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
891/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 11/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 891/NQ-UBTVQH13 thành lập thị xã phường thuộc thị xã Đông Triều Quảng Ninh
328/QĐ-TTG
Ngày ban hành 10/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 328/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
276/QĐ-TTG
Ngày ban hành 03/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 276/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
223/QĐ-TTG
Ngày ban hành 12/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 223/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
210/QĐ-TTG
Ngày ban hành 08/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 210/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
183/QĐ-TTG
Ngày ban hành 04/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 183/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
154/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 154/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
158/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 158/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
155/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 155/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
152/QĐ-TTG
Ngày ban hành 28/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 152/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
153/QĐ-TTG
Ngày ban hành 28/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 153/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
119/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 119/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
120/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 120/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
85/QĐ-TTG
Ngày ban hành 19/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 85/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
84/QĐ-TTG
Ngày ban hành 19/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 84/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
65/QĐ-TTG
Ngày ban hành 15/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 65/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
59/QĐ-TTG
Ngày ban hành 15/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 59/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
08/QĐ-TTG
Ngày ban hành 06/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 08/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
2403/QĐ-TTG
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 2403/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc điều động, bổ nhiệm ông Lại Văn Đạo giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước
2402/QĐ-TTG
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 2402/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thắng giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
857/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 25/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 857/NQ-UBTVQH13
2351/QĐ-TTG
Ngày ban hành 24/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 2351/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020
10/2014/UBTVQH13
Ngày ban hành 23/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh Cảnh sát môi trường năm 2014
853/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 853/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu ở đồng bằng Sông Cửu Long
2185/QĐ-TTG
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 2185/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thành lập Hội đồng xét duyệt khen thưởng thành tích xuất sắc trong các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940